Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарно-епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

литература

Аблакулова В. С. Ендометриални полипи // Akush. и джин. - 1987. - № 7. - С. 7-10.

2. Адамян Л. В., Кулаков В. I. Ендометриози. - М.: Медицина, 1998. —317 с.

3. Алиева Е. А., Пшеничникова Т. Я., Гаспаров А. С. Резултати от лапароскопия при пациенти със синдром на поликистозни яйчници, подложени на хирургично лечение // Akush. и джин. - 1996. - № 7. - С. 63–66.

610

литература

4. Базанов П. А., Волков Н. И., Щигар А. М. и др. Интраоперативна диагноза на маточните фиброиди // Пробл. Reprod. - 2002. - Т. 8. - № 2. - С. 43–45.

5. Баскаков В. П. Клиника и лечение на ендометриоза. - Л .: Медицина, 1990. - 238 с.

6. Берштейн Л. М. Хормонална канцерогенеза. - Санкт Петербург: Наука, 2000 .-- 198 с.

7. Бобров А. Е., Мелниченко Г. А., Пятницки Н. Ю. и др. Особености на психичното състояние на пациенти с първична хиперпролактинемия // Пробл. Ендокринолог. - 1995. - Т. 41. - № 2. - С. 22-25.

8. Bohman Ya. V., Tkeshelavshvili V. T., Vishnevsky A. S. et al. Маточни фиброиди при жени преди и след менопауза като маркер на гинекологичната онкологична патология // Akush. и джин. - 1987. - № 7. - С. 12-16.

9. Brekhman G. I. Маточни фиброиди и екстрагенитални заболявания // Akush. и джин. - 1978. - № 6. - С. 19-23.10. Брехман Г. И., Миронов А. Х. Ултраструктурни изследвания на лейомиома на матката // Akush. и джин. - 1986. - № 2. - С. 22 - П.

11. Булатов А. А. Феноменът на макропролактинемията, нейният произход и клинична диагностична стойност // Пробл. Ендокринолог. - 1997. - Т. 43. - № 3. - С. 50–55.

12. Булатов А. А., Макаровская Е. Е., Марова Е. И. и др. Хиперпролактинемия с преобладаване на високомолекулен имунореактивен пролактин: разлика в регулирането на нивото на високо молекулно тегло и мономерни форми в кръвта // Пробл. Ендокринолог. - 1995. - Т. 41. - № 6. - С. 19-23.

13. Булатов А. А, Макаровская Е. Е., Марова Е. И. Свързване на пролактин в кръвен серум при различни форми на хипер-пролактинемия // Пробл. Ендокринолог. - 1998. - Т. 44. - № 2. - С. 32–35.

14. Бурдина Л. М. Особености на състоянието на млечните жлези и хормоналния статус при пациенти с доброкачествени хиперпластични заболявания на вътрешните полови органи // Мамология. - 1993. - № 1. - С. 3-11.

15. Бурлев В. А., Гаспаров А. С., Аванесян Н. С. и др. Растежни фактори и тяхната роля в регулирането на репродуктивната функция при пациенти със синдром на поликистозни яйчници (преглед на литературата) // Пробл. Reprod. - 1998. - Т. 4. - № 3. - С. 17-25.

16. Бурлев В. А., Нека I. I. Ролята на перитонеума в патогенезата на външната генитална ендометриоза (преглед на литературата) // Пробл. Reprod. - 2001. - Т. 7. - № 1. - С. 25-29.

611

Глава 4. Патология на репродуктивната система в зряла възраст

17. Вихляева Е. М. Волемични разстройства в акушерско-гинекологичната практика и тяхното коригиране. - М.: Медицина, 1977 .-- 232 с.

18. Вихляева Е. М, Молекулярно-генетични детерминанти на туморния растеж и обосновката на съвременната стратегия за управление на пациенти с маточен лейомиом // Vopr. PMC. - 2001. - Т. 47. - № 2. - С. 200-205.

19. Вихляева Е. М. Насоки за диагностика и лечение на лейомиома на матката. - М .: МЕДпрес-информ, 2004 .-- 396 с.

20. Вихляева Е. М., Василевская Л. Н. Маточни фиброиди. - М .: Медицина, 1981. - 159 с.

21. Вихляева Е. М., Палади Г. Г. Патогенеза, клиника и лечение на маточни фиброиди. - Кишинев: Штиинца, 1982. - 300 с.

22. Вихляева Е. М., Уварова Е. В., Ищенко И. Г. Опит в употребата на даназол при пациенти с комбинирана патология на ендо- и миометриума // Akush. и джин. - 1995. - № 1. - С. 41-44.

23. Вихляева Е. М., Уварова Е. В., Самодова Н. Ч. относно механизма на терапевтичния ефект на норетистерона при хиперпластични заболявания на ендо- и миометриума при жени в репродуктивна възраст // Vopr. PMC. - 1990. - Т. 36. - № 6. - С. 683-689.

24. Вихляева Е. М., Ходжаева 3. S, Фанченко Н. Д. Клинично-генеалогично изследване на наследствена предразположеност към миома на матката // Akush. и джин. - 1998. - № 2. - С. 27-31.

25. Вихляева Е. М., Щедрина Р. Н., Алексеева М. Л. и др. Клинични и приложни стойности на изследването на хормоналния прием с трайна хиперпластична трансформация на ендометриума // Akush. и джин. - 1988. - № 11. - С. 26-30.

26. Гаспаров А. S, Кулаков В. И. Клинични и генетични паралели при пациенти с поликистозна яйчникова болест // Пробл. D прод. - 1995. - Т. 1. - № 3. - С. 30-32.

27. Гаспаров А. С, Кулаков В. И., Богданова Е. А. Характеристики на клиничния ход и ефективността на лечението на поликистозни яйчникови заболявания в юношеска и зряла репродуктивна възраст // Пробл. Reprod. - 1995. - Т. 1. - № 4. - С. 19-22.

28. Геворкян М. А., Кушлински И. Е., Манухин И. Б. Роля на лептин при синдрома на поликистозните яйчници // Пробл. Reprod. 2000. - Т. 6. - № 6. - С. 21-23.

612

литература

29. вт А. I. Възможността за използване на ултразвук при откриване на патологични процеси на ендометриума // Akush. и джин. - 1985. - № 6. - С. 61–64.

30. Дамиров М. М. Аденомиоза: клиника, диагностика и лечение. - Москва - Твер: Руска медицинска академия за следдипломно образование, 2002. - 294 с.

31. Демидов В. И., Красиков С. П. Значение на масовия ехографски скрининг при идентифициране на патологията на ендометриума // Сов. лекарство. - 1990. - № 8. - С. 89–92.

32. Dzenis I.G., Bakharev V.A. Fanchenko N.D. et al. Стероидогенеза в надбъбречната жлеза със синдром на поликистозни яйчници // Probl. Reprod. - 1997. - Т. 3. - № 3. - С. 18-22.

33. Добрачева А. Д., Гончаров Н. П., Тодуа Т. I. и др. Състояние на стероидогенезата в надбъбречните жлези и половите жлези при пациенти с поликистозна яйчникова стеноза с инхибиране на гонадотропна функция // Пробл. Ендокринолог. - 1999. - Т. 5. - № 1. - С. 34-37.

34. Дощанова А. М. Клинична характеристика на малките форми на ендометриоза // Akush. и джин. - 1984. - № 5. - С. 31–33.

35. Zheleznoy B. I. Характеристика и интерпретация на промените в ендометриума и яйчниците с маточни миоми // Akush. и джин. - 1980. - № 1. - С. 37-40.

36. Железной Б. И., Елцов-Стрелков В. И. Някои теоретични и практически аспекти на проблема с нетуморни заболявания на шийката на матката // Akush. и джин. - 1984. - № 11. - С. 8-16.

37. Железной Б. И., Стрижаков А. Н. Генитална ендометриоза. - М .: Медицина, 1985 .-- 159 с.

38. Железной Б. И., Стрижаков А. Н., Лебедев В. А. Клиника, диагностика и лечение на ендометриални полипи // Akush. и джин. - 1988.— № 11. -С. 73-77.

39. Илийн В. I. Клинични особености на психични разстройства при гинекологични пациенти с хормонална дисфункция и хормонозависима патология // Zh. невропатия. и луд. тях. С. С. Корсакова. - 1983. - Т. 83. - Том. 11. - С. 1691-1695.

40. Калинина Е. А. Особености на развитието на синдром на хиперстимулация на яйчниците при пациенти със синдром на поликистозни яйчници в програмата за оплождане in vitro // Akush. и джин. - 2002. - № 2. - С. 28–32.

613

Глава 4. Патология на репродуктивната система в зряла възраст

41. Калинина Е. А. Резултатите от програмата за ин витро оплождане и трансфер на ембриони в маточната кухина при пациенти със синдром на поликистозни яйчници след предварително консервативно лечение // Гинекология. - 2002. - Т. 4. —№4.— С. 121–122.

42. Калинина Е. А., Торганова И. Г., Лукин В. Я. Поликистозни яйчници и програмата за ин витро оплождане // Акуш. и джин. - 1998. - № 1. - С. 14-16.

43. Кира Е. Ф. Ендометриоидна болест. Съвременни принципи на лечение // Гинекология. - 2005. - Т. 6. - № 5. - С. 231– 237.

44. Козаченко А. В., Ландеховски Ю. Д., Кондриков Н. И. и др. Характеристики на състоянието на естрогенните и прогестероновите рецептори в маточните фиброми и миометриума // Akush. и джин. - 1995. - № 6. - С. 34-36.

45. Kokh L. I., Radionchenko A. A. Характеристики на структурата на миометриума при лейомиома на матката // Akush. и джин. - 1988. - № 5. - С. 8-10.

46. ​​Краснополски В. И., Буянова С. П., Петрова В. Д. и др. Золадекс в комплексното лечение на пациенти с маточна миома (многоцентрово изследване) // Tomsk State University Journal. акушер-гинеколог. - 1998. - № 3. - С. 52–57.

47. Кудрина Е. А., Ищенко А. И., Гадаев И. В. и др. Молекулярно-биологични характеристики на външната генитална ендометриоза // Akush. и джин. - 2000. - № 6. - С. 24-27.

48. Кузнецова И. В., СтрижаковА. Н. Ролята на хипоталамичния синдром на пубертета в патогенезата на поликистозните яйчници // Akush. и джин. - 1996. - № 6. - С. 7-10.

49. Кулаков В. И., Адамян Л. В. Принципи на организация и перспективи на ендоскопската хирургия в гинекологията / Ендоскопия и алтернативни подходи в хирургичното лечение на женските болести / Изд. В. И. Кулакова, Л. В. Адамян. - М.: “NTs AGiP RAMS”, 2001. - S. 5-16.

50. Кулаков В. И., Адамян Л. В., Асколская С. И. Хистеректомия и здраве на жените. - М .: Медицина, 1999 .-- 311с.

51. Кулаков В. И., Адамян Л. В., Минбаев О. А. Оперативна гинекология - хирургични енергии. - М .: Медицина, 2000 .-- 862 с.

52. Кулаков В. И., Гаспаров А. С. Заболяване на поликистозни яйчници: сравнително изследване на ефективността на различни видове

614

литература

ендоскопски операции // Пробл. Reprod. - 1995. - Т. 1. - № 2. - С. 31–33.

53. Кулаков В. И., Корнеева И. Е. Съвременни подходи към диагностиката и лечението на женското безплодие // Акуш. и джин. - 2002. - № 2. - С. 56–59.

54. Кулаков В. И., Шмаков Г. С. Миомектомия и бременност. - М .: МЕДРЕС-информ, 2001 .-- 342 с.

55. Ландеховски Ю. Д. Хормонална терапия и състоянието на стероидните рецептори в миомата // Akush. и джин. - 1986. - № 2. - С. 10-17.

56. Ландеховски Ю. Д., Шнайдерман М. С. Диагностично значение на различни методи на изследване за вътрешна маточна ендометриоза // Akush. и джин. - 2000. - № 1. - С. 48–53.

57. Лебедев В. А. Клиника, диагноза и морфологични особености на ендометриалните полипи // Akush. и джин. - 1985. - № 6. - С. 65–68.

58. Мамедов К. Ю. Полипи на лигавицата на цервикалния канал в клиничен и морфологичен аспект // Akush. и джин. - 1984.— № 11. -С. 29-33.

59. Манухин И. Б., Геворкян М. А., Кушлински Н. Е. Синдром на поликистозни яйчници. - М.: МВР, 2004. - 190 с.

60. Овсяникова Т. В., Корнеева И. Е., Сперанская Н. В. и други Безплодие при така наречената функционална хиперпролактинемия // Пробл. Ендокринолог. - 1992. - Т. 38. - № 6. - С. 17-19.

61. Овсяникова Т. В., Пшеничникова Т. Я., Бурдина Л. М. и др. Клинични и диагностични параметри и дългосрочни резултати от лечението на безплодие с хиперпролактинемия // Akush. и джин. - 1989. - № 10. - С. 46-50.

62. Овсяникова Т. В., Сперанская Н. В., Керова А. К. и др. Относно причините за безплодие с хиперпролактинемия // Пробл. Ендокринолог. и химия на хормоните. - 1989. - № 5. - С. 18-24.

63. Oleinik V. A., Epstein E. V., Savran E. V. Hyperprolatinemia and hypothyroidism (Van Wick - Ross - Gennes syndrome) // Probl. Ендокринолог. - 1996. - Т. 42. - № 1. - С. 40-43.

64. Orlov V.I., Afonin F.F., Drucker T.N. et al. Характеристики на ендокринния статус при момичета, родени от жени със синдром на поликистозни яйчници // Tomsk State University Journal. Рос. ас. акушер-гинеколози. - 2000. - № 1. - С. 29-32.

615

Глава 4. Патология на репродуктивната система в зряла възраст

65. Индустриални стандарти за обеми на преглед и лечение в акушерството и гинекологията. - М .: Триада-X, 1999 .-- 246 с.

66. Персянинов Л. С., Демидов В. П. Ултразвукова диагностика в акушерството. - М.: Медицина, 1980 .-- 335 с.

67. Посисеева Л. В., Малышкина А. И., Сотникова Н. Ю. и др. Някои особености на системния и локален имунитет при жени с маточна миома // Рос, Бюлетин на акушер-гинеколозите. - 2002. - № 3. - С. 11-14.

68. Посисеева Л. В., Назарова А. О., Шарабанова И. Ю. и др. Ендометриоза: клинични и експериментални сравнения // Пробл. Reprod. - 2001. - Т. 7. - № 4. - С. 27-30.

69. Потин В. В., Свечникова Ф. А., Соболева Е. Л. Влияние на метър-холин върху импулсна секреция на гонадотропини при жени с недостатъчност на яйчниците // Akush. и джин. - 1989. - № 7. - С. 16-19.

70. Пшеничникова Т. Я. Безплодие в брака. - М.: Медицина, 1991 .-- 316 с.

71. Ръководства на СЗО за стандартизиран скрининг и диагностика на безплодни двойки (PJ Rowe, E. H. Com-haire, T. B. Hargreave et al.). - М .: MedPress, 1997. - 91 с.

72. Ръководство за ендокринна гинекология / Под. Ед. Е.М. Вих-ляева. - М.: МИА, 1998 .-- 765 с.

73. Ръководство за ендокринна гинекология / Изд. Е.М. Вих-ляева. - М .: МИА, 1998. С. 487-570.

74. Савицки Г. А., Савицкий А. Г. Маточни фиброиди. Проблеми на патогенезата и патогенетичната терапия. - SPb .: Elby-SPb, 2000 .-- 234 с.

75. Серов В. В., Журавлева Т. Б., Василевская Л. Н. Морфогенеза на маточните фиброиди // Akush. и джин. - 1973. - № 7. - С. 3-8.

76. Серов В. П., Прилепская В. П., Овсяникова Т. В. Гинекологична ендокринология. - М .: MEDpress-информ, 2004.S 97-124.

77. Серова О. Ф. Съвременни възможности за лекарствена терапия на маточни фиброиди и ендометриоза // Рус. мед. Zh. - 2002. - Т. 10. - № 7. - С. 368-370.

78. Сидорова И. С., Гуриев Т. Д. Използването на лекарството Decapeptil Depot за лечение на пациенти с маточна миома // Tomsk State University Journal. Рос, доц. акушер-гинеколози. - 2000. - № 3. - С. 109-112.

616

литература

79. Сидорова И. С., Караулов А. В., Курашвили Ю. Б. За патогенезата на „фалшивия“ растеж на маточните фиброми при жени в репродуктивна възраст // Tomsk State University Journal. Рос, доц. акушер-гинеколози. - 1998. - № 4. - С. 86–88.

80. Сидорова И. С., Леваков С. А., Мамедбекова Р. Б. Клинични и морфологични особености на прости и пролифериращи маточни фиброиди // Ross, Vestn. акушер-гинеколог. - 2001. - Т. 3. - № 5. - С. 19-24.

81. Сидорова I. S, Poddubny M. I., Levakov S. A. et al. Състоянието на млечните жлези при пациенти с маточна миома в постменопаузата // Tomsk State University Journal. Рос, доц. акушер-гинеколози. - 1999. - № 1. - С. 92–95.

82. Съвременни аспекти на изследването на хиперпластичните процеси на женската репродуктивна система / Изд. Е. М. Вихляев. - М.: Изследователски институт за защита на здравето на майката и детето, 1987. - 158 с.

83. Тихомиров А. Л., Казанцева И. А. Някои количествени морфологични критерии за растежа на маточните фиброиди // Akush. и джин. - 1981. - № 4. - С. 16-20.

84. Тихомиров А. Л., Лубнин Д. М., Казанцева И. А. Ременс в комплексното лечение на пациенти с лейомиома на матката // Гинекология. - 2000. - № 1. - 8 с. (http: // www / consilium-medicum. com / media / гинекология / nO 1/22. shtml).

85. лечение на женски заболявания / Изд. В. И. Кулакова, Л. В. Адамян. - М.: “NTs AGiP RAMS”, 2001. S. 108-113.

86. Уварова Е. В., Волобуев А. И., Бурдина Л. М. Патогенетични аспекти на структурни промени в млечните жлези при доброкачествени заболявания на матката при жени в репродуктивна възраст // Akush. и джин. - 1990. - № 10. - С. 44–48.

87. Фролова О. Г., Ландеховски Ю. Д., Юдаев В. Н. и др. Принципи на управление на пациенти с маточен лейомиом и многоплодна бременност от гледна точка на доказателствена медицина. - М.: “NTs AGiP RAMS”, 2001. - 99 с.

617

Глава 4. Патология на репродуктивната система в зряла възраст

88. Хачатрян А. К. Интраоперативно и лапароскопско ултразвуково изображение по време на ендоскопски хирургични интервенции при пациенти с доброкачествени хиперпластични процеси на ендометриума и миометриума // Akush. и джин. - 2002. - № 4.— С. 38-41.

89. Хоконова Л. Т., Адамян Л. В., Шмаков Г. С. Ходът на бременността и раждането след лапароскопска миомектомия // Пробл. бременността. - 2001. - № 3. - С. 76–77.

90. Holdin S. A., Dymarsky L. Yu., Babli Ya. L. Подходяща ли е профилактичната оофоректомия при оперативни форми на рак на гърдата? - 1974. - № 1. - С. 11-17.

91. Khomasuridze A. G., Weinberg E. G., Manusharova R. A. et al. Ретроспективен анализ на пациенти, оперирани за поликистозен яйчник без ефект // Probl. Ендокринолог. - 1997. - Т. 43. - № 2. - С. 29–31.

92. Шестакова М. В., Брескина О. Ю. Инсулинова резистентност: патофизиология, клинични прояви, лечебни подходи // Consilium medicum. - 2002. - Т. 4. - № 10. - С. 523-527.

93. Яковлева И. А., Кукуте Б. Г. Въпроси на морфологията и класификацията на маточните фиброми / Маточна фибромиома / Изд. Г. А. Пал-Лади. - Кишинев: Штиинца, 1976. - S. 36–41.

94. ABAO M. S., Neme R. M., Carvalho FM et al. Хистологична класификация на ендометриозата като предиктор за отговор на лечението // Int. J. Gynec. Obstet. - 2003. - том. 82. - № 1. - С. 33-40.

95. Acosta A., Buttram V., Besch P. et al. Предложена класификация на тазовата ендометриоза // Obstet. и Гинец. - 1973. - Том. 42. - № 1. - С. 19-25.

96. Amer SA, Goplan V., Li T. Дългосрочно проследяване на пациенти с синдром на поликистозни яйчници след лапароскопско пробиване на яйчниците: клиничен резултат // Hum. Reprod. - 2002. - Том. 17. - № 8. - С. 2035-2042.

97. Американско дружество за плодородие. Класификация на ендометриозата // Fertil. и Стерил. - 1979. - Том. 32. - № 5-6. - С. 633-634.

98. Андерсен Й. Фактори в растежа на фиброидите // BaiUieres Clin. Obstet. Gynaecol. - 1998. - Том. 12. - № 2. - С. 225-243.

99. Арванитис DA, GoumenouA. G., Matalliotakis IM etal. Ранните гени с ниско проникване са свързани с повишена чувствителност към ендометриоза // Fertil. и Стерил. - 2001. - том. 76. - № 6. - С. 1202-1206.

618

литература

100. Attia GR, Zeitoun R., Edwards D. etal. Прогестероновата рецепторна изоформа Abut not B се изразява в ендометриоза // J. klini. Endocr. - 2000. - Том. 85. - № 8. - С. 2897-2902.

101. Balen A., Michelmore K. Какво е синдром на поликистозни яйчници? Важни ли са националните възгледи? // Hum. Reprod. - 2002. - Том. 17. - № 8. - С. 2219-2227.

102. Barbieri RL Сравнение на фармакологията на нафарелин и даназол // Amer. J. Obstet. Gynecol. - 1990. - том. 162. - № 2.— С. 581–585.

103. Berga SL Ролята на акушер-гинеколога в практическото управление на синдрома на поликистозните яйчници // Amer. J. Obstet. Gynecol. - 1998. - Том. 179. - № 6. - С. 109-113.

104. Bergqvist A., Bruse C, Carlberg M. etal. Interleukin lbeta, inter-leukin-6, и тумор некрозен фактор-алфа в ендометриотичната тъкан и в ендометриума // Fertil. и Стерил. - 2001. - том. 75. - № 3. - С. 489-495.

105. BirdallM. A., Farguar C M., White HD Асоциация между поликистозни яйчници и степен на коронарна болест при жени с сърдечна катетеризация // Ann. Int. Med. - 1997. - Том. 126. - № 1. - С. 32–35.

106. Black AY, Jamieson MA Юношеска ендометриоза // Curr. Opin. Obstet. Gynecol. - 2002. - Том. 14. - № 5. - С. 467-474.

107. Bohman Ja., Vikhlyaeva EV, Vishnevsky AS et al. Функционална онкогинекология. - Москва: Мир, 1992 .-- 316 с.

108. Broekmans FJ, Hompes PG, Heitbrink MA et al. Двуетапно лечение с гона-дотропин-освобождаващ хормонален агонист на маточни лейомиоми: терапия със стандартна доза, последвана от терапия с намалени дози // Amer. J. Obstet. Gynecol. - 1996. - Том. 175. - № 5. - С. 1208-1216.

109. Brosens I., Campo R., Gordt S. Репродуктивни нарушения, засягащи фертилитета при ендометриоза // Reprod. Биомед. Online. - 2002. - Том. 4. - Доп. 3. - С. 59–63.

110. Brosens I., Deprest J., Dal Cin P. et al. Клинично значение на цитогенетичните аномалии при маточните миоми // Fertil. и Стерил. - 1998. - Том. 69. - № 2. - С. 232-235.

111. Brosens I., Puttermans PJ, Campo R. et al. Ендометриоза: заболяване на матката с извънматочни лезии? // Прегледи в гинекологичната практика. - 2003. - С. 1-5.

112. Brosens I., Puttermans PJ, Deprest J. Ендоскопската локализация на ендометриалните импланти в шоколадовата киста на яйчника // Fertil. и Стерил. 1994. Том. 61. - № 6. - С. 1034-1038.

619

Глава 4. Патология на репродуктивната система в зряла възраст

113. Bulun S. E., Gurates B., FangZ. и др. Механизми на прекомерно образуване на естроген при ендометриоза // J. Reprod. Immunol. - 2002. - Том. 55. - № 1-2. - С. 21-33.

114. Burger C, Korsen T., Hompes P. et al. Индукция на овулация с пулсативен лутеинизиращ хормон, освобождаващ хормон при жени с резистентни на кломифен поликистозни яйчникови заболявания // Fertil. и Сте-рил. - 1988. - Том. 46. ​​- № 11. - С. 1045-1054.

115. Carmina E., Lobo RA Имат ли синдром на поликистозни яйчници хиперандрогенните жени с нормални менструации? // Fertil. и Стерил. - 1999. - Том. 71. - № 12. - С. 319-322.

116. Cavaille F., Foumier E., Dallot C et al. Изразяване на изоформа на тежката верига на миома в човешкия миометриум: наличие на ембрионална немускулна изоформа в лейомиоми и в култивирани клетки // Клетъчна подвижност и цитоскелет. - 1995. - том. 30. - С. 183-193.

117. Cesen-Cummings K., Walker C. L., Davis BJ Уроци от бременност и раждане: маточните лейомиоми са резултат от разминаващи се реакции на дедиференциране в гладкомускулните клетки // Med. Хипотези. - 2000. - Том. 55. - № 6. - С. 485-490.

118. Ciampelli M., Fulghesu A., M., Cucinelli F.
и др. Влияние на инсулина и индекса на телесната маса върху метаболитните и ендокринните променливи при синдрома на поликистозните яйчници // Метаболизъм. - 1999. - Том. 48. - № 2. - С. 167-172.

119. Coutinho EM Лечение на големи фиброми с високи дози гестри-никакви // Gynecol. Obstet. Invest. - 1990. - том. 30. - № 1. - С. 44–47.

120. Cramer SF, PatelA. Честотата на лейомиомите на матката // Amer. J. Clin. Pathol. - 1990. - том. 94. - С. 435-438.

121. Crosignani P. G, Nicolos A. Д. Поликистозни яйчникови заболявания: наследственост и хетерогенност // Hum. Reprod. Update. - 2001. - том. 7. - № 1. - С. 3-7.

122. Кроу Дж. Патология на миомите на матката // Bailliere's Clin. Obstet. Gynecol. - 1998. - Том. 12. - № 2. - С. 197-211.

123. Dahlgren E., Landin K., Krotkiewski M. et al. Ефекти от две антиан-дрогенни лечения върху хирзутизъм и чувствителност към инсулин при жени със синдром на поликистозни яйчници // Hum. Reprod. - 1998. - Том. 1. - № 10.— С. 2706-2711.

124. Be Leo V., la MarcaA., Morgante G. Short-term treatment of uterine leiomyoma with danazol // Gynecol. Obstet. Invest. — 1999. — Vol. 47. — № 4. — P. 258-262.

620

литература

125. Delarue Т., Masson С. Age, status gynecologique et adenomyose // Endometriose. — 1988. — Vol. 10. — P. 4-5.

126. DonnezJ-, Nisolle M., Gillerot S. etal. Rectovaginal septum adenom-yotic nodules: a series of 500 cases // BJOG. — 1997. — Vol. 104. — № 9. — P. 1014-1018.

127. Dover RW, FerrierA. J., Torode H. Ж Sarcomas and the conservative management of uterine fibroids: a cause of concern// Aust. NZJ Obstet. Gynaecol. — 2000. — Vol. 40. — № 3. — P. 308-312.

128. Dubuisson J. В., Fauconnier A., Fourchotte V. et al. Laparoscopic myomectomy: predicting the risk of conversion to an open procedure // Hum. Reprod. — 2001. — Vol. 16. — № 8. — P. 1726-1731.

129. Ehrlich C, Young P., Clary H. Cytoplasmic progesterone and estradiol receptors in normal, hyperplastic and carcinomatous endomet-ria: therapeutic implications //Amer. J. Obstet. Gynecol. - 1984. - Том. 141. — № 5. — P. 539-546.

130. Eldar-Geva T. Other medical management of uterine fibroids // Baillier's Clin. Obstet. Gynaecol. — 1998. — Vol. 12. — № 2. — P. 269-288.

131. Falk RI, Anderson L. Luteal phase пурефго1асггпепиа // Int. J. Fer-til. Menopausal Studies. — 1994. — Vol. 39. — № 5. — P. 272-277.

132. Fedele L., Blanchi S., Rafaelli R. et al. A randomized study of the effects of tibolone and transdermal estrogen replacement therapy in postmenopausal women with uterine myomas // Europ. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. — 2000. — Vol. 88. — № 1. — P. 91-94.

133. Filicori MD, Hall DA, Loughlin JS et al. A conservative approach of the management of uterine leiomyomata: pituitary desen-sitization by a luteinizing hormone-releasing hormone analogue // Amer. J. Obstet. Gynaecol. - 1983. - Том. 147. — P. 726-727.

134. Franks S. Adult polycystic ovary syndrome begins in childhood // Best Pract. Res. Clin. Endocrin. Metab. — 2002. — Vol. 16. — № 2. — P. 263-272.

135. Franks S., Gharani N., McCarthy M. Candidate genes in polycystic ovary syndrome // Hum. Reprod. Update. — 2001. — Vol. 7. — № 4. — P. 405-416.

136. Gambieri A., Pelusi C, Vicennati V. et al. Obesity and polycystic ovary syndrome // Int. J. Obes. Relat. Metabol. Disord. — 2002. — Vol. 26. — № 7. — P. 883-896.

137. Garsia-RudazM. C, Ropelato MG, Escobar ME et al. Augmented frequency and mass of LH discharged per burst are accompanied by

621

Глава 4. Патология репродуктивной системы в период зрелости

marked disorderliness of LH secretion in adolescents with polycystic ovary syndrome // Europ. J. Endocrinol. — 1998. — Vol. 139. — № 6. — P. 621-630.

138. Goni M., Markussis V. Long-term effects of monthly D-trp-6-LHRH administration upon clinical, biochemical and anatomical features of PCOD // Hum. Reprod. — 1993. — Vol. 8. — Suppl. 1. — P. 51-52.

139. Goumenou A., Panayiotides I., Matalliotakis I. et al. Bcl-2 and Bax expression in human endometriotic and adenomyotic tissues // Europ. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. — 2001. — Vol. 99. — № 2. — P. 256-326.

140. GovindA., Obhai MS, Clayton RN Polycystic ovaries are inherited as an autosomal dominant trait: analyses of 29 polycystic ovary syndrome and 10 control families // J. clin. Endocr. — 1999. — Vol. 8. — № 1. — P. 38-43.

141. Harrison RF, Barry-Kinsella С Efficacy of medoxyprogesterone treatment in infertile women with endometriosis: a prospective, randomized, placebo-controlled study // Fertil. and Steril. — 2000. — Vol. 74. — № 1. — P. 24-30.

142. Hoyden С J., Rutherford AJ, Balen A. H Induction of ovulation with the use of a starting dose of 50 units of recombinant human follicle-stimulating hormone (Puregon) // Fertil. and Steril. — 1999. — Vol. 71. — № 1. — P. 106-108.

143. Heineman M., Thomas C, Doesburg W. et al. Pituitary and ovarian responses to LH—RH stimulation in women with clinical features in the polycystic ovary syndrome // Europ. J. Gynecol. Reprod. Biol. - 1984. - Том. 17. — P. 273-284.

144. Hodges L. C, Hunter DS, BergersonJ. S. et al. An in-vivo/in-vitro model to assess disrupting activity of xenoestrogens in uterine leiomyoma//Ann. NY Acad. Sci. — 2001. — Vol. 948. — P. 100-111.

145. Holte J. Polycystic ovary syndrome and insulin resistance: thrifty genes struggling with over-feeding and sedentary life style? // J. En-docrin. Invest. — 1998. — Vol. 21. — № 9. — P. 589-601.

146. Homburg R., Amsterdam A. Polycystic ovary syndrome — loss of the apoptotic mechanism in the ovarian follicles? // J. Endocrin. Invest. — 1998. — Vol. 21. — № 9. — P. 552-557.

147. Hooghe Th., Debrock S. Endometriosis, retrograde menstruation and peritoneal inflammation in women and baboons // Hum. Reprod. Update. — 2000. — Vol. 8. — № 1. — P. 84-88.

622

литература

148. Insler V., Shoham Z., Barash A. et al. Polycystic ovaries in non-obese and obese patients: possible pathophysiological mechanism based on new interpretation of facts and findings // Hum. Reprod. — 1993. — Vol. 8. — № 8. — P. 379-384.

149. International Histological Classification of Tumors № 13. — Geneva: World Health Organization, 1975. — 68 p.

150. Ismail MS, Serour GI„ Torsten U. et al. Elevated serum prolactin level with high-dose estrogen contraceptive pills // Europ. J. Contra-cept. Reprod. Health Care. — 1998. — Vol. 3. — № 1. — P. 45-50.

151. Jacobson TZ, Barlow DH, Garry R. et al. Laparoscopic surgery for pelvic pain associated with endometriosis (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2. — Oxford: Update Software, 2003.

152. Khurana KK, Singh S. В., Tatum AH et al. Maintenance of increased Bcl-2 expression in uterine leiomyomas after GnRH agonist therapy // J. Reprod. Med. — Vol. 44. — № 6. — P. 487-492.

153. Kidson W. Polycystic ovary syndrome: a new direction in treatment // Med. J. Aust. — 1998. — Vol. 169. — № 10. — P. 537-540.

154. Kitawaki /., Kado K, Ishihara H. et al. Endometrioses: the pathophysiology as an estrogen-dependent disease // J. Steroid Biochem. Mol. Biol. — 2003. — Vol. 1790. — P. 1-7.

155. Koh Ch. H., Janik Gr. M. The surgical management of deep rectovaginal endometriosis // Curr. Opin. Obstet. Gynecol. — 2002. — Vol. 14. — № 4. — P. 357-364.

156. Koivunen R., Laatkainen Т., Tomas С et al. The prevalence of polycystic ovaries in healthy women // Acta Obstet. Gynecol. Scand. — 1999. — Vol. 78. — P. 137-141.

157. Kopitovic V., Sujas M., Fistas Topalski N. et al. Clinical efficacy of goserelin (Zoladex) in the treatment of uterine myomas in infertile patients // Med. Pflegl. — 2001. — Vol. 54. — № 7-8. — P. 339-346.

158. Kostal M., Tosner J. The influence of latent hyperprolactinaemia on the levels of LH, FSH, E2 and T in the midfollicular phase of the cycle // Arch. Gynec. Obstet. — 1997. — Vol. 259. — № 2. — P. 65-68.

159. Lebovic DI, Mueller MD, Taylor RN Immunobiology of endometriosis // Fertil. and Steril. — 2001. — Vol. 75. — № 1. — P. 1-9.

160. Legro RS The genetics of obesity. Lessons for polycystic ovary syndrome // Ann. NY Acad. Sci. — 2000. — Vol. 900. — P. 193-202.

623

Глава 4. Патология репродуктивной системы в период зрелости

161. Legro RS, Kunselman AR, Dodson W. С. et al. Prevalence and predictors of risk for type 2 diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in polycystic ovary syndrome: a prospective, controlled study in 254 affected women // J. clin. Endocr. — 1999. — Vol. 84. — № 1. — P. 165-169.

162. Lessey B. Medical management of endometriosis and infertility// Fertil. and Steril. — 2000. — Vol. 73. — № 6. — P. 1089-1096.

163. LethabyA., Vollenhoven В., SowterM. Pre-operative GnRH analogue therapy before hysterectomy or myomectomy for uterine fibroids // Cochrane Database Syst. Rev. — 2000. — Vol. 2. — CD000547.

164. Lumbiganon P., Rugpao S., Phandufung S. et al. Protective effect of depot-medoxyprogesterone acetate on surgically treated uterine leiomyomas: a multicentre case control study // Brit. J. Obstet. Gynecol. — 1995. — Vol. 103. — P. 909-914.

165. Maheux R., Guilloteau C, Lemay A. et al. Regression of leiomyo-mata uteri following hypooestrogenism induced by repetitive luteinizing hormone-releasing hormone agonist treatment: preliminary report // Fertil. and Steril. - 1984. - Том. 42. — P. 644-646.

166. Maheux R., Lemay A., Blanchet P. et al. Maintained reduction of uterine leiomyoma following addition of hormonal replacement therapy to a monthly luteinizing releasing hormone agonist implant: a pilot study// Hum. Reprod. — 1990. — Vol. 6. — № 4. — P. 500-505.

167. Marshall LM, Spiegelman D., Manson JE et al. Risk of uterine leiomyomata among premenopausal women in relation to body size and cigarette smoking // Epidemiology. — 1998. — Vol. 9. — №5.— P. 511-517.

168. Matalliotakis IM, Goumenou AG, Koumantakis GE et al. Expression of serum human leukocyte antigen and growth factor levels in a Greek family with familial endometriosis // J. Soc. Gynec. Invest. — 2003. — Vol. 10. — № 2. — P. 118-121.

169. Matalliotakis IM, Goumenou AG, Koumantakis GE Serum concentrations of growth factors in women with and without endometriosis: the action of anti-endometriosis medicines // International Immunopharmacology. — 2003. — Vol. 3. — P. 81—89.

170. Matsumoto Y., Iwasaka Т., Yamasaki F. et al. Apoptosis and Ki-67 expression in adenomyotic lesions and the corresponding eutopic endometrium // Obstet. and Gynec. — 1999. — Vol. 94. — № 1. — P. 71-77.

624

литература

171. Matsuo H., Kurachi О., Shimomura Y. etal. Molecular bases for the actions of ovarian sex steroids in the regulation of proliferation and apoptosis on human uterine leiomyoma // Oncology. — 1999. — Vol. 57. — Suppl. 2. — P. 49-58.

172. Matta W. K, Stabile I., Shaw RW et al. Doppler assessment of uterine blood flow changes in patients with fibroids receiving the go-nadotropin-releasing hormone agonist Buserelin // Fertil. and Ster-il. — 1988. — Vol. 49. — № 6. — P. 1083-1085.

173. McCluggage W. G, Ellis PK, McClure N. etal. Pathologic futures of uterine leiomyomas following uterine artery embolization // Int. J. Gynec. Pathol. — 2000. — Vol. 19. — № 4. — P. 342-347.

174. Metka M., Holzer G., Raimann H. et al. The role of prolactin in the menopause // Maturitas. — 1994. — Vol. 2-3. — P. 151-154.

175. Moen MH, Magnus P. The familial risk of endometriosis //Acta Obstet. Gynecol. Scand. — 1993. — Vol. 72. — № 7. — P. 560-564.

176. Moen MN, Stokstad Tr. A long-term follow-up study of women with asymptomatic endometriosis diagnosed incidentally at sterilization // Fertil. and Steril. — 2002. — Vol. 78. — № 4. — P. 773-776.

177. Moore J., Copley S., Morris J. et al. A systematic review of the accuracy of ultrasound in the diagnosis of endometriosis // Ultrasound Obstet. Gynecol. — 2002. — Vol. 20. — P. 630-534.

178. Moore J., Kennedy S., Prentice A. Modern combined oral contraceptives for pain associated with endometriosis (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Issue 2. — Oxford: Update Software, 2003.

179. Morton С. С. Many tumors and many genes. Genetics of uterine leiomyomata//Amer. J. Pathology. — 1998. — Vol. 153. — № 4. — P. 1015-1020.

180. New concepts in the diagnosis and treatment of genital endometriosis / Ed. by L. Mettler. — Lancaster: Parphenon Publ. Group, 1988. — 68 p.

181. Nisolle M., Casanos-Roux F., Ana/ V. et al. Morphometric study of the stromal vascularization in peritoneal endometriosis // Fertil. and Steril. — 1993. — Vol. 59. — № 3. — P. 681-684.

182. Nisolle M., DonnezJ- Peritoneal endometriosis, ovarian endometriosis, and adenomyotic nodules of the rectovaginal septum are three different entities // Fertil. and Steril. — 1997. — Vol. 68. — № 4. — P. 585-596.

183. NisolleM., GillerotS., Casanas-RouxF. etal. Immunohistochemi-cal study of the proliferative index, estrogen receptors A and В in

2 1 Вихляева Е. M. 625

Глава 4. Патология репродуктивной системы в период зрелости

leiomyomata and normal myometrium during the menstrual cycle and under gonadotrophin-releasing hormone agonist therapy // Hum. Reprod. — 1999. — Vol. 14. — № 11. — P. 2844-2850.

184. Norman RJ, Moran L., Davies MJ Nutritional aspects of polycystic ovary syndrome // Reprod. Med. Review. — 2001. — Vol. 9. — № 2. — P. 91-107.

185. Olive DL, Henderson DV Endometriosis and mullerian anomalies // Obstet. Gynecol. — 1987. — Vol. 69. — № 3. — P. 412-415.

186. Pedwine D. Is "microscopic" peritoneal endometriosis invisible? // Fertil. and Steril. — 1988. — Vol. 50. — № 3. — P. 665-666.

187. Prentice A., Deary AJ, Goldbeck-Wood S. et al. Gonadotropin-realising hormone analogues for pain associated with endometriosis (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Issue 2. — Oxford: Update Software, 2003.

188. Redigor PA, Regidor M., Schmidt M. et al. Prospective randomized study comparing the GnRH-agonist leuprorelin acetate and the gestagen lynestrol in the treatment of severe endometriosis // Gynec. Endocrinol. — 2001. — Vol. 15. — № 3. — P. 202-209.

189. Redwine D. В., Wright JT Laparoscopic treatment of complete obliteration of the cul-de-sac associated with endometriosis: long-term follow-up // Fertil. and Steril. — 2001. — Vol. 76. — № 4. — P. 358-365.

190. Reese KA, Reddy S., Rock JA Endometriosis in an adolescent population: the Emory experience //J. Pediatr. Adolesc. Gynecol. — 1996. — Vol. 9. — № 3. — P. 125-128.

191. Rier S., Foster WG Environmental dioxins and endometriosis // Semin. Reprod. Med. — 2003. — Vol. 21. — № 2. — P. 145-154.

192. Sampson JA Peritoneal endometriosis due to menstrual dissemination of endometrial tissue into the peritoneal cavity // Amer. J. Obstet. Gynecol. — 1927. — Vol. 14. — P. 422-469.

193. Sato F., Miyake H., Nishi M. et al. Fertility and uterine size among Asian women undergoing hysterectomy for leiomyomas // Int. J. Fertil. Women's Med. — 2000. — Vol. 45. — № 1. — P. 34-37.

194. SattarN., Hopkinson Z., Green J. Insulin-sensitising agents in poly-cystic-ovary syndrome // Lancet. — 1998. — Vol. 351. — P. 305-307.

195. Scialli AR, Levi AJ Intermittent leuprolide acetate for nonsurgical management of women with leiomyomata uteri // Fertil. and Steril. — 2000. — Vol. 74. — № 3. — P. 540-546.

626

литература

196. Selak V., Farguar C, Prentice A. et al. Danazol for pain associated with endometriosis (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Issue 2. — Oxford: Update Software, 2003.

197. Seminara SR, Crowley WF Genetic approaches to unravelling reproductive disorders: examples of bedside to bench research in the genomic era // Endocrine Reviews. — 2002. — Vol. 23. — № 3. — P. 382-392.

198. Seracchioli R., Rossi S., Govoni F. et al. Fertility and obstetric outcome after laparoscopic myomectomy of large myoma: a randomized comparison with abdominal myomectomy // Hum. Reprod. — 2000. — Vol. 15. — № 12. — P. 2663-2668.

199. Shaw RW Gonadotropin hormone-releasing hormone analogue treatment of fibroids // Baillier's Clin. Obstet. Gynaecol. — 1998. — Vol. 12. — № 2. — P. 245-267.

200. Simpson JL The Watteville Memorial Lecture: Reproductive technologies and genetic advances in obstetrics and gynecology // Int. J. Gynec. Obstet. — 1992. — Vol. 38. — P. 261-280.

201. Simpson JL, Elias S., Malinak et al. Heritable aspects of Endometriosis // Amer. J. Obstet. Gynecol. — 1980. — Vol. 137. — № 3. — P. 327-331.

202. Takanashi K., Kawamura N., Ishiko O. et al. Shrinkage effect of gonadotropin releasing hormone agonist treatment on uterine leiomyomas and t(12;14) // Int. J. Oncol. — 2002. — Vol. 20. — № 2. — P. 279-283.

203. Teirney R., Prentict A. The medical management of endometriosis // Rev. in Gynec. Practice. — 2002. — Vol. 2. — P. 91-98.

204. Testa G., Vegetti W., Motta T. et al. Two-year treatment with oral contraceptives in hyperprolactinemic patients // Contraception. — 1998. — Vol. 5. — № 2. — P. 69-73.

205. Valle RF Endometriosis: current concepts and therapy // Int. J. Gynec. Obstet. — 2002. — Vol. 78. — P. 107-119.

206. Vankova M., Vbrikova J., Hill M. et al. Association of insulin gene VNTR polymorphism with polycystic ovary, syndrome // Ann. NY Acad. Sci. — 2002. — Vol. 967. — P. 558-565.

207. Velardo A., Toshi E., Pantaleoni M. et al. Heyperprolactinaemia nell'ipotiroidismo: effetti della terapia con L-tiroxina // Minerva Endocrinol. —1994. — Vol. 19. — № 1. — P. 1-4.

208. Vercellini P., Aimi G., Panazza St. Deep endometriosis conundrum: evidence in favor of a peritoneal origin // Fertil. and Steril. — 2000. — Vol. 73. — № 5. — P. 1043-1046.

2i* 627

Глава 4. Патология репродуктивной системы в период зрелости

209. Vercellini P., Cortesi L, Crosignani PG Progestins for symptomatic endometriosis: a critical analysis the evidence // Fertil. and Steril. — 1997. — Vol. 68. — № 3. — P. 393-401.

210. Vercellini P., Zaina В., Yaylayan L. et al. Hysteroscopic myomectomy: long-term effects on menstrual pattern and fertility // Obstet. and Gynec. — 1999. — Vol. 94. — № 3. — P. 341-347.

211. Vignali M., Infantino M., Matrone R. et al. Endometriosis: ethio-pathogenetic concepts and clinical perspectives // Fertil. and Steril. — 2002. — Vol. 78. — № 4. — P. 665-678.

212. Vikhlyaeva EV, Khodzhaeva ZS, Fantschenko ND Familial predisposition to uterine leiomyomas // Int. J. Gynec. Obstet. — 1995. — Vol. 51. — № 2. — P. 127-132.

213. Vinatier D., Cosson M., Dufour P. Is endometriosis an endometrial disease? // Europ. J. Obstet. Gynecol. — 2000. — Vol. 91. — №2. — P. 113-125.

214. Vollenhoven BJ Conclusion // Bailliere's Clin. Obstet. Gynecol. — 1998. — Vol. XX. — № 2. — P. 337-340.

215. Walter AJ, Hentz J- G., Magtibay PM et al. Endometriosis: Correlation between histologic and visual findings at laparoscopy // Obstet. and Gynec. — 2001. — Vol. 184. — P. 1407-1413.

216. Wang H., Jin J. Effects of mifepriston on estrogen and progestin receptors in human uterine leiomyoma // Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. — 2000. — Vol. 35. — № 2. — P. 4476-4481 (приведено no Pub Med — ID:11809103).

217. Wang Y., Matsuo H., Kurachi O. et al. Down-regulation of proliferation and up-regulation of apoptosis by gonadotropin-releasing hormone agonist in cultured uterine leiomyoma cells // Europ. J. Endocrinol. — 2002. — Vol. 146. — № 3. — P. 447-456.

218. Weyl S., Daniel J., Vogel W. Interet de l'hysteroscopie operatoire dans le traitment des myomas et polypes fibreaux intracavitaires // J. Gynec. Obstet. Biol. Reprod. — 1985. — Vol. 14. — P. 1045-1048.

219. Wichljaeva EM, Fantschenko ND, Saporoshan VN 1st die Kry-ochirurgie als alternatives Heilverfahren fur eine rezidivierende Hy-perplasie des Endometriums wahrend der Perimenopause zu betra-chten? // Zbl. Gynakologie. — 1985. — Bd. 107. — S. 869-877.

220. Wild RA Long-term health consequences of PCOS // Hum. Re-prod. Update. — 2002. — Vol. 8. — № 3. — P. 231-241.

628

литература

221. WuX., BlanckA., OlovssonM. et al. Apoptosis, cellular proliferation and expression of p53 in human uterine leiomyomas and myometrium during the menstrual cycle and after menopause // Acta Obstet. Gynecol. Scand. — 2000. — Vol. 79. — № 5. — P. 397-404.

222. Zaidi J., Jacobs H., Campbell S. et al. Blood flow changes in the ovarian and uterine arteries in women with polycystic ovary syndrome who respond to clomiphene citrate: correlation with serum hormone concentrations // Ultrasound Obstet. Gynecol. — 1998. — Vol. 12. — № 3. — P. 188-196.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

литература

 1. ПРОГРАМА ПО РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА
  Входящите изпити по литература се провеждат устно и писмено. Писмен изпит проверява знанията на руския език. Кандидатът е поканен да напише есе в проза по една от предложените 5-7 теми: по литература от първата половина на 19 век, по литература от втората половина на 19 век, по литература на 20 век, както и по свободни теми на литературна, публицистична
 2. СПРАВКА
  Медицинска генетика. - 2009. - Т. 8, № 1 (79) 2. Шевченко В. А., Топорнина Н. А., Стволинска Н.С. Човешка генетика: Учебник. за студ. Изпълнителният. Proc. институции. 2-ро издание, отп. и добавете. 2004 година. 3. Медицинска генетика E.K. Ginter образователна литература за студенти от медицински университети
 3. Самостоятелна работа с литература
  Теми на есета и препоръчана литература към тях. 1. Възприемането на човека от човека. Референции: Бодалев А.А. Личност и комуникация. М., 1983, с. 115-133. Батигин Г.С. Стереотипи на поведение: разпознаване и интерпретация / Социологически изследвания., 1980, с. 96-102. Cole M., Skibner S. Култура и мислене. Психологическо есе, М., 1977, (Култура и възприятие),
 4. Как се чете художествена литература
  Определено може да се каже, че все още няма категоричен отговор на този въпрос. Тук са възможни няколко различни подхода. Измислицата трябва да се чете бавно, много бавно. „Това не е вярно“, казвате, след като прочетете всичките ни предишни разговори. И вие ще бъдете абсолютно прави. Художествената фантастика трябва да се чете бързо. „И това не е вярно“, казвате вие. И пак ще
 5. СПРАВКА
  Голяма медицинска енциклопедия. „Съветската енциклопедия“ М., 1980. 2. В. И. Криков. „Организация и икономика на фармацията“, второ издание, издателство „Медицина“, М., 1983. 3. I. Б. Зархин. „Есета за историята на вътрешната фармация от 18 и първата половина на 19 век“, Държавно издателство по медицинска литература, М., 1956 г.
 6. Да направим списък с препратки
  Спазвайте всички тирета и отстъпи! Не забравяйте да посочите всички онези части от връзките, които са дадени в примерите! По броя на източниците вече писах на страница 9. Списъкът с препратки включва книги (монографии, учебници), статии, резюмета на конференции. Уверете се, че тя не се състои изцяло от, например, статии - необходимо е да се покаже, че ние сме работили по въпроса по най-задълбочения начин, с участието на
 7. литература
  Медицинска микробиология. Под редакцията на В. И. Покровски, О. К. Поздеев. М .: GEOTAR, Медицина, 1998.- S. 201-203. 2. Медицинска микробиология, вирусология, имунология. Под редакцията на Л. Б. Борисов, А. М. Смирнова. М .: Медицина 1994. - S. 260 -262. 3. Медицинска микробиология, имунология и вирусология. Редактиран от А. И. Коротяев. Санкт Петербург: Специална литература, 1998.- S. 340 - 341.
 8. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
  Основна литература: 1. Възрастова и педагогическа психология (под редакцията на М. В. Гамезо, М. В. Матюхина, Т. С. Михалчик). - М., 1984. 2. Кулагина И.Ю. Психология на развитието. - М.: Издателство URAO, 1997 .-- 176 с. 3. Люблин А.А. Детска психология. - М., 1971. 4. Mukhina V.S. Психология на развитието. - М.: Издателство Академия, 1998 .-- 456 с. 5. Немов Р.С. Психология: В 2 кн. - М., 1994.
 9. Педагогическа и психологическа литература
  В предишния раздел бяха дадени съвети за работа с книгата. В това - препоръчваме кръг за четене на бъдещ учител. Кога възникна педагогическата литература, кои са основните й жанрове? Този раздел на литературата е един от най-старите. Вероятно първите педагогически книги са учебници. Древноегипетските папири, например, вече съдържа учебни задачи за ученици. Може би учебникът е най-много
 10. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
  Основна литература: 1. Авроров В.Н., Лебедев А.В. - Ветеринарна офталмология. - М .: Агропромиздат, 1985 .-- 295 с. 2. Магда И.И. Оперативна хирургия. - М.: Агропромиздат, 1990. - 333 с. 3. Обща ветеринарна хирургия / Изд. AV Лебедева, Б.С. Семьонов. - М .: Колос, 2000 .-- 488 с. 4. Петраков К.А., Саленко П.Т., Панински С.М. Топографска хирургия
 11. ИЗПОЛЗВАНИ РЕФЕРЕНТИ
  Верткин А. Л., Городецки В. В., Талибов О. Б., Тополянски О. В. Остра сърдечна недостатъчност. Диагноза и лечение на предхоспиталния стадий // Лекуващ лекар, 2002, № 9. С. 3-4. 2. Съветски енциклопедичен речник. М .: Издателство „Съветска енциклопедия“, 1980. С. 608, 919, 1532. 3. Татартарченко И. П., Позднякова Н. В., Морозова О. И. Д-р Ангина пекторис: практически въпроси и съвети
 12. литература
  Вихляева Е. М. Климактерический синдром и его лечение. — М.: Медицина, 1966. — 138 с. 2. Вихляева Е. М. Долгосрочная заместительная терапия. Клинический профиль ливиала / Опухоли яичников — постова-риэктомический синдром — заместительная гормональная терапия. — М.: НЦ АГиП РАМН (Материалы пленума МНС по акушерству и гинекологии, Иркутск, 28—29.09.1998), 1998. — С. 146-151. 3. Вихляева Е.
 13. литература
  1 - Бакулов И.А., Таршис М.Г. География болезней животных зарубежных стран.- М., Колос, 1971, - с.21. 2 - Беклемишев В.Н. Возбудители болезней как члены биоценозов. Зоологический журнал.- 1956.- Вып. 12.- с.1765-1779. 3 - Бернет Ф.М. Вирус как организм.- М.: Изд-во Иностранной литературы. 1947 - с.167-171 4 - Ганнушкин М.С. Общая эпизоотология.- М.: Сельхозгиз 1961.- 264 с.
 14. литература
  Алексеева М. Л., Адамян Л. В., Щурчак С. В. Характеристики на естрогенната рецепторна система на ендометриума при физиологични и някои патологични състояния на организма // Пробл. Ендокринолог. - 1980. - № 4. - С. 26-28. 2. Балаболкин М. I. Ендокринология. - М .: Медицина, 1989 .-- 415 с. 3. Баймухамедова X. К. Показатели за хуморален и клетъчен имунитет при пациенти със захарен диабет: Резюме.
 15. литература
  Анашкина Г. А. Гормональные параметры овуляторного менструального цикла женщины в норме и при некоторых формах нарушений репродуктивной функции: Автореф. Dis. ... свещ. мед. Науките. — М., 1984. 2. Атлас сканирующей электронной микроскопии клеток, тканей и органов / Под ред. О. В. Волковой, В. А. Шахламова, А. А. Миронова. — М.: Медицина, 1987. — С. 385-435. 3. Бабичев В. Н. Нейрогормональная
 16. СПРАВКА
  Андрест Б. В. Грибы. М.: Экономика, 1968. 110 с. 2. Баканенков И. В., Хлудеев К. Д. Пособие для заготовителя животноводческого сырья. М.: Экономика, 1971. 248 с. 3. Бойков Ю. И., Бутко М. П., Вылегжанин А. Ф. и др. Руковод ство по ветеринарно-санитарной экспертизе и гигиене производ ства мяса и мясных продуктов. М.: Легкая и пищевая промышлен ность, 1983. 480 с. 4. Бородина 3. В.,
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com