Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знанияИзберете един или повече верни отговори.

1. ХАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОМЕНИ В Панкреаса В ДИАБЕТИ

1) хиперплазия

2) атрофия и склероза

3) хипертрофия

4) амилоидоза

5) псевдокисти

2. ХАРАКТЕРИСТИЧЕН ЗНАК НА ДИАБЕТИ ОТ ТИП 1

1) страдат лица под 30 години

2) инсулинова резистентност

3) генетично предразположение

4) фокална атрофия и амилоидоза на островчета

5) относителна недостатъчност на инсулин

3. ХАРАКТЕРИСТИЧЕН ЗНАК НА ДИАБЕТИ II - ВИД

1) антитела към островните клетки

2) абсолютна недостатъчност на инсулин

3) автоимунна патогенеза

4) страдат лицата на възраст под 30 години

5) фокална атрофия и амилоидоза на островчета

4. МОРФОЛОГИЧЕН ЗНАК НА ДИАБЕТНА НЕФРОПАТИЯ

1) полумесец

2) фибриноидна некроза

3) тромбоза на гломерулните капиляри

4) хиалиноза мезангия

5) гломерулна ендотелна пролиферация на капиляри

5. AUTOIMMUNE THYROIDITIS

1) Струма на Ридел

2) Струма Хашимото

3) тиреоидит De Curven

4) гуша Базедова

5) спорадичен гуша

6. РАЗЛИЧНОСТ НА ГОТЕРА ОТ ТИРОИДНА АДЕНОМА

1) амилоидни маси в стромата

2) наличност на капсула

3) липса на капсула

4) наличието на калцификати

5) наличието на некроза

7. ТОВА „ТИРООТОКСИЧНО СЪРЦЕ“

1) оток на кардиомиоцитите, липоматоза, перикардит

2) атрофия на миокарда, лимфоидна инфилтрация на стромата

3) лимфоидна стромална инфилтрация, перикардит

4) хипертрофия на лявата камера, серозен оток и лимфоидна стромална инфилтрация

5) хипертрофия на дясната камера, липоматоза

8. РАЗЛИКА НА БОЛЕСТТА НА ПУШКВАНЕТО ОТ СИНДРОМА НА ПУШКА

1) надбъбречен аденом

2) базофилен аденом на хипофизата

3) надбъбречна хиперплазия

4) бронхиален карциноид

5) тимома

9. МОРФОЛОГИЧНИ ЗНАЧЕНИЯ НА БАЗА СТРУМА

1) склероза на стромата на жлезата

2) плътен колоид от фоликули

3) втечняване на колоида на фоликулите, образуване на вакуоли над епитела

4) сплескан фоликуларен епител

5) висок, пролифериращ фоликуларен епител

10. ПРИЧИНИ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕ НА ДОБАВКА

1) аденохипофизна киста

2) надбъбречна туберкулоза

3) автоимунен адреналит

4) ракови метастази

5) феохромоцитом

Отговори на стандартите

001-2, 002-1, 003-5, 004-4, 005-2, 006-3, 007-4, 008-2, 009-3.5, 010-2.3.4.

Учебна програма на урока (самостоятелна работа на ученика)

1. Диагностицирайте чрез макроскопска картина на нодуларния зоб на щитовидната жлеза. Да се ​​изследва и опише макродругата „Нодуларен колоиден зоб на щитовидната жлеза“. Обърнете внимание на формата на щитовидната жлеза с големи възли, размера на възлите, цвета от повърхността и сечението, съдържанието на паренхима на възлите.

2. Да се ​​диагностицира доброкачествен тумор на надбъбречната жлеза чрез макроскопска картина.
Да се ​​изследва и опише макродругата „Адренален аденом“. Обърнете внимание на възловата формация в надбъбречната жлеза, нейния размер, цвят, граници; Опишете състоянието на задържаната надбъбречна тъкан.

3. Да се ​​диагностицира промените в панкреаса при захарен диабет чрез макроскопска картина. Да се ​​изследва и опише макродругата „Атрофия и панкреатична липоматоза“. Обърнете внимание на размера и вида на паренхима на жлезата в секцията; обърнете внимание на естеството на мастната метаморфоза на жлезата (особено безопасността на тъканта на жлезата).

4. Да се ​​диагностицира чрез микроскопска картина голямо-нодуларно разширение на щитовидната жлеза. За проучване и скициране на микропрепарат № 31 „Колоидна струма“. При малки и големи увеличения изучавайте, скицирайте и обозначавайте: 1) големи фоликули ”; 2) малки фоликули; 3) епителът на фоликулите е сплескан; 4) фоликулният колоид е хомогенен, хиперхромен; 5) лимфоцитна инфилтрация в стромата. В заключение обърнете внимание на морфологичните варианти на стримите и дефинирайте понятието „гуша“.

5. Диагностицирайте микроскопична картина на имунен тиреоидит. За проучване и скициране на микропрепарат № 36 "Хашимото тиреоидит." С малки и големи увеличения проучете, очертайте и обозначете: 1) лимфоцитна дифузна инфилтрация на тъканта на жлезата; 2) лимфоидни фоликули със светли центрове; 3) атрофия и изчезване на фоликули; 4) полето на растеж на съединителната тъкан. В заключение обърнете внимание на разпространението на автоимунния тиреоидит, неговата патогенеза и резултат.

6. Диагностицирайте чрез микроскопична картина на промените в панкреаса при захарен диабет. Да се ​​изследва и скицира микропрепарат № 45 "Атрофия на панкреаса." При малки и големи увеличения проучете, очертайте и обозначете: 1) атрофия на островчетата; 2) дифузна пролиферация на съединителната тъкан; 3) мастна метаморфоза на съединителната тъкан; 4) склероза на каналите; 5) запазени ацини. В заключение обърнете внимание на усложненията на диабета и причините за смъртта.

7. Диагностицирайте микроскопична картина на тумор на надбъбречната жлеза. Да се ​​проучи, без скициране, демонстрационен препарат на микропрепарат № 190 "Адренален аденом." При малки и големи увеличения открийте елементите на тумора: капсула, големи клетки с лека цитоплазма, съдържаща неутрални мазнини, и малки клетки, съдържащи гранули от кафяв пигмент липофусцин. Запишете името на лекарството.

8. Да се ​​диагностицира микроангиопатия при захарен диабет чрез ултраструктурната картина. Да се ​​изследва и описва електронно-дифракционният модел „Микроангиопатия при захарен диабет“. Обърнете внимание на състоянието на междинната мембрана, ендотелиоцитите и перицитния съд.

9. Диагностицирайте гломерулопатия при диабет по ултраструктурна картина. Изследване и описание на електронно-дифракционната схема „Диабетна гломерулосклероза“. Обърнете внимание на увеличаването на броя на мезангиевите клетки и мембраноподобно вещество.

Патологична анатомия - Учебник. Ед. 1993. 1,4,5- s. 432-434; 2.7- s. 217.431; 3.6.8 - с. 434-438; 9- стр. 437, фиг. 242.

Патологична анатомия - Учебник. Ед. 2010. 1,4,5- с. 538-540; 2,7 - с. 373; 3.6.8 - с. 541-545; 9- стр. 544, фиг. 242.

<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания

 1. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговора 1. ВАРИЕТЕТЕ НА ТЕЖКА ФОРМА НА ВАРИЕТИЯ 1) септична 2) паралитична 3) хеморагична 4) спленомегалична 5) с белодробни усложнения 2. ЗА ЛЕКА ФОРМА НА ИНФЛУЕНЗА ХАРАКТЕРИСТИКА 1) обща интоксикация 2) серозно-хеморагично възпаление 3) 4) катарален риноларинготрахеобронхит 5) деструктивен панбронхит 3. Патогени -
 2. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един верен отговор. 1. РЕВМАТИЧЕСКИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ КОМБИНИРА ЕДИНЕН ЗНАК 1) увреждане на сърдечно-съдовата система 2) системна прогресираща дезорганизация на съединителната тъкан 3) деформация на ставата 4) дисеминирана тромбоза 5) обща хипермеланоза 2. Етапи на нарушение на органичното лечение 2))
 3. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един верен отговор. 1. ХАРАКТЕРИСТИЧНА МАКРОСКОПИЧНА ПЕКУЛЯРНОСТ НА ВИРУСНА (ПОСТНЕКРОТИЧНА) ЦИФРОЗА НА ЖИВОТА: 1) едрозърнеста повърхност на черния дроб 2) фино възелена повърхност на черния дроб 3) тесен влакнест слой между възлите 4) гладък черен дроб на джинджифила фалшиви лобули 2)
 4. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един правилен отговор 1. ПАТОЛОГИЧНА СЪЩНОСТ НА ХЕМОБЛАСТОЗА 1) саркома 2) възпаление 3) кръвен тумор 4) карцином 5) тератом 2. ОСНОВА за разделяне на левкемия на остра и хронична 1) темп на растеж на клетките 2) поява на клетки в периферна кръв 3) брой левкоцити в кръвта 4) бластна криза 5) нивото на диференциация на левкемичните клетки 3. ФОРМИ НА Острата левкоза 1) левкемия,
 5. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори. 1. РАСТИТЕЛ НА СВЪРЗВАТЕЛНИЯ ТИСУС В МИОКАРДИУМ: 1) атеросклероза 2) артериолосклероза 3) липосклероза 4) атероматоза 5) кардиосклероза 2. ХИПЕРТЕНЗИОНАЛНА БОЛЕСТ Е ХРОНИЧНА БОЛЕСТ МЕЖДУ ВЕЧЕ НАЙ-ДОБРИЯ ВТОРИ 1)
 6. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един правилен отговор 1. СТРУКТУРАЛНО-ФУНКЦИОНАЛНА ЕДИНИЦА НА ДЪЛГОТО 1) бронх 2) лобус 3) ацинус 4) алвеола 5) бронхиола 2. ПРИ БРОНХЕКТАЗИ ДЕФЕЦИЯТА Е ЛОКАЛИЗИРАН 1) в бронхиолите 2) в бронхите 3) в алвеолите 4) при ацини 3. При хронична пневмония и белодробен емфизем сърцето се развива: 1) миокардна атрофия 2) затлъстяване 3) хипертрофия на лявата камера 4) дясна хипертрофия
 7. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори. 1. Лигавицата на стомаха е удебелена, подута, пълнокръвна, повърхността е покрита със слуз. МЕСТА НА МАЛКО ХЕМОРЕЖА И ЕРОЗИЯ. ФОРМАТА НА ОСТРОВИТЕ ГАСТРИТИ: 1) катарален 2) фибринозен 3) флегмонен 4) алтеративен 5) некротичен 2. ДЪРЖАВНА ФОРМА ЗА ДЕСТРУКТИВНО ПРИЛОЖЕНИЕ: 1) катарален 2) фибринозен 3) повърхностен 4) заличаващ се 5)
 8. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори 1. НАЙ-ЧАСТАТА ПРИЧИНА НА ПИЕЛОНЕФРИТ Е 1) възходяща инфекция 2) хематогенна инфекция 3) низходяща инфекция 4) перинефална инфекция 5) чревна инфекция 2. ТУБУЛОПАТИЯ принадлежи към 1) дифузен гломерулон 2) дифузен гломерулон 2) ) бъбречна амилоидоза 5) некротична нефроза 3.
 9. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори. 1. клъстер жлези в дебелината вагинални ЧАСТИ на цервикална епителни СМЯНА НА РЕЗЕРВОАР - Е 1) ендометриоза 2) 3 полип) endocervicosis 4) ендометрит 5) endocervicitis 2. жлезиста хиперплазия на ендометриума лигавица опъната отговаря на времето ФАЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО: 1) притежава две ) не е вярно 3. НАЛИЧНОСТ НА ЕНДОМЕТРИЯТА НА СТРАНИТЕ И СТРОМИТЕ В
 10. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори 1. ВРЕМЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ФОРМИРАНЕ НА ПЛАЦЕНТА 1) 14 дни 2) 10 седмици 3) 12 седмици 4) 16 седмици 5) 34-36 седмици 2. МОРФОЛОГИЧНИ ЗНАЧЕНИЯ НА ВЪТРЕШНАТА БЕЗОПАСНОСТ: 1) хорионни вили; 2) кръвоизлив в стромата на ендометриума; 3) хиперплазия на ендометриалните жлези; 4) пролиферация на съединителна тъкан 5) дисплазия на ендометриалните жлези 3. ПРЕКРАТЯВАНЕТО СЕ НАЗВА като КРЪСТ
 11. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори 1. ЗАПАСЯВАНЕ НА ИНФЛАМАЦИЯТА НА ФОРМИРАНЕТО НА АБДОМИНАЛНИ ТИПИ ГРАНУЛОМИ 1) пролиферативни 2) алтернативни 3) ексудативни 4) възпаления около паразити по животните и чужди тела 5) продуктивна специфична 2. СПЕЦИФИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 1) чревна полипоза 2) дивертикулоза 3) рак на дебелото черво 4) перфорация на язвата 3. МАНИФЕСТАЦИИ
 12. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един правилен отговор 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЛКЕРИТЕ В КОЛИБИЦИЛЯРНАТА ИНФЕКЦИЯ 1) локализирана в ректума и сигмоидното черво, неправилна форма и с различна дълбочина 2) локализирана в илеума на тънките черва; разположени по дължината на червата, краищата са равномерни, заоблени, дъното е оформено от мускулно-серозен слой 3) са локализирани в дебелото черво, с неправилна форма, с различна дълбочина, дъното
 13. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един правилен отговор 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЕПТИЧНИЯ ФОКУС 1) казеозен лимфаденит 2) огнища на гнойно възпаление, тромбофлебит 3) огнища на некроза 4) огнища на продуктивно възпаление 5) огнища на фибринозно възпаление, хиперплазия на лимфните възли 2. ЛОКАЛНО МАНИФЕСТАЦИЯ НА СЕПИЗА 2) а) паренхимна дистрофия 4) кръвоизливи 5) хиперплазия на лимфоидната тъкан 3. ЗНАК
 14. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори. 1. Основният туберкулозен комплекс включва 1) ендоартерит 2) лимфангиектазия 3) васкулит 4) остеомиелит 5) лимфаденит 2. ЛЕЧЕНО ПЪРВИЧНО ПУЛМОНАРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ Е НАЗВАНО: 1) фокална лезия 4) фокална лезия 4) фокална лезия 4) фокална лезия Bullet 3. ФОРМА НА ХЕМАТОГЕННА ТУБЕРКУЛОЗА: 1) първичен туберкулозен комплекс 2) хроничен
 15. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  изберете един или повече верни отговора 1. МАКРОСКОПИЧЕН ЗНАК ЗА НЕЗАБАВНОСТ 1) телесно тегло 3200 g 2) дължина 54 см 3) пухкав косъм 4) липса на сирене, подобна на мазнина 5) суха, люспеста кожа 2. ТИП НА ОБЩИ ВРЕДИ ПРИ КРЪВНОТО УСЛОВИЕ ПРИ ЕКСТРАКТА НА КРЪВАТА 1 ) роден тумор 2) епидурален кръвоизлив 3) субдурален кръвоизлив 4) цефалогематом 5) разкъсване
 16. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един верен отговор. 1. НАЧИН НА ИНФЕКЦИЯ НА ПЛОДА 1) контакт 2) фекално-орален 3) възходящ 4) парентерален 5) перинефрален 2. НАЧИН НА ИНФЕКЦИЯ НА ЦИТОМЕГАЛИЯ ВИРУС 1) трансплацентален 2) възходящ 3) контакт 4) парентерален 5) трансмисивен 3. ОРГАН-ЦАРГЕТ. ФОРМА НА ЦИТОМЕГАЛИЯ. 1) бял дроб 2) черен дроб 3) бъбрек 4) паротидна слюнчена жлеза 5) панкреас
 17. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори. 1. ИНСПЕКТНА БОЛЕСТНА ПРАВА 1) туберкулоза 2) силикоза 3) токсоплазмоза 4) саркоидоза 5) аспергилоза 2. МОРФОЛОГИЧЕН ЗНАК НА АНТРАКОЗА 1) черни петна 2) кавернозна 3) казеозна некроза 4) плеврална склероза ЛЪЧЕН РАК 1) антракоза 2) силикоза 3) азбестоза 4) талкоза 5) сидероза 4. ИНФЕКЦИЯ, КОЯТО
 18. Задачи за определяне на крайното ниво на знания
  Задачи 1. Гестоза: А. Дайте определение. Б. Условия на проявление на еклампсия: а) ...; б) ...; в) ... B. Целеви органи при еклампсия: а); б) .; в). д). Г. Резултати от еклампсия: а); б) ... 2. Тюбална бременност: А. Опишете: а) размера на тръбата; б) състоянието на стената; б) съдържанието на лумена на тръбата. Б. Локализация на яйцеклетката: а) ...; б) ...; в) ...; в) ... Б. Посочете причините: а); б) .; в). ж)
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com