Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знанияИзберете един или повече верни отговори.

1. РАЗЛИЧНОСТ НА ТЕЖКА ФОРМА

1) септична

2) паралитично

3) хеморагичен

4) спленомегалия

5) с белодробни усложнения

2. ЗА ЛЕСНА ФОРМА НА ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ИНФЛУЕНЗА

1) обща интоксикация

2) серозно хеморагично възпаление

3) плеврална емпиема

4) катарален риноларинготрахеобронхит

5) разрушителен панбронхит

3. ПАРАГРИФИЧНИ АКТИВАТОРИ - ПНЕВМОТРОПНА РНК - ПАРАМИКСОВИРИДАЙНИ ВИРУСИ

1) вярно

2) не е вярно

4. ВТОРИ ПЕРИОД НА СПИН

1) инкубация

2) персистираща генерализирана лимфаденопатия

3) СПИН-свързан комплекс

4) синдром на придобита имунодефицитност

5) ХИВ енцефаломиелит

5. ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ ПРОМЕНИ В КОРИ

1) предните рога на гръбначния мозък

2) кожа, бели дробове

3) миокард, ендокард

4) лигавицата на фаринкса, трахеята, конюнктивата

5) надбъбречна жлеза, бъбреци

6. ГОЛЯМО ДВИЖЕНО ИНФЛУЕНЗА ЛЕСНО ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА

1) лек грип

2) свързан със СПИН комплекс

3) аденовирусна инфекция

4) парагрип

5) тежък грип с белодробни усложнения

7. ТУМОР, ЧЕСТО РАЗВИТИЕ С СПИН

1) остеосаркома

2) лейомиома

3) саркома на Капоши

4) хемангиом

5) нефробластома

8. ВАРИАНТИ НА КЛИНИЧЕСКИ СПИН

1) белодробна

2) бъбречна

3) чернодробна

4) увреждане на централната нервна система

5) стомашно-чревен

9. ХАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОМЕНИ В БРОНХИОЛАРНАТА И АЛВЕОЛАРНА ЕПИТЕЛИЯ В КОРИ

1) появата на гигантски многоядрени клетки

2) хиалинова капкова дистрофия 3) плоско метаплазия

4) взривна трансформация

5) големи грозни ядра, вътреядрени включвания

10. МИКРОСКОПИЧНИ ПРОМЕНИ В ЛЕКАТА ФОРМА НА INFLUENZA

1) фуксинофилни включвания

2) лимфоплазматична инфилтрация

3) дистрофия и десквамация на епитела

4) некроза на епитела

5) аргирофилни включвания

Отговори на стандартите

001-5, 002-4, 003-1, 004-2, 005-4, 006-5, 007-3, 008-1,4,5, 009-1,3,5, 010-1,2, Учебна програма на урока (самостоятелна работа на ученика)

1. Диагностицирайте чрез макроскопска картина на промените в горните дихателни пътища с грип. За да проучите и опишете макро продукта "Грип ларинготрахеит." Обърнете внимание на лигавиците на ларинкса и трахеята, цвета им, естеството на петната.

2. Диагностицирайте чрез макроскопска картина на увреждане на белите дробове при тежък грип. Да се ​​проучи и опише макропрепаратът „Голям пъстър бял дроб с грип”.
Обърнете внимание на размера, състоянието на плеврата и паренхима в участъка на белия дроб; обърнете внимание на цветовото разнообразие на патологични прояви.

3. Диагностицирайте микроскопична картина на бронхопневмония с грип. За проучване и скициране на микропрепарат №168 "Грипна пневмония". С малки и големи увеличения проучете, скицирайте и обозначете: 1) некроза на епитела на бронхиалната лигавица; 2) стените на бронхите са инфилтрирани с левкоцити; 3) серозен хеморагичен ексудат в алвеолите; 4) огнища на ателектаза; 5) емфизематозни алвеоли. В заключение обърнете внимание на морфологичните особености на бронхопневмонията с грип и възможни усложнения.

4. Диагностицирайте чрез микроскопична картина промени в белите дробове с аденовирусна инфекция. Да се ​​проучи и начертае микропрепарат № 2 „Бели дробове с аденовирусна инфекция“. С малки и големи увеличения изучавайте, скицирайте и обозначавайте: 1) катарален бронхит; 2) некротичен епител в лумена на бронха; 3) в алвеолите, протеинови маси, макрофаги и аденовирусни клетки; 4) огнища на кръвоизлив. В заключение обърнете внимание на формите на аденовирусна инфекция и възможните усложнения.

5. Диагностицирайте микроскопична картина на мозъчно увреждане с енцефалит, пренесен от кърлежи. За проучване и скициране на микропрепарат № 138 "Енцефалит, пренесен от кърлежи." С малки и големи увеличения изучавайте, очертавайте и обозначавайте: 1) пролиферация на глиозни клетки: а) дистрофия на нервните клетки, б) около кръвоносните съдове; 2) възпалителни инфилтрати около съдовете; 3) перицелуларен оток; 4) периваскуларен оток; 5) изобилие от кръвоносни съдове. В заключение споменете енцефалит, пренесен от кърлежи, като крайна патология с известна сезонност и тежки последици за пациентите.

6. Диагностицирайте чрез микроскопична картина на промените в белите дробове с морбили. За проучване и скициране на микропрепарат № 124 "Борпна бронхопневмония". При малки и големи увеличения изучавайте, скицирайте и обозначавайте: 1) слоевете на бронхиалната стена са инфилтрирани от неутрофили, макрофаги, лимфоцити; 2) сюжет на метаплазия на бронхиалния епител; 3) алвеолите са инфилтрирани от лимфоцити и макрофаги; 4) гигантски клетки в алвеолите; 5) изобилие от кръвоносни съдове. В заключение обърнете внимание на особеностите на възпалителните инфилтрати в белите дробове с морбили пневмония. 7. Диагностицирайте чрез ултраструктурната картина на проявата на цитопатичния ефект на грипния вирус. Да се ​​изследва и описва електронно-дифракционната схема "Култура на епителни клетки, лекувани с грипен вирус." Обърнете внимание на вирусни колонии в цитоплазмата, състоянието на ендоплазмения ретикулум и хроматина в ядрата.

Патологична анатомия - Учебник. Ед. 1993.1- стр.463; 2- с. 465; 3 - с. 644; 4- с. 468; 5- с. 458; 6- с. 590; 7- няма информация.

Патологична анатомия - Учебник. Ед. 2010.1- стр.579; 2 - с. 581; 3 - с. 580; 4- с. 584; 5- с. 572; 6- с. 737; 7- няма информация.

<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания

 1. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един верен отговор. 1. РЕВМАТИЧЕСКИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ КОМБИНИРА ЕДИНЕН ЗНАК 1) увреждане на сърдечно-съдовата система 2) системна прогресираща дезорганизация на съединителната тъкан 3) деформация на ставата 4) дисеминирана тромбоза 5) обща хипермеланоза 2. Етапи на нарушение на органичното лечение 2))
 2. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един верен отговор. 1. ХАРАКТЕРИСТИЧНА МАКРОСКОПИЧНА ПЕКУЛЯРНОСТ НА ВИРУСНА (ПОСТНЕКРОТИЧНА) ЦИФРОЗА НА ЖИВОТА: 1) едрозърнеста повърхност на черния дроб 2) фино възелена повърхност на черния дроб 3) тесен влакнест слой между възлите 4) гладък черен дроб на джинджифила фалшиви лобули 2)
 3. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един правилен отговор 1. ПАТОЛОГИЧНА СЪЩНОСТ НА ХЕМОБЛАСТОЗА 1) саркома 2) възпаление 3) кръвен тумор 4) карцином 5) тератом 2. ОСНОВА за разделяне на левкемия на остра и хронична 1) темп на растеж на клетките 2) поява на клетки в периферна кръв 3) брой левкоцити в кръвта 4) бластна криза 5) нивото на диференциация на левкемичните клетки 3. ФОРМИ НА Острата левкоза 1) левкемия,
 4. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори. 1. РАСТИТЕЛ НА СВЪРЗВАТЕЛНИЯ ТИСУС В МИОКАРДИУМ: 1) атеросклероза 2) артериолосклероза 3) липосклероза 4) атероматоза 5) кардиосклероза 2. ХИПЕРТЕНЗИОНАЛНА БОЛЕСТ Е ХРОНИЧНА БОЛЕСТ МЕЖДУ ВЕЧЕ НАЙ-ДОБРИЯ ВТОРИ 1)
 5. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един правилен отговор 1. ЛЪЖЕН СТРУКТУРЕН И ФУНКЦИОНАЛЕН ЕДИН 1) бронх 2) лобус 3) ацинус 4) алвеол 5) бронхиола 2. ПРИ БРОНХЕКТАЗИ ДЕФЕЦИЯТА Е ЛОКАЛИЗИРАН 1) в бронхиолите 2) в бронхиолите 3) в алвеолите 5) в ацини 3. С ХРОНИЧНА ПНЕВМОНИЯ И ЛЕПЕН ЕМФЕЗИМА В СЪРЦЕТО РАЗВИТИ: 1) миокардна атрофия 2) затлъстяване 3) хипертрофия на лявата камера 4) хипертрофия на дясната камера
 6. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори. 1. Лигавицата на стомаха е удебелена, подута, пълнокръвна, повърхността е покрита със слуз. МЕСТА НА МАЛКО ХЕМОРЕЖА И ЕРОЗИЯ. ФОРМАТА НА ОСТРОВИТЕ ГАСТРИТИ: 1) катарален 2) фибринозен 3) флегмонен 4) алтеративен 5) некротичен 2. ДЪРЖАВНА ФОРМА ЗА ДЕСТРУКТИВНО ПРИЛОЖЕНИЕ: 1) катарален 2) фибринозен 3) повърхностен 4) заличаващ се 5)
 7. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори 1. НАЙ-ЧАСТАТА ПРИЧИНА НА ПИЕЛОНЕФРИТ Е 1) възходяща инфекция 2) хематогенна инфекция 3) низходяща инфекция 4) перинефална инфекция 5) чревна инфекция 2. ТУБУЛОПАТИЯ принадлежи към 1) дифузен гломерулон 2) дифузен гломерулон 2) ) бъбречна амилоидоза 5) некротична нефроза 3.
 8. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори. 1. клъстер жлези в дебелината вагинални ЧАСТИ на цервикална епителни СМЯНА НА РЕЗЕРВОАР - Е 1) ендометриоза 2) 3 полип) endocervicosis 4) ендометрит 5) endocervicitis 2. жлезиста хиперплазия на ендометриума лигавица опъната отговаря на времето ФАЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО: 1) притежава две ) не е вярно 3. НАЛИЧНОСТ НА ЕНДОМЕТРИЯТА НА СТРАНИТЕ И СТРОМИТЕ В
 9. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори 1. ТРУДОВЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО ФОРМИРАНЕ НА ПЛАЦЕНТА 1) 14 дни 2) 10 седмици 3) 12 седмици 4) 16 седмици 5) 34-36 седмици 2. МОРФОЛОГИЧНИ ЗНАЧЕНИЯ НА ВЪТРЕШНОТО БЕЗПЛАТНОСТ: 1) хорионни вили; 2) кръвоизлив в стромата на ендометриума; 3) хиперплазия на ендометриалните жлези; 4) пролиферация на съединителна тъкан 5) дисплазия на ендометриалните жлези 3. ПРЕКРАТЯВАНЕТО СЕ НАЗВА КАТО ЕКСЕССИЯ
 10. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори 1. ХАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОМЕНИ В Панкреаса ПРИ ДИАБЕТИ 1) хиперплазия 2) атрофия и склероза 3) хипертрофия 4) амилоидоза 5) псевдоцисти 2. ХАРАКТЕРИСТИЧЕН ЗНАЧЕНИЕ НА ДИАБЕТИ 1 година 1) 1 година 1) 1 година 1) 2) инсулинова резистентност 3) генетично предразположение 4) фокална атрофия и амилоидоза на островчета 5) относителна
 11. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори 1. ЗАПАСЯВАНЕ НА ИНФЛАМАЦИЯТА НА ФОРМИРАНЕТО НА АБДОМИНАЛНИ ТИПОВИ ГРАНУЛИ 1) пролиферативни 2) алтернативни 3) ексудативни 4) възпаления около паразити по животните и чужди тела 5) продуктивна специфична 2. СПЕЦИФИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 1) чревна полипоза 2) дивертикулоза 3) рак на дебелото черво 4) перфорация на язвата 3. МАНИФЕСТАЦИИ
 12. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един правилен отговор 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЛКЕРИТЕ В КОЛИБИЦИЛЯРНАТА ИНФЕКЦИЯ 1) локализирана в ректума и сигмоидното черво, неправилна форма и с различна дълбочина 2) локализирана в илеума на тънките черва; разположени по дължината на червата, краищата са равномерни, заоблени, дъното е оформено от мускулно-серозен слой 3) са локализирани в дебелото черво, с неправилна форма, с различна дълбочина, дъното
 13. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един правилен отговор 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЕПТИЧНИЯ ФОКУС 1) казеозен лимфаденит 2) огнища на гнойно възпаление, тромбофлебит 3) огнища на некроза 4) огнища на продуктивно възпаление 5) огнища на фибринозно възпаление, лимфна хиперплазия 2. ЛОКАЛНА МАНИФЕСТАЦИЯ НА СЕПИЗА 2) 3) а) паренхимна дистрофия 4) кръвоизливи 5) хиперплазия на лимфоидната тъкан 3. ЗНАК
 14. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори. 1. ПЪРВИЧНИЯ ТУБЕРКУЛОЗЕН КОМПЛЕКС Е 1) ендоартерит 2) лимфангиоектазия 3) васкулит 4) остеомиелит 5) лимфаденит 2. ИЗЦЕНЕН ПРИМАРЕН ПУЛМОНАРЕН ВЪЗДЕЙСТВИЕ: 1) Фокуси на огнището 4) Bullet 3. ФОРМА НА ХЕМАТОГЕННА ТУБЕРКУЛОЗА: 1) първичен туберкулозен комплекс 2) хроничен
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com