Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна

Библиографски списък

В. В. Митков. Клинично ръководство за ултразвукова диагностика. - “VIDAR”, 1996, том 2, с. 257 - 275

2. А. Н. Стрижаков и др. Доплерометрични и доплероехокардиографски изследвания за естеството и стадирането на нарушена фетална хемодинамика с вътрематочно забавяне на растежа. // Акушер и гинек. 1992, № 1, с. 22 - 26

3. В. С. Демидов. Доплерометрия във втория триместър на бременността. // Akush. и гинек. 1993, № 6, с. 14 - 18

4. А. Н. Стрижаков и др. Образуването и развитието на вътреплацентарната циркулация по време на физиологичната бременност. // Akush. и гинек. 1996, № 2, с. 16 - 20

5. Л. В. Логвиненко. Доплерометрия на съдовете на матката, пъпната връв и плода в третия триместър на нормално развиваща се бременност. // Akush. и гинек. 1990, № 9, с. 18 - 22

6. С. Гудмундсон. Значението на доплерометрията в лечението на бременни жени със съмнение за вътрематочно забавяне на растежа. // Ултраси. диаг. в акушерството., гинекол. и педиатър. 1994, № 1, с. 15 - 25

7. С. А. Калашников. Особености на хемодинамиката на майката и плода с OCG гестоза. // Akush. и гинек. 1993, № 6, с. 18 - 21

8. А. Н. Стрижаков, А. Т. Бунин, М. В. Медведев. Ултразвукова диагностика в акушерската клиника. - М .: „Медицина“, 1990, с. 80 - 102

9. М. В. Медведев. Клиничното значение на доплеровото изследване на кръвния поток в маточните артерии при физиологична и сложна бременност. // Akush. и гинек. 1991, № 10, с. 3 - 6

10. Б. Е. Розенфелд. Ролята на доплерометрията за оценка на състоянието на плода по време на бременност. // Ултразвук. диагностика от 1995 г., № 3, с. 21 - 26

11. А. Н. Стрижаков и др. Информативност на доплерометрията при прогнозиране на появата на гестоза и синдром на забавяне на развитието на плода. // Akush. и гинек. 1990, № 7, с.
12 - 15

12. А. Н. Стрижаков. Сравнителен анализ на доплерометрията и морфологичните изследвания на плацентата и спиралните артерии при оценката на хемодинамичните смущения в системата майка - плацента - плод. // Akush. и гинек. 1991, № 3, с. 24 - 29

13. Б. С. Демидов, М. А. Воронкова. Характеристики на феталния церебрален кръвен поток при компенсирани форми на плацентарна недостатъчност. // Ултразвук. диагностик. в акушерството., гинек. и педиатър. 1994, № 3, с. 48 - 53

14. М. В. Медведев. Изследването на особеностите на кръвния поток в аортата на плода и пъпната артерия през втория триместър на бременността. // Akush. и гинек. 1989, № 1, с. 17-21.

15. А. Н. Стрижаков. Клинична и диагностична стойност на оценката на притока на кръв в системата майка - плацента - плод с прееклампсия OCG. // Akush. и гинек. 1993, № 3, с. 12-14

16. I. S. Сидорова и др. Състоянието на новородените в зависимост от пренаталните показатели на фетоплацентарния и маточно-плацентарния кръвоток. // Руски бюлетин по перинатология и педиатрия 1995, № 4, с. 14 - 18

17. М. Б. Охапкин и др. Прогнозата за късна гестоза и забавяне на растежа на плода според доплерометрията. // Ултразвук. диагнозата в акушерството., гинек. и педиатрия 1993, № 1, с. 42 - 45

18. А. Т. Бунин, А. Н. Стрижаков. Диагностични възможности на доплерометрия в случай на синдром на забавяне на развитието на плода. // Akush. и гинек. 1989, № 12, с. 41 - 44

19. А. Н. Стрижаков и др. Значението на доплерометрията на маточно-плацентарния и фетално-плацентарния кръвен поток при избора на рационални тактики на бременността и метода на раждане. // Akush. и гинек. 1989, № 3, с. 24 - 27

20. А. Н. Стрижаков и др. Сравнителна оценка на данните за доплерография и токография в критично състояние на фетално-плацентарния кръвен поток. // Akush. и гинек. 1990, № 3, с. 3 - 6
<< Предишна
= Преминете към съдържанието на учебника =

Библиографски списък

 1. Библиографски списък
  1. А. М. Болшаков, И. М. Новикова. Обща хигиена. Учебници за студенти от фармацевтични университети и фармацевтични катедри на медицински университети. Москва. “Медицина” 2002, s316-350 2. Популярната медицинска енциклопедия “Съветска енциклопедия” Москва, 1979, с. 57-79 3. Воробьова А. И., под нейната редакция, Наръчник на практичен лекар, М, Медицина, 1882, с. - 133-144 4.
 2. Библиографски списък
  Адлер, М. Азбука на СПИН / М. Адлер, П. Мортимър, П. Бевърли, С. Сатентду.- М .: Мир, 1991. - 74s. Levy D.E. Патогенезата за ХИВ и СПИН: Монография - 3-то издание, инж. изд. Издателство: Научен свят, 2010. - 736 с. Покровски, В.В. Епидемиология и профилактика на ХИВ инфекция и СПИН. - Издателство: Медицина, 1996. -
 3. Библиографски списък
  Нормативни правни актове на Руската федерация 1. Конституция на Руската федерация. Научен и практически коментар. / Под редакцията на акад. Б.Н. Topornino. М.: Адвокат. - 1997.716 с. 2. Арбитражният процесуален кодекс на Руската федерация от 24 юли 2002 г. N 95-ФЗ (изменен на 28 юли, 2 ноември 2004 г., 31 март, 27 декември 2005 г.). Система за справки и търсене "Гарант". 3. Федерален закон
 4. Библиографски списък
  1. Актуални проблеми на правната регламентация на медицинската дейност: Материали на І-ва Всеросійска научно-практическа конференция. Москва, 16 май 2003 г. / Под общ. Ед. Доктор по право ДВ Stetsenko. М .: Издателска група „Адвокат“, 2003. - 344 с. 2. Актуални проблеми на правната регламентация на медицинската дейност: Материали на Втора всеросійска научно-практическа конференция. Москва, 26 март
 5. Библиографски списък
  1. Акопов В.И., Маслов Е.Н. Закон в медицината. - М .: „Книга-сервиз“. - 2002. - С. 217. 2. Акопов В.И. Медицинско право: Книга за лекари, адвокати и пациенти. - Москва: ICC "Mart"; Ростов н / а: Издателски център „Март“, 2004. - 368 с. 3. Актуални въпроси на правната регулация в областта на здравеопазването. Аналитичен бюлетин. Брой 27. Държавна дума на Федералното събрание на Руската федерация. -
 6. БИБЛИОГРАФСКИ СПИСЪК
  Афанасиев, В. Общество: последователност, познание и управление / В. Афанасиев. - М .: Политиздат, 1981. - С. 253. 2. Аббасова, О. С. Систематичен подход към изучаването на социалистическото общество и усъвършенстването на сферата на образованието: авт. Дис. Д-р Филос. Наука / О.С.Абасова. - Ташкент, 1984. - С. 346. 3. Абулханова-Славская, К. А. Стратегия на живота / К. А, Абулханова-Славская. - М .: Мислех,
 7. БИБЛИОГРАФСКИ СПИСЪК
  Абелс З. Взаимодействие, идентификация, представяне: Въведение в интерпретативната социология. –М., 1999. 2. Абулханова К.А. Психология и личностно съзнание. –М., Воронеж, 1999. 3. Абулханова-Славская К.А. Руски манталитет: междукултурен и типологичен подход // Руски манталитет: въпроси на психологическата теория и практика. –М., 1997. С. 7 - 78. 4. Агапова И.Ю.
 8. Библиографски списък
  Абдурахманов Р.А. Психологически проблеми на следвоенната адаптация на ветерани в Афганистан // Психол. Zh. - 1992. - Т. 13. - № 1. - С. 131-134. 2. Абулханова-Славская К.А. Психология на дейността и личността. М., 1980.-335 с. 3. Абулханова-Славская К.А. Перспективи за живота на индивида. // Психология на личността и начин на живот. М., 1987. - S.137-145. 4. Абулханова-Славская К.А. индивидуалност
 9. БИБЛИОГРАФСКА ЛИТЕРАТУРА
  Караяни А.Г. Психологическо подпомагане на бойните действия на личния състав на сухопътните сили в местни военни конфликти. М., 1998; 2. Kociunas R. Основи на психологическото консултиране. М., 1999. 3. Абрамова Г.С. Практическа психология. Екатеринбург, 1998; 4. Леонова А. Б., Кузнецова А. С. Психопрофилактика на стреса. М., 1993; 5. Александровски Ю.А. Гранично ментално
 10. Библиографска списък с препратки
  Аутопсия и патологични диагнози. Минск: 1992 г. 2. Ветеринарно акушерство, гинекология и биотехнология., M 2000 3. Гончаров В. П. Акушерство, гинекология и биотехнология на репродукцията M: 2004 4. Достоевски П. П., Судаков Н. А. Справка на ветеринарен лекар. Киев. Реколта 1990 г. 5. Коляков Й.Е. Ветеринарна имунология. Москва, Агропромиздат. 1987 г. 6 Кузнецов. GA
 11. Библиографско описание Законодателни актове на Руската федерация
  Конституция на Руската федерация: Приета с народно гласуване на 12 декември 1993 г. // Руски вестник. - 1993. - 25 декември. 2. Федерален закон на Руската федерация от 05.31.96 г. № 61-ФЗ „За отбраната“: Приет от Държавната дума на 24 април 1996 г. - М .: Заседание на законодателството на Руската федерация 1996 г. - № 23, член 2750. 3. Федерален закон на Руската федерация от 28 март 1998 г.
 12. Списък с папки и папки за търсене
  В Outlook информацията се съхранява в папки по същия начин като документите в Explorer. Списък с папки се използва за показване на папки. Списък с папки - списък, показващ папките, налични в пощенската кутия. Списъкът с папки има йерархична структура, тоест използва знак "+" за свиване и знак "-" за разширяване на списъка. Папките се предлагат в няколко типа, като стандартни папки, папки, свързани с идентификационни данни
 13. КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА БОЛЕСТИ В списъка на OIE
  Член 1.2.1. Включването на болестта в списъка на OIE се основава на следните критерии: Член 1.2.2. Критерии Чл. 1.2.1. се прилагат в съответствие със следната схема за вземане на решения: Следните заболявания са включени в списъка на OIE: Член 1.2.3. 1. Категорията "болести на различни животински видове" включва: - бяс - болест на Ауески
 14. Списък на съкращенията
  ABP - активирано време на рекалцификация на aHnRH - агонисти на гонадотропин освобождаващия хормон ATS - адреногенитален синдром АД - кръвно налягане ACTH - адренокортикотропен хормон AP - андрогенни рецептори APTT - активиран частичен тромбопластин време BAT - биологично активни точки на VNASH - вродени
 15. СПРАВКА
  Велики Новгород, 2004. 3. Молочков В. А., Киселев В. И., Рудых И. В., Щербо С. Н. Папилома-вирусна инфекция: клиника, диагностика, лечение. Наръчник за лекари. Москва, 2005. 4. Молочков В.А. Урогенитална трихомониаза и асоциацията на уретрогениталните инфекции // Руски журнал за кожни и полово предавани болести № 5, 2002, S. 48-55. 5. Владимирова Е.В. Херпетични инфекции на кожата и
 16. СПИСЪК НА АБРЕВИАЦИИ
  BV - бактериална вагиноза VZOT - възпалителни заболявания на тазовите органи VZPO - възпалителни заболявания на половите органи на IUD - вътрематочни контрацептиви HPV - човешки папиломен вирус HSV - херпес симплекс вирус GHA - хистеросалпингография STIs - полово предавани инфекции ELISA - ензимно свързан имуносорбент анализ
 17. СПИСЪК НА АБРЕВИАЦИИ
  HELL кръвно налягане BC бариерна контрацепция ХИВ човешки имунодефицитен вирус PID IAM тазова възпалителна болест IUD IUD вътрематочно устройство IUD вътрематочно устройство Световна здравна организация HPV човешки папиломен вирус HGH хипоталамус - хипофиза - яйчник GN-RG гонадотропин-освобождаващ хормон SHGG глобулин
 18. СПИСЪК НА АБРЕВИАЦИИ
  CD - клъстери за диференциация E, - естрон E2 - естрадиол E3 - естриол EC - естествени убийци GIP - стомашно-чревен пептид GM-CSF - гранулоцитен макрофаги-стимулиращ фактор Ig - имуноглобулин fT3 - без T3 fT4 - свободен T4 LATS - щитовиден стимулатор с дълго действие MCS - Резюме на психичните компоненти - Психологически
 19. Позоваването.
  Беляев И.М. „Работилница по клинична диагностика с рентгенология“ / М .: Колос 1992. - 288с. 2. Воронин Е.С., Сноз Г.В., Василиев М.В. „Клинична диагноза с рентгенология“ / М .: „Ухо“ 2006. - 509с. 3. Игнатова И. „заболявания на дихателната система“ // ветеринарна наука 1999 № 2 4. Савинова М. „адаптиране на добитъка към ниски температури“ // животновъдство в Русия - 2004 № 4 5. Usha BV,
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com