Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Остра пневмония1. Какъв е синонимът на крупозна пневмония:

а) бронхопневмония

б) фокусна

в) фокусно изтичане

г) сегментални

г) лобар

Правилен отговор: d

2. Какъв е етапът на протичане на крупозна пневмония:

а) карнация

б) образуване на абсцес

в) червено настойничество

ж) мукоидно подуване

д) фибриноиден оток

Правилен отговор: в

3. Съставът на ексудата в 3 стадия на лобарна пневмония:

а) фибрин, червени кръвни клетки

б) фибрин, бели кръвни клетки

в) сърдечен ексудат

ж) лигавичен ексудат

г) бели кръвни клетки, макрофаги

Правилен отговор: b

4. Какво е усложнението на фокалната пневмония:

а) образуване на абсцес

б) кафява индукция

в) вкаменяване

г) осификация

д) капсулиране

Правилният отговор е: a

5. Какъв е типът на фокалната пневмония, в зависимост от етиологията:

а) алергични

б) пневмококови

в) хипостатичен

ж) аспирация

д) обструктивна

Правилен отговор: b

6. Какъв е синонимът на крупозна пневмония:

а) фибринозен

б) гноен

в) хеморагичен

г) казеозен

д) абсцесиран

Правилният отговор е: a

7. Какъв е стадийът на крупозна пневмония:

а) обостряния

б) ремисия

в) карнация

г) сиво попечителство

д) образуване на абсцес

Правилен отговор: ж

8. Какво е белодробното усложнение при крупозна пневмония:

а) медиастинит

б) перикардит

в) карнация

г) гноен менингит

д) мозъчен абсцес

Правилен отговор: в

9. Характерна морфологична особеност на фокалната пневмония:

а) лезия на лоба на белия дроб

б) участие в процеса на плевра

в) наличието на остър бронхит

г) наличието в алвеолите на фибринозен ексудат

д) казеозна некроза на ексудат

Правилен отговор: в

10. Характеристики на промените в белите дробове със стафилококова пневмония:

а) хеморагичен ексудат

б) фибринозно-хеморагичен ексудат

в) огнища на супурация и некроза

г) огнища на казеозна некроза

д) огнища на инфаркт

Правилен отговор: в

11. Какъв е първият стадий на крупозна пневмония, наречен:

а) червено настойничество

б) сиво попечителство

в) приливът

г) разрешения

д) карнация

Правилен отговор: в

12. Какъв е синонимът на фокалната пневмония:

а) лобар

б) плевропневмония

в) кариесен

г) бронхопневмония

д) хеморагичен

Правилен отговор: ж

13. Характеристики на крупозна пневмония в зависимост от патогенезата:

а) възпаление с алергичен компонент

б) възпаление поради задръстване

в) възпаление поради белодробна ателектаза

ж) възпаление поради емфизем

д) възпаление поради увреждане на бронхите

Правилният отговор е: a

14. Какво е белият дроб:

а) възпаление и топене на белодробната тъкан

б) белодробна некроза

в) образуването на фибринозен ексудат

ж) организацията на интраалвеоларните маси на фибрина

г) организацията на фибриновото наслагване върху плеврата

Правилен отговор: ж

15. Видът на фокалната пневмония в зависимост от характеристиките на патогенезата:

а) вирусна

б) гъбични

в) серозен

ж) аспирация

д) хронична

Правилен отговор: ж

16. Какъв е първият етап на крупозна пневмония:

а) сиво попечителство

б) червено настойничество

в) приливът

г) разрешения

д) обостряния

Правилен отговор: в

17. Характеристика на стадия на прилива с крупозна пневмония:

а) еритроцитна диапедеза, наличието на фибрин

б) наличието на фибрин и полинуклеарни левкоцити

в) хиперемия и микробен оток

ж) резорбция на фибринозен ексудат

г) организацията на фибринозен ексудат

Правилен отговор: в

18. Екстрапулмонално усложнение на крупозна пневмония:

а) образуване на абсцес

б) карнация

в) белодробна гангрена

г) гноен менингит

д) бронхопневмония

Правилен отговор: ж

19. Видът на фокалната пневмония в зависимост от етиологията:

а) хипостатичен

б) постоперативни

в) стафилококов

ж) остър

д) гноен

Правилен отговор: в

20. В какъв случай фокалната пневмония може да се счита за независимо заболяване:

а) при наличие на алергизация на организма

б) с екзогенна инфекция

в) при новородени и в напреднала възраст

г) при хора, страдащи от инфекция

д) в следоперативния период

Правилен отговор: в

21. Причинителят на крупозна пневмония:

а) менингокок

б) хемолитичен стрептокок

в) пневмокок

ж) стафилокок

д) Е. коли

Правилен отговор: в

22. Съставните части на ексудата във втори етап на крупозна пневмония:

а) фибрин, полиядрени левкоцити

б) макрофаги, бели кръвни клетки

в) червени кръвни клетки, фибрин, полинуклеарни левкоцити

ж) слуз, клетки на алвеоларния епител

д) серозен ексудат

Правилен отговор: в

23. Характеристики на местоположението на ексудат с фокална пневмония:

а) равномерно запълва алвеолите

б) запълва само бронхите

в) запълва бронхите и алвеоларните групи

г) се натрупва в междувелвеоларната септа

г) разположена върху плеврата

Правилен отговор: в

24. Усложнения на фокалната пневмония:

а) карнация, образуване на абсцес

б) кафява индукция

в) казеозна некроза, образуване на кухина

г) вкаменяване, осификация

д) капсулиране

Правилният отговор е: a

25. Причина за смърт с крупозна пневмония:

а) бъбречна недостатъчност

б) задушаване

в) мозъчен абсцес

ж) сърдечна болест

д) кахексия

Правилен отговор: в

26. Какъв е синонимът на крупозна пневмония:

а) абсцесиран

б) фокусна

в) плевропневмония

ж) хеморагичен

д) бронхопневмония

Правилен отговор: в

27. Какъв е етапът на протичане на крупозна пневмония:

а) карнация

б) фокусна

в) разрешения

г) обостряния

г) ремисия

Правилен отговор: в

28. Какво е белодробното усложнение при крупозна пневмония:

а) остър полипозен улцерозен ендокардит

б) перитонит

в) белодробна гангрена

ж) медиастинит

д) гноен менингит

Правилен отговор: в

29. Типични морфологични особености на фокалната пневмония:

а) наличието на остър бронхит

б) плевропневмония

в) увреждане на болка в белите дробове

ж) фибринозна пневмония

д) наличието на инфаркт в белия дроб

Правилният отговор е: a

30. Естеството на ексудата с фокална пневмония:

а) фибрин, червени кръвни клетки

б) фибрин, бели кръвни клетки

в) фибрин, слуз, левкоцити, мекрофаги, червени кръвни клетки

г) червени кръвни клетки, макрофаги

д) серозен ексудат, бели кръвни клетки, макрофаги, червени кръвни клетки

Правилен отговор: d

31.
Макроскопични характеристики на белия дроб в 3 етапа на крупозна пневмония:

а) лобът на белия дроб е запечатан, сив

б) голям петен дроб

в) плътен бял дроб с кафяв цвят

г) делът на белия дроб е запечатан, червен

д) в лоба на белия дроб има много сивкави огнища на възпаление

Правилният отговор е: a

32. Естеството на ексудата при крупозна пневмония, причинена от Friedlander diplobacillus:

а) серозен ексудат

б) фибрин, червени кръвни клетки

в) полинуклеарни левкоцити, фибрин, слуз

ж) полинуклеарни левкоцити

г) слуз, клетки на алвеоларния епител

Правилен отговор: в

33. Какъв е видът на фокалната пневмония, в зависимост от характеристиките на патогенезата:

а) вирусна

б) пневмококови

в) постоперативни

г) алергични

д) обструктивна

Правилен отговор: в

34. Усложнения при крупозна пневмония, развиващи се в резултат на хематогенно разпространение на инфекцията:

а) медиастинит

б) белодробен абсцес

в) остър полипозен улцерозен ендокардит

ж) белодробна гангрена

д) перикардит

Правилен отговор: в

35. Какъв е вторият стадий на крупозна пневмония, наречен:

а) прилив

б) червено настойничество

в) сиво попечителство

г) разрешения

д) обостряния

Правилен отговор: b

36. Какъв е синонимът на бронхопневмония:

а) лобар

б) фибринозен

в) споделен

ж) фокусно

д) плевропневмония

Правилен отговор: ж

37. Характеристики на крупозна пневмония в зависимост от патогенезата:

а) възпаление поради венозен застой

б) възпаление с алергични компоненти

в) възпаление поради хиповентилация на белите дробове

ж) възпаление, дължащо се на прах на белите дробове

д) възпаление на белодробната тъкан поради увреждане на бронхите

Правилен отговор: b

38. Видът на фокалната пневмония в зависимост от размера на огнищата на възпаление:

а) лобуларна

б) лобар

в) абсцесиран

г) хипостатичен

д) стремеж

Правилният отговор е: a

39. Усложнение на фокалната пневмония:

а) перитонит

б) остър улцерозен ендокардит

в) белодробен абсцес

ж) белодробен инфаркт

д) гноен артрит

Правилен отговор: в

40. Причинителят на крупозна пневмония:

а) diplobacillus Friedlander

б) Лефлеровата пръчка

в) стафилокок

ж) стрептокок

д) Е. коли

Правилният отговор е: a

41. Характеристика на етапа на разделимост при крупозна пневмония:

а) алвеолите са пълни с фибрин и червени кръвни клетки

б) хиперемия и микробен белодробен оток

в) алвеолите са пълни с фибрин и бели кръвни клетки

г) топене и резорбция на фибринозен ексудат в белия дроб

г) организацията на фибринозен ексудат в алвеолите

Правилен отговор: ж

42. Вид на фокалната пневмония в зависимост от етиологията:

а) стремеж

б) гъбични

в) дренажна лобуларна

г) бронхопневмония

д) хипостатичен

Правилен отговор: b

43. Характеристика на етапа на сивото настойничество:

а) еритроцитна диапедеза, наличието на фибрин

б) хипермия, микробен оток

в) топене и резорбция на фибрин

ж) наличието в алвеолите на фибрин и полинуклеарни левкоцити

г) фибринова организация

Правилен отговор: ж

44. Екстрапулмонално усложнение при крупозна пневмония:

а) карнация

б) бронхопневмония

в) мозъчен абсцес

г) белодробен абсцес

д) белодробна гангрена

Правилен отговор: в

45. Вид на фокалната пневмония в зависимост от етиологията:

а) пневмококов

б) постоперативни

в) стремеж

ж) лобуларна

д) сегментални

Правилният отговор е: a

46. ​​Причинителят на крупозна пневмония:

а) бледа спирохета

б) салмонела

в) гъбички

ж) вирус

г) пневмокок

Правилен отговор: d

47. Характеристика на етапа на червено настойничество:

а) еритроцитна диапедеза, наличието на фибрин

б) хиперемия, микробен оток

в) наличието на фибрин и полинуклеарни левкоцити

г) топене и резорбция на фибрин

г) фибринова организация

Правилният отговор е: a

48. Характеристики на местоположението на ексудат с фокална пневмония:

а) запълва само лумена на бронхите

б) равномерно запълва алвеолите

в) запълва бронхите и алвеоларните групи

ж) се натрупва в интерстициалната тъкан

г) разположена върху плеврата

Правилен отговор: в

49. Причина за смърт с крупозна пневмония:

а) сърдечна болест

б) задушаване

в) белодробна сърдечна недостатъчност

г) кахексия

д) белодробна емболия

Правилен отговор: в

50. Какво е белодробното усложнение при крупозна пневмония:

а) перитонит

б) остър улцерозен ендокардит

в) белодробен абсцес

ж) медиастинит

д) перикардит

Правилен отговор: в

51. Какъв е етапът на протичане на крупозна пневмония:

а) разрешения

б) образуване на абсцес

в) карнация

г) обостряния

д) ремисия

Правилният отговор е: a

52. Какъв е синонимът на крупозна пневмония:

а) хеморагичен

б) фибринозен

в) гноен

ж) фокусно

д) бронхопневмония

Правилен отговор: b

53. Естеството на ексудата с фокална пневмония:

а) фибринозен

б) хеморагичен

в) серозен ексудат с примес на левкоцити, макрофаги, червени кръвни клетки

г) фибринозен ексудат, смесен със слуз

д) лигавичен ексудат

Правилен отговор: в

54. Морфологична характеристика на фокалната пневмония:

а) поражение на плеврата

б) наличието на остър бронхит

в) увреждане на лоба на белия дроб

ж) фибринозна пневмония

д) хеморагична пневмония

Правилен отговор: b

55. Естеството на ексудата при крупозна пневмония, причинена от Friedlander diplobacillus:

а) серозен

б) фибринозен хеморагичен

в) гноен

ж) фибрин, бели кръвни клетки, слуз

г) серозна с примес от левкоцити, макрофаги

Правилен отговор: ж

56. Усложнение на фокалната пневмония:

а) кафява индукция

б) образуване на абсцес

в) казеозна некроза

ж) хеморагичен инфаркт

д) капсулиране на огнища на възпаление

Правилен отговор: b

57. Какъв е типът на фокалната пневмония в зависимост от условията на развитие:

а) вирусна

б) пневмококови

в) стремеж

ж) лобуларна

д) лобуларен дренаж

Правилен отговор: в

58. Усложнение на крупозна пневмония при хематогенно разпространение на инфекцията:

а) медиастинит

б) плеврит

в) гноен артрит

г) белодробен абсцес

д) белодробна гангрена

Правилен отговор: в<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Остра пневмония

 1. Остра пневмония.
  Острата пневмония е групово понятие, използвано за обозначаване на остри полиетиологични инфекциозни възпалителни белодробни заболявания. Острата пневмония се отнася до полиетиологични заболявания, които имат особена патогенеза и общи клинични и морфологични прояви. Основната морфологична проява на остра пневмония е развитието на остро възпаление в бронхо-белодробната система с
 2. Остра ПНЕВМОНИЯ
  Острата пневмония означава остри ексудативни възпалителни процеси с различна етиология и патогенеза, локализирани в паренхима и междинната белодробна тъкан, често включващи съдовата система. За пневмония като нозологична форма се говори, когато причинителят на заболяването е неспецифична патогенна или условно патогенна флора, а основната
 3. Остра пневмония
  Острата пневмония е едно от най-често срещаните детски заболявания. Смята се, че честотата на остра пневмония е 10-30 на 1000 деца. Високата честота на остра пневмония в детска възраст се причинява, на първо място, от анатомичните и физиологични характеристики на дихателната система при децата, и второ, от характеристиките на тяхната имунна система. Фактори, предразполагащи към
 4. Остра усложнена пневмония
  Пневмонията (пневмония - гръцки „бял ​​дроб“) е остро, в повечето случаи инфекциозно заболяване на белите дробове, характеризиращо се с полиетиология, променливост на хода от белите дробове до изключително тежки, сложни форми. Пневмонията се дели на първична и вторична. Първична пневмония означава заболяване, което се проявява при дете с по-рано здрави бели дробове и при липса на заболявания на други хора
 5. ОСТРОВИ ВЪЗПЛАЧНИ БОЛЕСТИ НА ЛЪНГИТЕ (ПНЕВМОНИЯ)
  Острата пневмония е група от остра етиологична, патогенезна и морфологична характеристика на остри инфекциозни възпалителни заболявания на белите дробове с първична лезия на дихателните отдели и наличие на интраалвеоларен ексудат. Най-често се причинява от бактерии, микоплазми и вируси. Според клиничните и морфологичните особености се разграничава крупозна (лобарна) пневмония, т.е.
 6. ВТОРНА ОСТРА ПНЕВМОНИЯ
  ХИПОСТАТИЧНА ПНЕВМОНИЯ - фокална пневмония, която се проявява при продължителен застой на кръвта в белодробното кръвообращение, развиваща се на фона на сърдечно заболяване или други хронични патологични процеси, които карат пациентите да останат в леглото дълго време. Клиниката на такава пневмония се характеризира с бавен курс. Началото на заболяването почти не се забелязва, без особени оплаквания. преобладава
 7. Остра пневмония при малки деца
  Въпроси за повторение: 1. Анатомични и физиологични характеристики на белите дробове при деца, допринасящи за развитието на дихателна недостатъчност. 2. Дихателна недостатъчност, нейните видове, степени. Тестови въпроси: 1. Най-честите причинители на пневмония при деца. 2. Механизмът на развитие на основните симптоми на пневмония. 3. Съвременната класификация на остра пневмония при деца. 4. Клиничните характеристики на фокалните,
 8. Остра пневмония при по-големи деца
  Въпроси за повторение: 1. Сегментарна структура на белите дробове. 2. Основните видове дишане. Контролни въпроси: 1. Етиология и патогенеза на пневмония при по-големи деца. 2. Клиничната картина на фокална, сегментална и интерстициална пневмония при по-големи деца. 3. Клинични особености на крупозна пневмония. 4. Основните характеристики на пневмония при по-големи деца, причинени от различни
 9. Остри възпалителни белодробни заболявания (пневмония)
  Сред острата пневмония има крупозна (лобарна), имаща характер на независимо заболяване, и фокална бронхопневмония като проява или усложнение на друго заболяване. Крупозната пневмония е остро инфекциозно и алергично заболяване, при което фибринозно възпаление завзема лоба на белия дроб (лобарна или лобарна пневмония) и неговата плевра (плевропневмония). Морфологично по време на
 10. Пневмонит, причинен от храна и повръщане. Аспирационна пневмония
  ICD-10 код J69.0 Диагностика Диагностика Задължително Ниво на съзнание, дихателна честота и ефективност, сърдечна честота, кръвно налягане, CVP, телесна температура, състояние на кожата R-графика на гръдните органи ЕКГ Лабораторни изследвания: хемоглобин, червени кръвни клетки, бели кръвни клетки, формула кръвна картина, общ протеин, билирубин, урея, креатинин, електролити, ензими, кръвосъсирване
 11. Остри психотични състояния (остри психози)
  ДИАГНОСТИКА Острите психотични състояния включват състояния, характеризиращи се с бърз темп на разгръщане, разнообразие и променливост на психопатологичните симптоми, объркване, яркост и насищане на афективните разстройства. При тежка тежест на състоянието - резки промени и колебания в симптомите, хаотични, нефокусирани, импулсивни действия или поведение
 12. Пневмония Остра пневмония.
  При бременни жени пневмонията често протича по-тежко поради намаляване на дихателната повърхност на белите дробове, високо стоене на диафрагмата, ограничаване на белодробната екскурзия и допълнителна тежест за сърдечно-съдовата система. Клиничната картина на остра пневмония не се различава от тази на небременни. С развитието на пневмония малко преди раждането, развитието трябва да се забави, ако е възможно
 13. Възпаление на белите дробове (пневмония)
  Пневмонията при деца е остър инфекциозен и възпалителен процес с различна етиология. Механизмите на развитието на заболяването са свързани с преобладаваща лезия на дихателните бели дробове. Дихателните участъци на белите дробове са анатомичните структури, разположени зад крайните бронхи - дихателни, алвеоларни проходи и алвеоли. Честотата на пневмонията при деца през първата година от живота
 14. Остра пневмония
  Под пневмония се разбира инфекциозно заболяване, характеризиращо се с огнищни лезии на дихателните части на белите дробове с интраалвеоларна ексудация и придружено от фебрилна реакция и интоксикация. Разграничават се следните видове пневмония: а) придобита от общността (придобита от общността), б) нозокомиална (болнична, назокомиална), в) аспирационна и абсцесирана, г) пневмония с имунодефицит
 15. пневмония
  ПНЕУМОНИЯ (пн.) - остра инфекциозна лезия на долните дихателни пътища, потвърдена радиологично, доминираща в картината на заболяването и не свързана с други известни причини. Определението на Mon подчертава острия характер на възпалението, така че не е необходимо да се използва терминът "остра пневмония" (в Международната класификация на болестите, приета от Световната организация
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com