Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Смесена дистрофия1. Какви пигменти се образуват по време на физиологичния разпад на червените кръвни клетки?

а) хематин

б) хематоидин

в) хемосидерин

ж) липофусцин

д) меланин

Правилен отговор: в

2. Какъв пигмент осигурява бронзов цвят на кожата при болестта на Адисон?

а) билирубин

б) липохром

в) сероид

ж) меланин

д) биливердин

Правилен отговор: ж

3. Какво е характерно за кафявата атрофия?

а) уголемяване на сърцето

б) натрупване на мазнини в епикарда

в) наличието на хемосидерин в кардиомиоцитите

ж) разширяване на кухините на сърцето

д) натрупване на липофусцин в кардиомиоцитите

Правилен отговор: d

4. Какво е липидогенен пигмент:

а) адренохром

б) пигментни ентерохромафинови клетки

в) билирубин

ж) порфирин

д) липофусцин

Правилен отговор: d

5. Видове хемосидероза:

а) общ

б) паренхимни

в) мезенхимна

г) смесена

д) вътресъдово

Правилният отговор е: a

6. Определение за смесени дистрофии:

а) метаболитно разстройство в паренхима на органа

б) метаболитни нарушения в стромата на тялото

в) нарушение на метаболизма на протеини и въглехидрати

г) нарушен метаболизъм на сложни протеини и минерали в паренхима и стромата на органа

д) нарушена липидна и протеинова обмяна

Правилен отговор: ж

7. В кои клетки се синтезира меланин?

а) меланоцити

б) меланофори

в) меланофаги

ж) миелоцити

д) миелобласти

Правилният отговор е: a

8. Какъв процес води до развитие на обща хемосидероза?

а) извънсъдова хемолиза

б) образуване на хематом

в) некроза на съда

ж) вътресъдова хемолиза

д) кръвоизлив

Правилен отговор: ж

9. Какво е характерно за кафявата белодробна индукция?

а) хемосидероза

б) липофускиноза

в) меланоза

ж) хемомеланоза

д) образуване на хематин

Правилният отговор е: a

10. Какви са болестите и патологичните процеси, при които се развива общата меланоза:

а) албинизъм

б) болест на Адисон

в) меланом

ж) невус

г) витилиго

Правилен отговор: b

11. Видове жълтеница:

а) чернодробно-бъбречна

б) супрахепатична

в) общи

г) местни

г) дистрофични

Правилен отговор: b

12. Какви са хемоглобиногенните пигменти:

а) меланин

б) адренохром

в) липохром

ж) цероид

г) феритин

Правилен отговор: d

13. Какъв е видът на хемосидерозата:

а) местни

б) орган

в) фокусна

ж) вътресъдово

д) извънсъдови

Правилният отговор е: a

14. Къде е липофусцин в черния дроб?

а) хепатоцити

б) строма

в) в лумена на синусоидите

ж) в стената на кръвоносните съдове

д) в жлъчните капиляри

Правилният отговор е: a

15. Какво увреждане на органите причинява болестта на Адисон?

а) мозъкът

б) яйчници

в) надбъбречните жлези

ж) стомах

д) черен дроб

Правилен отговор: в

16. Какъв пигмент определя цвета на белите дробове по време на кафява индукция?

а) билирубин

б) хематоидин

в) липофусцин

ж) хемосидерин

д) меланин

Правилен отговор: ж

17. Какъв пигмент се образува в центъра на кръвоизлив?

а) билирубин

б) хематоидин

в) хемосидерин

ж) хематин

д) порфирин

Правилен отговор: b

18. Какъв пигмент се образува в периферията на кръвоизлив?

а) порфирин

б) хематоидин

в) хематин

ж) хемосидерин

д) билирубин

Правилен отговор: в

19. От какво вещество се образува меланин?

а) триптофан

б) холестерол

в) тирозин

ж) цероид

д) миелин

Правилен отговор: в

20. Какви са липидогенните пигменти:

а) адренохром

б) пигментни ентерохромафинови клетки

в) билирубин

ж) порфирин

д) липофусцин

Правилен отговор: d

21. Посочете заболяванията, при които се развива супрахепатална жълтеница:

а) колагенови заболявания

б) левкемия

в) хипертония

г) кахексия

д) сифилис

Правилен отговор: b

22. Посочете протеиногенните пигменти:

а) липофусцин, липохром

б) сероид

в) меланин, адренохром

г) билирубин, феритин

д) хемомеланин

Правилен отговор: в

23. Какви хемоглобиногенни пигменти съдържа желязо?

а) билирубин

б) биливердин

в) хемосидерин

ж) хематоидин

д) порфирин

Правилен отговор: в24. Механизмът на развитие на субхепатална жълтеница:

а) извънсъдова хемолиза

б) интраваскуларна хемолиза

в) нарушение на отлива на жлъчката

г) нарушение на конюгирането на билирубин

д) нарушение на улавянето на билирубин от хепатоцити

Правилен отговор: в

25. Къде се намира хемосидеринът по време на индуциране на кафяв бял дроб?

а) в лумена на съдовете и стената на бронхите

б) в лумена на алвеолите и бронхите

в) в епитела на бронхите

г) при плевра

г) в лумена на кръвоносните съдове и алвеолите

Правилен отговор: b

26. Какъв пигмент се образува в дъното на ерозията на стомашната лигавица?

а) хемосидерин

б) билирубин

в) хематинов хидрохлорид

ж) пигмент от малария

г) феритин

Правилен отговор: в

27. Посочете локална меланоза:

а) левкодерма

б) албинизъм

в) невус

ж) витилиго

д) меланоза на кожата с аддисонова болест

Правилен отговор: в

28.
В какви метаболитни реакции участва липофусцин?

а) секреция

б) редокс

в) протеинов синтез

ж) фагоцитоза

г) синтез на фосфолипиди

Правилен отговор: b

29. Какви са гелоглобиногенните пигменти без желязо:

а) хемоглобин

б) хемосидерин

в) порфирин

ж) хематин

г) феритин

Правилен отговор: в

30. Пример за локална меланоза:

а) Адисонова болест

б) албинизъм

в) меланом

г) кафява атрофия на сърцето

д) индукция на кафяв бял дроб

Правилен отговор: в

31. Какъв пигмент се натрупва в клетките по време на кафява атрофия на органи?

а) сероид

б) хемосидерин

в) меланин

ж) липофусцин

г) липохром

Правилен отговор: ж

32. Какви процеси водят до развитие на обща хемосидероза?

а) извънсъдова хемолиза

б) некроза на съдовата стена

в) интраваскуларна хемолиза

ж) образуване на хематом

г) диапедичен кръвоизлив

Правилен отговор: в

33. При коя болест се развива обикновена мелазма?

а) хемолитична анемия

б) аддисонова болест

в) малария

ж) тиф

д) левкемия

Правилен отговор: b

34. Какъв пигмент се натрупва в клетките по време на кафява атрофия на органа?

а) хемосидерин

б) сероид

в) липофусцин

ж) меланин

д) билирубин

Правилен отговор: в

35. Посочете хемоглобиногенен пигмент, съдържащ желязо:

а) хематоидин

б) билирубин

в) хемосидерин

ж) биливердин

д) порфирин

Правилен отговор: в36. Какви процеси водят до развитие на обща хемосидероза?

а) извънсъдова хемолиза

б) некроза на съдовата стена

в) интраваскуларна хемолиза

ж) образуване на хематом

г) диапедичен кръвоизлив

Правилен отговор: в

37. Какви са липидогенните пигменти:

а) адренохром

б) пигментни ентерохромафинови клетки

в) билирубин

ж) порфирин

д) липофусцин

Правилен отговор: d

38. Характерно за кафява атрофия на сърцето:

а) сърцето е намалено, глинен миокард

б) сърцето е намалено, миокардът е кафяв

в) сърцето е уголемена, миокардът е кафяв

г) хемосидеринът се натрупва в кардиомиоцити

д) меланинът се натрупва в кардиомиоцитите

Правилен отговор: b

39. Какви пигменти се натрупват в белите дробове по време на кафява индукция?

а) хемосидерин, феритин

б) меланин, феритин

в) меланин, хемосидерин

ж) липофусцин, хемомеланин

д) билирубин, хематоидин

Правилният отговор е: a

40. Какви процеси водят до развитие на обща хемосидероза?

а) извънсъдова хемолиза

б) некроза на съдовата стена

в) интраваскуларна хемолиза

ж) образуване на хематом

г) диапедичен кръвоизлив

Правилен отговор: в

41. Какъв пигментен метаболизъм е нарушен при болестта на Адисон?

а) хемосидерин

б) меланин

в) липофусцин

ж) билирубин

г) липохром

Правилен отговор: b

42. Посочете хемоглобиногенен пигмент, съдържащ желязо:

а) хемосидерин

б) феритин

в) билирубин

ж) липофусцин

д) меланин

Правилен отговор: в

43. Какви пигменти се образуват по време на хемолитична анемия?

а) хемосидерин, меланин

б) хематоидин, хемомеланин

в) липофусцин, сероид

ж) хемосидерин, билирубин

г) феритин, хематинов хидрохлорид

Правилен отговор: ж

44. Какъв пигмент се причинява от жълтеница?

а) хемосидерин

б) феритин

в) порфирин

ж) билирубин

д) хематоидин

Правилен отговор: ж

45. Характеристика на кафявата чернодробна атрофия:

а) размерът е намален, в хепатоцитите се натрупват липофусцин

б) размерите са увеличени, в хепатоцитите се натрупват хемосидерин

в) размерите се увеличават, в жлъчните капиляри на натрупване на жлъчка

г) размерите са увеличени, в хепатоцит капка мазнина

г) размерът е намален, изразено е разпространението на съединителната тъкан

Правилният отговор е: a

46. ​​Механизмът на развитие на локална хемосидероза:

а) вътресъдова хемолиза на червените кръвни клетки

б) извънсъдова хемолиза на червените кръвни клетки

в) прекомерен прием на желязо

г) нарушение на метаболизма на екзогенното желязо

г) увеличаване на калция в кръвта

Правилният отговор е: b.

47. В какви структури на черния дроб присъства хемосидерин с обща хемосидероза?

а) в звездни ендотелиоцити и хепатоцити

б) в стените на жлъчните пътища

в) в портални трактове

ж) в епитела на жлъчния канал

д) в стромата на черния дроб и лумена на синусоидите

Правилният отговор е: a48. Посочете заболяванията, при които се развива супрахепатална жълтеница:

а) колагенови заболявания

б) аддисонова болест

в) хипертония

ж) малария

д) туберкулоза

Правилен отговор: ж

49. Посочете протеиногенни пигменти:

а) липофусцин

б) сероид

в) меланин

ж) билирубин

г) хемосидерин

Правилен отговор: в50. Какви процеси водят до развитие на обща хемосидероза?

а) извънсъдова хемолиза

б) некроза на съдовата стена

в) интраваскуларна хемолиза

ж) образуване на хематом

г) диапедичен кръвоизлив

Правилен отговор: в<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Смесена дистрофия

 1. Смесена дистрофия
  Смесените дистрофии се характеризират с прояви на метаболитни нарушения в паренхима и стромата на органите. Освен това метаболитните разстройства са свързани със сложни протеини (хромопротеини, нуклеопротеини, гликопротеини) и минерали. Смесените дистрофии могат да бъдат както наследствени, така и придобити. Сред хромопротеините се разграничават хемоглобиногенните (феритин, хемосидерин, билирубин, хематоидин, хематини, порфирин),
 2. СМЕСЕНИ ДИСТРОФИ
  Смесените дистрофии са морфологични прояви на нарушен метаболизъм, открити както в паренхима, така и в стромата на органите и тъканите, възникващи от метаболитни нарушения на сложни протеини - ендогенни пигменти (хромопротеини), нуклеопротеини, липопротеини и
 3. Смесена дистрофия
  За смесени дистрофии се говори в случаите, когато се откриват морфологични прояви на нарушен метаболизъм както в паренхима, така и в стромата на органите. Те възникват в нарушение на обмена на сложни протеини - хромопротеини, нуклеопротеини, липопротеини, както и минерали. Нарушена хромопротеинова обмяна. Хромопротеини - оцветени протеини или ендогенни пигменти, които са разделени по произход
 4. Паренхимни дистрофии
  Дистрофията е патологичен процес, който се основава на нарушение на тъканния (клетъчния) метаболизъм, което води до структурни промени в клетките, органите и тъканите. Дистрофията е вид увреждане (промяна). При класификацията на дистрофиите се вземат предвид: 1) преобладаването на морфологичните промени в специализираните елементи на паренхима или в стромата и кръвоносните съдове (паренхимни, т.е.
 5. Паренхимни дистрофии
  При паренхимни дистрофии се наблюдават метаболитни нарушения на високо функционални клетки на паренхимни органи на сърцето, бъбреците и черния дроб. • Развитието на паренхимни дистрофии се основава на придобити или наследствени ферментопатии. • Голяма група заболявания на натрупване или тезауризмоза е свързана с наследствени ферментопатии. 1. Паренхим
 6. Паренхимни дистрофии
  Паренхимните дистрофии се характеризират с локализацията на патологичния процес вътре в клетките на паренхима на органа. Според преобладаващо нарушен метаболизъм се секретират протеинови, мастни и въглехидратни паренхимни дистрофии. Паренхимни протеинови дистрофии Белтъчните дистрофии, придобити от паренхим, включват хиалинови капчици, хидропични и възбудени. Дистрофия на хиалин - капки
 7. Мускулна дистрофия
  Тези дистрофии са разнообразна група наследствени заболявания, които клинично се характеризират с тежка мускулна слабост и изчерпване и се развиват в детска възраст. Х-свързана мускулна дистрофия. Двете най-често срещани форми на мускулна дистрофия се основават на аберации, свързани с хромозома X (виж глава 8): мускулна дистрофия на Дюшен (GBA Duchenne) и мускулна дистрофия на Бекер
 8. Стромална съдова дистрофия
  Стромо-съдовите дистрофии се характеризират с метаболитни нарушения в стромата на органите и съдовите стени. Морфологичните промени се развиват в структурната и функционална единица на съединителната тъкан - хистион (сегмент на микроваскулатурата с околна съединителна тъкан и нервни влакна). В зависимост от вида на нарушения метаболизъм мезенхимните дистрофии се делят на протеинови
 9. Смесено гладуване
  Смесеното гладуване включва използването на зеленчукови и плодови пюрета вместо сокове, така че тялото да е по-наситено поради техните фибри. В тази диета могат да се добавят емолиенти, като авокадо или зехтин, за да се увеличи съдържанието на мазнини. Това забавя елиминирането на токсините, тъй като увеличава консумацията на енергия за храносмилането, но този метод има
 10. Концепцията за нормотрофия и дистрофия
  Нормотрофията е нормално функционално морфологично състояние на организма. Тя предполага следното: дете с чиста, розова, кадифена кожа, нормален тургор, равномерно разпределение на подкожните мазнини, без признаци на нарушение на вътрешните органи и системи, нормални индикатори за физическо, двигателно, психическо развитие, рядко болно, лесно понасящо инфекциозно
 11. ПАРЕНХИМАТОЗА И СТОМАЛНО-ВАСКУЛЯРНА ДИСТРОФИЯ
  Дистрофия = патологичен процес, който се основава на нарушения на тъканния (клетъчен) метаболизъм, водещ до структурни промени. Следователно дистрофията се счита за един от видовете увреждане (изменение). Морфогенетични механизми на дистрофията: 1. Инфилтрация = прекомерно проникване на метаболитни продукти от кръв и лимфа в клетки и междуклетъчно вещество. Натрупване на вещества
 12. Смесени нарушения на CBS
  Сложни (смесени) нарушения на киселинно-алкалното състояние най-често се срещат, когато има едновременно заболявания на белите дробове и бъбреците, когато се потиска действието на компенсаторните механизми или когато се използва механична вентилация. Например успокоителните или лекарствата могат да потискат или намаляват компенсаторния отговор под формата на хиперпнея към метаболитна ацидоза, причинявайки
 13. Мезенхимни дистрофии
  1. Маркирайте мезенхималната диспротеиноза: а) гранулирана дистрофия б) лигавична дистрофия в) мастна дистрофия г) възбудена дистрофия д) мукоидно подуване Правилен отговор: г 2. Каква е проява на метаболитния метаболизъм на мастната тъкан по време на кахексията: а) увеличаване на общото количество б) появата на мазнини в стромата на органите в) разрастването на мастна тъкан с атрофия на орган или тъкан г) намаляване на общото количество
 14. МИОКАРДИАЛНА ДИСТРОФИЯ
  През 1936 г. Георги Федорович Ланг предполага, че наред с исхемичните и възпалителните лезии на сърдечния мускул има и метаболитни заболявания. Той предложи да ги наречем дистрофия на миокарда. Съвременното определение на миокардната дистрофия е почти напълно съвместимо с Ланговски. Терминът миокардна дистрофия се разбира като не-коронарогенно, невъзпалително заболяване
 15. Алиментарна дистрофия
  Кръвната картина при алиментарна дистрофия зависи от формата (фазата) на заболяването - едематозна или суха (кахектична), както и от тежестта на състоянието на пациента. С едематозната форма, особено в стадия на намаляване на оток, се наблюдава хидремия със съответно намаляване на броя на червените кръвни клетки и хемоглобина. Напротив, при суха форма, особено при диария, поради сгъстяване на кръвта при пациенти, често се отбелязва
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com