Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знанияИзберете един или повече верни отговори.

1. ВЪВЕДЕТЕ БОЛЕСТ НА ПРАХА

1) туберкулоза

2) силикоза

3) токсоплазмоза

4) саркоидоза

5) аспергилоза

2. МОРФОЛОГИЧЕН ЗНАК НА АНТРАКОЗА

1) черни петна

2) кухина

3) казеозна некроза

4) плевросклероза

5) тумор

3. Пневмокониоза, често изпълнена от мезотелиома и рак на левия дроб

1) антракоза

2) силикоза

3) азбестоза

4) талкоза

5) сидероза

4. ИНФЕКЦИЯ, КОЯТО ЧЕСТО СВЪРЗВА С ПНЕВМОКОНИОЗА

1) сифилис

2) туберкулоза

3) дизентерия

4) грип

5) енцефалит, пренесен от кърлежи

5. ПРОФЕСИИ, ЗАСЛЕДВАНИ ОТ БОЛЕСТ НА ДЕКОМПРЕСИЯ

1) пилоти

2) работници в кесони

3) водолази

4) ловци на перли

5) всички изброени

6. ПРИЧИНАТА НА СМЪРТТА ПРИ ОСТРОВНО БЕЗОПАСНОСТ

1) газова емболия

2) тромбоемболия

3) въздушна емболия

4) сепсис

5) мастна хепатоза

7. ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА АРТЕРИТ И ФИНГЕРИ

1) пневмокониоза

2) декомпресионна болест

3) азбестоза

4) вибрационна болест

5) берилиоза

8. ЗНАКОВЕ НА ИНТОКСИКАЦИЯТА НА ОЛОВА

1) еритроцитно зацапване

2) коремна болка

3) дерматит

4) артралгия

5) панкреатит

9. ЗНАКОВЕ НА ХРОНИЧНА ИНТОКСИКАЦИЯ ОТ АРСЕН

1) обилна диария

2) ерозивен гастроентерит

3) демиелинизация на периферния нерв

4) фокална пигментация на кожата

5) повръщане

10. ЗНАКОВЕ НА ХРОНИЧНА ИНТОКСИКАЦИЯ ОТ МЕРКУРИЯ

1) птиализъм

2) язвен стоматит

3) некронефроза

4) фокална атрофия на мозъчната кора

5) хронична язва на стомаха.

Отговори на стандартите

001-2, 002-1, 003-3, 004-2, 005-5, 006-1, 007-4, 008-1,2,4, 009-2,3,4, 010-1,2, 4.

Учебна програма на урока (самостоятелна работа на ученика)

1. За диагностициране на прахово белодробно заболяване чрез макроскопска картина. Да се ​​проучи и опише макропрепаратът „Антракоза на белия дроб“. Обърнете внимание на размера, цвета на белодробния паренхим и петнисто-мрежестия модел на плеврата.

2. Диагностицирайте чрез макроскопична картина на увреждане на праха на лимфния възел. Да проучи и опише макродругата „Антракоза на лимфния възел.“ Обърнете внимание на размера и цвета на лимфния възел и неговата консистенция.

3. Диагностицирайте чрез прахова микроскопична картина прахово белодробно заболяване. За изследване и скициране на микропрепарат № 96 „Антракоза на белите дробове“. С малко и голямо увеличение на микроскопа проучете, скицирайте и обозначете: 1) малки фокални отлагания на въглищен прах: а) в стената на алвеолите, б) около бронхите, в) около съдовете, г) под плеврата, д) в междулобуларната съединителна тъкан; 2) катарално възпаление на бронхите; 3) огнища на емфизем; 4) склероза на паралобронхиалната съединителна тъкан; 5) плеврална склероза. В заключение обърнете внимание на човешката професия, която може да бъде придружена от антракоза и зависимостта на щетите от съдържанието на пепел от въглища.

4.
Диагностицирайте с макроскопска картина възловия вариант на белодробната силикоза. Да се ​​проучи и опише макропрепаратът "Силикоза на белите дробове". Обърнете внимание на възлите с огнища на гниене в белодробния паренхим, техния цвят и състояние на белодробната тъкан около възлите.

5. Диагностицирайте според микроскопичната картина една от формите на силикозата на белите дробове. За проучване и скициране на микропрепарат № 125 "Силикоза на белите дробове". С малко и голямо увеличение на микроскопа, проучете, скицирайте и обозначете: 1) силиконови възли: а) единични, б) слети; 2) колагенови влакна: а) в възела, б) по периферията на възела; 3) некроза в центъра на възлите; 4) масата на силициев диоксид; 5) области на емфизем; 6) хроничен бронхит. В заключение обърнете внимание на хистогенезата на силиконовия възел, особеностите на неговата структура и избройте професиите, в които се среща силикозата.

6. Диагностицирайте чрез микроскопична картина токсичен белодробен оток. Проучване и скициране на микропрепарат № 10 „Белодробен оток“. С малко и голямо увеличение на микроскопа, проучете, скицирайте и обозначете: 1) плеора на съдовете на белия дроб; 2) алвеолите са разширени и запълнени с хомогенна течност; 3) стените на алвеолите са широки, съдържат течност; 4) течност в бронхите; 5) отделни алвеоли "подути". В заключение обърнете внимание на външните промени в белите дробове по време на техния оток: размера, текстурата и естеството на течността, която тече от повърхността на разреза. Какви химикали са способни да причинят токсичен белодробен оток по време на отравяне? Обяснете значението на белодробния оток за тялото.

7. Диагностицирайте чрез микроскопична картина ефекта на солите на тежките метали върху бъбреците. Да се ​​изследва и скицира микропрепарат № 13 „Бъбрек на Сулимова“. С малко и голямо увеличение на микроскопа, проучете, скицирайте и обозначете: 1) непроменена капсула на бъбрека; 2) запазен а) гломерули б) епител на директните тръби и събирателните епруветки; 3) некроза на епитела на свити тубули от първи ред; 4) некротичен епител в лумена на тръбите; 5) отлагане на калциев фосфат в масите на мъртвия епител. В заключение отбелязваме селективността на действието на живачен хлорид върху бъбречната тъкан и диагностичното значение на петрификатите в бъбрека. Посочете клиничния синдром, който се развива, когато живакът е изложен на бъбреците.

8. Диагностицирайте чрез микроскопична картина токсични увреждания на черния дроб. Да се ​​изследва и скицира микропрепарат № 113 "Токсична дистрофия на черния дроб." С малки и големи увеличения проучете, очертайте и обозначете: 1) некроза и изчезване на центролобуларни хепатоцити; 2) клетъчен детрит около венозните лобули; 3) запазени хепатоцити от периферията на лобула; 4) изобилие от синуси. В заключение обърнете внимание на възможните причини и значение на чернодробното увреждане на организма.

9. Диагностицирайте силикозата по ултраструктурен модел. Да се ​​изследва и описва електронно-дифракционната схема „Силикоза. Кониофаг “. Обърнете внимание на състоянието на ултраструктурите и естеството на чужди включвания в цитоплазмата на макрофага (кониофага).

Патологична анатомия - Учебник, 1993. 1,2,3 - с. 627, 4,5 - с. 618-622, 6 - с. 132-134, 7 - с. 490.410, 8 - с. 378, 9 - с. 621, фиг. 341.

Патологична анатомия - Учебник, 2010. 1,2,3 - с. 782, 4,5 - с. 772, 6 - с. 168, 7 - с. 770. 8 - с. 543, 9 - с. 774, фиг. 341.

<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания

 1. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговора 1. ВАРИЕТЕТЕ НА ТЕЖКА ФОРМА НА ВАРИЕТИЯ 1) септична 2) паралитична 3) хеморагична 4) спленомегалична 5) с белодробни усложнения 2. ЗА ЛЕКА ФОРМА НА ИНФЛУЕНЗА ХАРАКТЕРИСТИКА 1) обща интоксикация 2) серозно-хеморагично възпаление 3) 4) катарален риноларинготрахеобронхит 5) деструктивен панбронхит 3. Патогени -
 2. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един верен отговор. 1. РЕВМАТИЧЕСКИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ КОМБИНИРА ЕДИНЕН ЗНАК 1) увреждане на сърдечно-съдовата система 2) системна прогресираща дезорганизация на съединителната тъкан 3) деформация на ставата 4) дисеминирана тромбоза 5) обща хипермеланоза 2. Етапи на нарушение на органичното лечение 2))
 3. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един верен отговор. 1. ХАРАКТЕРИСТИЧНА МАКРОСКОПИЧНА ПЕКУЛЯРНОСТ НА ВИРУСНА (ПОСТНЕКРОТИЧНА) ЦИФРОЗА НА ЖИВОТА: 1) едрозърнеста повърхност на черния дроб 2) фино възелена повърхност на черния дроб 3) тесен влакнест слой между възлите 4) гладък черен дроб на джинджифила фалшиви лобули 2)
 4. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един правилен отговор 1. ПАТОЛОГИЧНА СЪЩНОСТ НА ХЕМОБЛАСТОЗА 1) саркома 2) възпаление 3) кръвен тумор 4) карцином 5) тератом 2. ОСНОВА за разделяне на левкемия на остра и хронична 1) темп на растеж на клетките 2) поява на клетки в периферна кръв 3) брой левкоцити в кръвта 4) бластна криза 5) нивото на диференциация на левкемичните клетки 3. ФОРМИ НА Острата левкоза 1) левкемия,
 5. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори. 1. РАСТИТЕЛ НА СВЪРЗВАТЕЛНИЯ ТИСУС В МИОКАРДИУМ: 1) атеросклероза 2) артериолосклероза 3) липосклероза 4) атероматоза 5) кардиосклероза 2. ХИПЕРТЕНЗИОНАЛНА БОЛЕСТ Е ХРОНИЧНА БОЛЕСТ МЕЖДУ ВЕЧЕ НАЙ-ДОБРИЯ ВТОРИ 1)
 6. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един правилен отговор 1. СТРУКТУРАЛНО-ФУНКЦИОНАЛНА ЕДИНИЦА НА ДЪЛГОТО 1) бронх 2) лобус 3) ацинус 4) алвеола 5) бронхиола 2. ПРИ БРОНХЕКТАЗИ ДЕФЕЦИЯТА Е ЛОКАЛИЗИРАН 1) в бронхиолите 2) в бронхите 3) в алвеолите 4) при ацини 3. При хронична пневмония и белодробен емфизем сърцето се развива: 1) миокардна атрофия 2) затлъстяване 3) хипертрофия на лявата камера 4) дясна хипертрофия
 7. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори. 1. Лигавицата на стомаха е удебелена, подута, пълнокръвна, повърхността е покрита със слуз. МЕСТА НА МАЛКО ХЕМОРЕЖА И ЕРОЗИЯ. ФОРМАТА НА ОСТРОВИТЕ ГАСТРИТИ: 1) катарален 2) фибринозен 3) флегмонен 4) алтеративен 5) некротичен 2. ДЪРЖАВНА ФОРМА ЗА ДЕСТРУКТИВНО ПРИЛОЖЕНИЕ: 1) катарален 2) фибринозен 3) повърхностен 4) заличаващ се 5)
 8. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори 1. НАЙ-ЧАСТАТА ПРИЧИНА НА ПИЕЛОНЕФРИТ Е 1) възходяща инфекция 2) хематогенна инфекция 3) низходяща инфекция 4) перинефална инфекция 5) чревна инфекция 2. ТУБУЛОПАТИЯ принадлежи към 1) дифузен гломерулон 2) дифузен гломерулон 2) ) бъбречна амилоидоза 5) некротична нефроза 3.
 9. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори. 1. клъстер жлези в дебелината вагинални ЧАСТИ на цервикална епителни СМЯНА НА РЕЗЕРВОАР - Е 1) ендометриоза 2) 3 полип) endocervicosis 4) ендометрит 5) endocervicitis 2. жлезиста хиперплазия на ендометриума лигавица опъната отговаря на времето ФАЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО: 1) притежава две ) не е вярно 3. НАЛИЧНОСТ НА ЕНДОМЕТРИЯТА НА СТРАНИТЕ И СТРОМИТЕ В
 10. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори 1. ВРЕМЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ФОРМИРАНЕ НА ПЛАЦЕНТА 1) 14 дни 2) 10 седмици 3) 12 седмици 4) 16 седмици 5) 34-36 седмици 2. МОРФОЛОГИЧНИ ЗНАЧЕНИЯ НА ВЪТРЕШНАТА БЕЗОПАСНОСТ: 1) хорионни вили; 2) кръвоизлив в стромата на ендометриума; 3) хиперплазия на ендометриалните жлези; 4) пролиферация на съединителна тъкан 5) дисплазия на ендометриалните жлези 3. ПРЕКРАТЯВАНЕТО СЕ НАЗВА като КРЪСТ
 11. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори 1. ХАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОМЕНИ В Панкреаса С ДИАБЕТИ 1) хиперплазия 2) атрофия и склероза 3) хипертрофия 4) амилоидоза 5) псевдоцисти 2. ХАРАКТЕРИСТИЧЕН ЗНАЧЕНИЕ НА ДИАБЕТИ 1 година 1) 1 година 1) 1 година 1) 2) инсулинова резистентност 3) генетично предразположение 4) фокална атрофия и амилоидоза на островчета 5) относителна
 12. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори 1. ЗАПАСЯВАНЕ НА ИНФЛАМАЦИЯТА НА ФОРМИРАНЕТО НА АБДОМИНАЛНИ ТИПИ ГРАНУЛОМИ 1) пролиферативни 2) алтернативни 3) ексудативни 4) възпаления около паразити по животните и чужди тела 5) продуктивна специфична 2. СПЕЦИФИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 1) чревна полипоза 2) дивертикулоза 3) рак на дебелото черво 4) перфорация на язвата 3. МАНИФЕСТАЦИИ
 13. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един правилен отговор 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЛКЕРИТЕ В КОЛИБИЦИЛЯРНАТА ИНФЕКЦИЯ 1) локализирана в ректума и сигмоидното черво, неправилна форма и с различна дълбочина 2) локализирана в илеума на тънките черва; разположени по дължината на червата, краищата са равномерни, заоблени, дъното е оформено от мускулно-серозен слой 3) са локализирани в дебелото черво, с неправилна форма, с различна дълбочина, дъното
 14. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един правилен отговор 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЕПТИЧНИЯ ФОКУС 1) казеозен лимфаденит 2) огнища на гнойно възпаление, тромбофлебит 3) огнища на некроза 4) огнища на продуктивно възпаление 5) огнища на фибринозно възпаление, хиперплазия на лимфните възли 2. ЛОКАЛНО МАНИФЕСТАЦИЯ НА СЕПИЗА 2) а) паренхимна дистрофия 4) кръвоизливи 5) хиперплазия на лимфоидната тъкан 3. ЗНАК
 15. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един или повече верни отговори. 1. Основният туберкулозен комплекс включва 1) ендоартерит 2) лимфангиектазия 3) васкулит 4) остеомиелит 5) лимфаденит 2. ЛЕЧЕНО ПЪРВИЧНО ПУЛМОНАРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ Е НАЗВАНО: 1) фокална лезия 4) фокална лезия 4) фокална лезия 4) фокална лезия Bullet 3. ФОРМА НА ХЕМАТОГЕННА ТУБЕРКУЛОЗА: 1) първичен туберкулозен комплекс 2) хроничен
 16. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  изберете един или повече верни отговора 1. МАКРОСКОПИЧЕН ЗНАК ЗА НЕЗАБАВНОСТ 1) телесно тегло 3200 g 2) дължина 54 см 3) пухкав косъм 4) липса на сирене, подобна на мазнина 5) суха, люспеста кожа 2. ТИП НА ОБЩИ ВРЕДИ ПРИ КРЪВНОТО УСЛОВИЕ ПРИ ЕКСТРАКТА НА КРЪВАТА 1 ) роден тумор 2) епидурален кръвоизлив 3) субдурален кръвоизлив 4) цефалогематом 5) разкъсване
 17. Тестови задачи за определяне на първоначалното ниво на знания
  Изберете един верен отговор. 1. НАЧИН НА ИНФЕКЦИЯ НА ПЛОДА 1) контакт 2) фекално-орален 3) възходящ 4) парентерален 5) перинефрален 2. НАЧИН НА ИНФЕКЦИЯ НА ЦИТОМЕГАЛИЯ ВИРУС 1) трансплацентален 2) възходящ 3) контакт 4) парентерален 5) трансмисивен 3. ОРГАН-ЦАРГЕТ. ФОРМА НА ЦИТОМЕГАЛИЯ. 1) бял дроб 2) черен дроб 3) бъбрек 4) паротидна слюнчена жлеза 5) панкреас
 18. Задачи за определяне на крайното ниво на знания
  Задачи 1. Гестоза: А. Дайте определение. Б. Условия на проявление на еклампсия: а) ...; б) ...; в) ... B. Целеви органи при еклампсия: а); б) .; в). д). Г. Резултати от еклампсия: а); б) ... 2. Тюбална бременност: А. Опишете: а) размера на тръбата; б) състоянието на стената; б) съдържанието на лумена на тръбата. Б. Локализация на яйцеклетката: а) ...; б) ...; в) ...; в) ... Б. Посочете причините: а); б) .; в). ж)
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com