Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знанияИзберете един верен отговор

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЕПТИЧНИЯ ФОКУС

1) казеозен лимфаденит

2) центърът на гнойно възпаление, тромбофлебит

3) фокусът на некрозата

4) фокус на продуктивното възпаление

5) фокусът на фибринозно възпаление, хиперплазия на лимфните възли

2. МЕСТНА МЕНИФЕСТАЦИЯ НА СЕПИСА

1) лимфаденит

2) интерстициално възпаление

3) паренхимна дистрофия

4) кръвоизливи

5) лимфоидна хиперплазия

3. ПОДПИСАНИЕ НА ОБЩАТА МАНИФЕСТАЦИЯ НА СЕПИСА

1) септичен фокус

2) входна порта

3) интерстициално възпаление

4) лимфангит

5) лимфаденит

4. МОРФОЛОГИЧНИ МАНИФЕСТАЦИИ НА СЕПТИЧЕН ЕНДОКАРДИТ

1) остра брадавица

2) дифузен валвулит

3) полипна язва

4) фибропластични

5) брадавичен

5. ДЪЛГОСРОЧЕН СЕПТИЧЕН ЕНДОКАРДИТ НА ДЕЙСТВИТЕ РАЗВИТИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ

1) атеросклероза

2) ревматизъм

3) ревматоиден артрит

4) дерматомиозит

5) системен лупус еритематозус

6. По време на ДЪЛГОСРОЧЕН СЕПТИЧЕН ЕНДРРИТИС, ЩЕ БЪДЯ ВЪЗМОЖЕН

1) митрална клапа

2) трикуспидна клапа

3) аортна клапа

4) белодробна клапа

5) венозни клапи.

7. БАКТЕРИАЛЕН ЕНДОКАРДИТ СЕ ИЗСЛЕДВА ОТ МАНИФЕСТАЦИЯТА

1) сепсис

2) ревматизъм

3) сифилис

4) системен лупус еритематозус

5) ревматоиден артрит

8. МЯСТО НА ЛУКИН-ЛИБМАНОВА МАНИФЕСТАЦИЯ

1) септикопиемия

2) септицемия

3) гнойно-резорбтивна треска

4) продължителен септичен ендокардит

5) хрониосепсис

9. УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА СЕПИСА

1) черния дроб

2) бъбрек

3) сърце

4) лесно

5) далак

10. ТРОМБОЕМБОЛИЧЕН СИНДРОМ НА ТЕЗИ КОМПЛЕКТИ

1) септицемия

2) септикопиемия

3) хрониосепсис

4) продължителен септичен ендокардит

5) гнойно-резорбтивна треска

Отговори на стандартите

001-2, 002-1, 003-3, 004-3, 005-2, 006-3, 007-1, 008-4, 009-5, 010-4.

Учебна програма на урока (самостоятелна работа на ученика)

1. За диагностициране на септичен фокус чрез макроскопска картина. За изследване и описание на септичния ендометрит макрогрупа. Обърнете внимание на състоянието на лигавицата на уголемената матка, нейния цвят и консистенция.

2. Да се ​​диагностицира метастатични язви със септикопиемия чрез макроскопска картина. Да се ​​проучи и опише макропрепаратът „Метастазни язви в черния дроб на децата“. Обърнете внимание на подкапсулната подредба на много малки заоблени кухини и естеството на съдържанието им.

3.
Диагностицирайте септична лезия в макроскопска картина с продължителен септичен ендокардит. Да се ​​изследва и опише макродругата „Полипозен улцерозен ендокардит на аортната клапа”. Обърнете внимание на състоянието на клапите на клапана, дебелината на стените на сърцето и обема на кухините му.

4. Да се ​​диагностицира метастатични язви в белите дробове чрез макроскопска картина. Да се ​​проучи и опише макродругата „Метастатични абсцеси в белия дроб“. Обърнете внимание на субплевралната локализация на много малки заоблени кухини и състоянието на паренхима.

5. Да се ​​диагностицира чрез микроскопична картина септичния фокус и входната врата на сепсис при деца. Да се ​​изследва и скицира микропрепарат № 172 "Гнойно възпаление на пъпните съдове." При малки и големи увеличения изучавайте, скицирайте и обозначавайте: 1) стените на артериите са инфилтрирани с неутрофилоцити и гнойни тела; 2) гноен ексудат в артериалния лумен; 3) пъпната вена е заличена; 4) едематозно бартониево желе. В заключение обърнете внимание на значението на гноен артерит при развитието на остри форми на сепсис при деца.

6. Да се ​​диагностицира чрез микроскопска картина септичния фокус на сепсис при новородени и малки деца. За проучване и скициране на микропрепарат № 174 "Гнойни омфалити." При малки и големи увеличения изучавайте, скицирайте и обозначавайте: 1) интегриращия епител на дермата; 2) ретикуларен слой на дермата; 3) гнойна инфилтрация на стената на вената; 4) периваскулит; 5) възпаление на остатъците от желето от Уортън. В заключение обърнете внимание на морфологичните варианти на омфалит и тяхната роля в развитието на сепсис при деца.

7. Диагностицирайте чрез микроскопична картина метастатични язви в бъбреците със септикопиемия. За изследване и скициране на микропрепарат № 39 "Емболичен гноен нефрит." При малки и големи увеличения изучавайте, скицирайте и обозначавайте: 1) малки абсцеси в паренхима на бъбреците; 2) в центъра на язви на колония от бактерии; 3) микробни емболи в съдовете; 4) оток на стромата; 5) дистрофия на тръбния епител. В заключение обърнете внимание на особеностите на локализацията на метастатичните гнойни огнища в бъбреците и разликата им от „възходящия“ гноен нефрит.

8. Диагностицирайте на микроскопска снимка метастатични язви в белите дробове. Да се ​​изследва и скицира микропрепарат № 120 "Метастатични абсцеси в белия дроб." При малки и големи увеличения изучавайте, скицирайте и обозначавайте: 1) малки абсцеси с паренхимна некроза; 2) микробни колонии в центъра на абсцеса; 3) серозна ексудация около абсцесите; 4) фибринова ексудация на алвеолите. В заключение обърнете внимание на последователността на появата на метастатични язви в белите дробове със септикопиемия и тяхното значение за разпространението в други органи.

Патологична анатомия - Учебник. Ед. 1993.1- стр.429; 2,4,7- стр. 602,603; 3 - с. 523; 5.6 - с. 601-603, 8 - с. 521.

Патологична анатомия - Учебник. Ед. 2010.1- стр.533; 2,4,7- с. 753; 3 - с. 652; 4 s. 5.6- s. 752.753; 8- с. 650.

<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания

 1. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговора 1. ВАРИЕТЕТЕ НА ТЕЖКА ФОРМА НА ВАРИЕТИЯ 1) септична 2) паралитична 3) хеморагична 4) спленомегалична 5) с белодробни усложнения 2. ЗА ЛЕКА ФОРМА НА ИНФЛУЕНЗА ХАРАКТЕРИСТИКА 1) обща интоксикация 2) серозно-хеморагично възпаление 3) 4) катарален риноларинготрахеобронхит 5) деструктивен панбронхит 3. Патогени -
 2. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един верен отговор. 1. РЕВМАТИЧЕСКИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ КОМБИНИРА ЕДИНЕН ЗНАК 1) увреждане на сърдечно-съдовата система 2) системна прогресираща дезорганизация на съединителната тъкан 3) деформация на ставата 4) дисеминирана тромбоза 5) обща хипермеланоза 2. Етапи на нарушение на органичното лечение 2))
 3. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един верен отговор. 1. ХАРАКТЕРИСТИЧНА МАКРОСКОПИЧНА ПЕКУЛЯРНОСТ НА ВИРУСНА (ПОСТНЕКРОТИЧНА) ЦИФРОЗА НА ЖИВОТА: 1) едрозърнеста повърхност на черния дроб 2) фино възелена повърхност на черния дроб 3) тесен влакнест слой между възлите 4) гладък черен дроб на джинджифила фалшиви лобули 2)
 4. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един правилен отговор 1. ПАТОЛОГИЧНА СЪЩНОСТ НА ХЕМОБЛАСТОЗА 1) саркома 2) възпаление 3) кръвен тумор 4) карцином 5) тератом 2. ОСНОВА за разделяне на левкемия на остра и хронична 1) темп на растеж на клетките 2) поява на клетки в периферна кръв 3) брой левкоцити в кръвта 4) бластна криза 5) нивото на диференциация на левкемичните клетки 3. ФОРМИ НА Острата левкоза 1) левкемия,
 5. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори. 1. РАСТИТЕЛ НА СВЪРЗВАТЕЛНИЯ ТИСУС В МИОКАРДИУМ: 1) атеросклероза 2) артериолосклероза 3) липосклероза 4) атероматоза 5) кардиосклероза 2. ХИПЕРТЕНЗИОНАЛНА БОЛЕСТ Е ХРОНИЧНА БОЛЕСТ МЕЖДУ ВЕЧЕ НАЙ-ДОБРИЯ ВТОРИ 1)
 6. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един правилен отговор 1. СТРУКТУРАЛНО-ФУНКЦИОНАЛНА ЕДИНИЦА НА ДЪЛГОТО 1) бронх 2) лобус 3) ацинус 4) алвеола 5) бронхиола 2. ПРИ БРОНХЕКТАЗИ ДЕФЕЦИЯТА Е ЛОКАЛИЗИРАН 1) в бронхиолите 2) в бронхите 3) в алвеолите 4) при ацини 3. При хронична пневмония и белодробен емфизем сърцето се развива: 1) миокардна атрофия 2) затлъстяване 3) хипертрофия на лявата камера 4) дясна хипертрофия
 7. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори. 1. Лигавицата на стомаха е удебелена, подута, пълнокръвна, повърхността е покрита със слуз. МЕСТА НА МАЛКО ХЕМОРЕЖА И ЕРОЗИЯ. ФОРМАТА НА ОСТРОВИТЕ ГАСТРИТИ: 1) катарален 2) фибринозен 3) флегмонен 4) алтеративен 5) некротичен 2. ДЪРЖАВНА ФОРМА ЗА ДЕСТРУКТИВНО ПРИЛОЖЕНИЕ: 1) катарален 2) фибринозен 3) повърхностен 4) заличаващ се 5)
 8. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори 1. НАЙ-ЧАСТАТА ПРИЧИНА НА ПИЕЛОНЕФРИТ Е 1) възходяща инфекция 2) хематогенна инфекция 3) низходяща инфекция 4) перинефална инфекция 5) чревна инфекция 2. ТУБУЛОПАТИЯ принадлежи към 1) дифузен гломерулон 2) дифузен гломерулон 2) ) бъбречна амилоидоза 5) некротична нефроза 3.
 9. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори. 1. клъстер жлези в дебелината вагинални ЧАСТИ на цервикална епителни СМЯНА НА РЕЗЕРВОАР - Е 1) ендометриоза 2) 3 полип) endocervicosis 4) ендометрит 5) endocervicitis 2. жлезиста хиперплазия на ендометриума лигавица опъната отговаря на времето ФАЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО: 1) притежава две ) не е вярно 3. НАЛИЧНОСТ НА ЕНДОМЕТРИЯТА НА СТРАНИТЕ И СТРОМИТЕ В
 10. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори 1. ВРЕМЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ФОРМИРАНЕ НА ПЛАЦЕНТА 1) 14 дни 2) 10 седмици 3) 12 седмици 4) 16 седмици 5) 34-36 седмици 2. МОРФОЛОГИЧНИ ЗНАЧЕНИЯ НА ВЪТРЕШНАТА БЕЗОПАСНОСТ: 1) хорионни вили; 2) кръвоизлив в стромата на ендометриума; 3) хиперплазия на ендометриалните жлези; 4) пролиферация на съединителна тъкан 5) дисплазия на ендометриалните жлези 3. ПРЕКРАТЯВАНЕТО СЕ НАЗВА като КРЪСТ
 11. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори 1. ХАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОМЕНИ В Панкреаса С ДИАБЕТИ 1) хиперплазия 2) атрофия и склероза 3) хипертрофия 4) амилоидоза 5) псевдоцисти 2. ХАРАКТЕРИСТИЧЕН ЗНАЧЕНИЕ НА ДИАБЕТИ 1 година 1) 1 година 1) 1 година 1) 2) инсулинова резистентност 3) генетично предразположение 4) фокална атрофия и амилоидоза на островчета 5) относителна
 12. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори 1. ЗАПАСЯВАНЕ НА ИНФЛАМАЦИЯТА НА ФОРМИРАНЕТО НА АБДОМИНАЛНИ ТИПИ ГРАНУЛОМИ 1) пролиферативни 2) алтернативни 3) ексудативни 4) възпаления около паразити по животните и чужди тела 5) продуктивна специфична 2. СПЕЦИФИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 1) чревна полипоза 2) дивертикулоза 3) рак на дебелото черво 4) перфорация на язвата 3. МАНИФЕСТАЦИИ
 13. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един правилен отговор 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЛКЕРИТЕ В КОЛИБИЦИЛЯРНАТА ИНФЕКЦИЯ 1) локализирана в ректума и сигмоидното черво, неправилна форма и с различна дълбочина 2) локализирана в илеума на тънките черва; разположени по дължината на червата, краищата са равномерни, заоблени, дъното е оформено от мускулно-серозен слой 3) са локализирани в дебелото черво, с неправилна форма, с различна дълбочина, дъното
 14. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори. 1. Основният туберкулозен комплекс включва 1) ендоартерит 2) лимфангиектазия 3) васкулит 4) остеомиелит 5) лимфаденит 2. ЛЕЧЕНО ПЪРВИЧНО ПУЛМОНАРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ Е НАЗВАНО: 1) фокална лезия 4) фокална лезия 4) фокална лезия 4) фокална лезия Bullet 3. ФОРМА НА ХЕМАТОГЕННА ТУБЕРКУЛОЗА: 1) първичен туберкулозен комплекс 2) хроничен
 15. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  изберете един или повече верни отговора 1. МАКРОСКОПИЧЕН ЗНАК ЗА НЕЗАБАВНОСТ 1) телесно тегло 3200 g 2) дължина 54 см 3) пухкав косъм 4) липса на сирене, подобна на мазнина 5) суха, люспеста кожа 2. ТИП НА ОБЩИ ВРЕДИ ПРИ КРЪВНОТО УСЛОВИЕ ПРИ ЕКСТРАКТА НА КРЪВАТА 1 ) роден тумор 2) епидурален кръвоизлив 3) субдурален кръвоизлив 4) цефалогематом 5) разкъсване
 16. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един верен отговор. 1. НАЧИН НА ИНФЕКЦИЯ НА ПЛОДА 1) контакт 2) фекално-орален 3) възходящ 4) парентерален 5) перинефрален 2. НАЧИН НА ИНФЕКЦИЯ НА ЦИТОМЕГАЛИЯ ВИРУС 1) трансплацентален 2) възходящ 3) контакт 4) парентерален 5) трансмисивен 3. ОРГАН-ЦАРГЕТ. ФОРМА НА ЦИТОМЕГАЛИЯ. 1) бял дроб 2) черен дроб 3) бъбрек 4) паротидна слюнчена жлеза 5) панкреас
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com