Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Коронарна болест на сърцето1. Какво е коронарна болест на сърцето:

а) заболяване на миокарда поради екзогенна интоксикация

б) миокардна болест поради ендогенна интоксикация

в) миокардна болест поради излагане на инфекции

ж) заболяване на миокарда поради абсолютна или относителна недостатъчност на коронарното кръвообращение

г) миокардна болест поради метаболитни нарушения

Правилен отговор: ж

2. Посочете типа инфаркт в зависимост от периода на развитие от момента на първите признаци на исхемия:

а) остър

б) некротични

в) метаболитен

ж) хронична

г) дистрофични

Правилният отговор е: a

3. Посочете причината за смъртта при хронична коронарна болест на сърцето:

а) кома

б) кардиогенен шок

в) остра съдова недостатъчност

г) хронична сърдечно-съдова недостатъчност

д) хронична белодробна недостатъчност

Правилен отговор: ж

4. Какво фатално усложнение може да се развие при тромбоза на хронична сърдечна аневризма:

а) белодробна гангрена

б) мозъчен инфаркт

в) хронична бъбречна недостатъчност

ж) бъбречна недостатъчност

д) надбъбречна недостатъчност

Правилен отговор: b

5. Посочете причината за инфаркт на миокарда:

а) туморна компресия на коронарните вени

б) тромбоза на коронарната артерия

в) възпаление на коронарните артерии

г) възпаление на коронарните вени

д) миокардна мастна дегенерация

Правилен отговор: b

6. Каква промяна на миокарда е в основата на острата коронарна болест на сърцето:

а) метаболитно увреждане на миокарда

б) мастна дегенерация на миокарда

в) миокарден инфаркт

г) продуктивен миокардит

д) интерстициален миокардит

Правилен отговор: в

7. Какъв е морфологичният израз на хроничната коронарна болест на сърцето:

а) инфаркт на миокарда

б) хронична сърдечна аневризма

в) сърдечна болест

г) затлъстяване на сърцето

д) миокардна мастна дегенерация

Правилен отговор: d

8. Причина за смърт при остра коронарна болест на сърцето:

а) кардиогенен шок

б) хронична сърдечно-съдова недостатъчност

в) кома

ж) остра белодробна недостатъчност

д) задушаване

Правилният отговор е: a

9. На фона на какви заболявания се развива коронарна болест на сърцето:

а) ревматизъм, ревматоиден артрит

б) захарен диабет, болест на Адисон

в) атеросклероза, хипертония

ж) стомашна язва, гастрит

г) гломерулонефрит, пиелонефрит

Правилен отговор: в

10. Какъв е стадий на инфаркт на миокарда:

а) некротични

б) метаболитен

в) компенсаторни

г) рано

д) късно

Правилният отговор е: a

11. Какъв е морфологичният израз на хроничната коронарна болест на сърцето:

а) мастна дегенерация на миокарда

б) дифузна малка фокална кардиосклероза

в) хипертрофия на миокарда

ж) сърдечна болест

д) затлъстяване на сърцето

Правилен отговор: b

12. Какъв е морфологичният израз на остра коронарна болест на сърцето:

а) постинфарктна кардиосклероза

б) хронична аневризма

в) миокарден инфаркт

ж) сърдечна болест

д) малка фокална кардиосклероза

Правилен отговор: в

13. Какво фатално усложнение може да се развие при пациент с хронична аневризма на сърцето с париетална тромбоза в резултат на развитието на тромбоемболизъм:

а) белодробен инфаркт

б) чревна гангрена

в) инфаркт на далака

ж) белодробна емболия

д) миокардна мастна дегенерация

Правилен отговор: b

14. Благоприятен изход от миокарден инфаркт:

а) белези

б) гноен синтез

в) миомалация

ж) разкъсване на сърцето

д) разкъсване на кистата

Правилният отговор е: a

15. Промени в мускулните клетки в исхемичния стадий на инфаркт на миокарда:

а) лизис на ядра

б) изчезването на гликоген

в) лизис на цитоплазмата

ж) повишено количество гликоген

д) коагулация на цитоплазмата

Правилен отговор: b

16 Какво усложнение може да се развие при пациент с остра сърдечна аневризма:

а) разкъсване на сърцето

б) инфаркт на миокарда

в) сърдечна болест

ж) кардиосклероза

д) сърдечна хипертрофия

Правилният отговор е: a

17. Най-честата причина за смърт при хронична исхемична болест на сърцето:

а) хемоперикард

б) кардиогенен шок

в) асистолия

г) хронична сърдечно-съдова недостатъчност

д) остра сърдечна недостатъчност

Правилен отговор: ж

18. Какво е характерно за фокалната кардиосклероза:

а) белег на миокарда, регенеративна хипертрофия на кардиомиоцитите

б) затлъстяване на сърцето

в) атрофия на кардиомиоцитите около белега

ж) фибринозен перикардит

д) сърдечна болест

Правилният отговор е: a

19. Морфологична промяна от перикарда при остра аневризма на сърцето:

а) тромботични наслагвания

б) фибринозен перикардит

в) хемоперикардит

г) сраствания между листата на перикарда

д) сърце „черупка“

Правилен отговор: b

20. Какво е характерно за острата аневризма на сърцето:

а) стената на аневризма е представена от белег тъкан

б) миокардна атрофия

в) окосмено сърце

г) стената на аневризма е представена от некротична мускулна тъкан

г) стената на аневризма е калцирана

Правилен отговор: ж

21. Посочете типа инфаркт в зависимост от периода на развитие от момента на появата на първите признаци на исхемия:

а) хронична

б) некротични

в) метаболитен

г) дистрофични

д) повтаря се

Правилен отговор: d

22. Какво е характерно за голямата фокална кардиосклероза:

а) големи белези в миокарда

б) миокардна атрофия

в) множество малки белези в миокарда

г) огнища на некроза в миокарда

д) наличието на остра сърдечна аневризма

Правилният отговор е: a

23. Характерна промяна при хронична коронарна болест на сърцето:

а) фокусът на некрозата в миокарда

б) фокусът на исхемията в миокарда

в) затлъстяване на сърцето

ж) сърдечна болест

г) голям белег в миокарда

Правилен отговор: d

24. Вид сърдечен удар в зависимост от времето на развитие от момента на първите признаци на исхемия:

а) повтаря се

б) некротични

в) исхемична

ж) хеморагичен

д) подостър

Правилният отговор е: a

25.
Усложнения на инфаркт на миокарда:

а) белези

б) остра аневризма

в) тромбоза на коронарната артерия

г) хипертрофия на миокарда

д) атрофия на миокарда

Правилен отговор: b

26. Морфологична експресия на остра коронарна болест на сърцето:

а) хронична аневризма

б) голяма фокална кардиосклероза

в) атрофия на сърцето

ж) хипертрофия на сърцето

д) инфаркт на миокарда

Правилен отговор: d

27. На фона на това какво заболяване често се развива исхемичната болест на сърцето:

а) диабет

б) сърдечна болест

в) пневмония

ж) ревматизъм

д) хипертония

Правилен отговор: d

28. Макроскопска промяна в сърцето при остър миокарден инфаркт:

а) в миокарда фокус на некроза с неправилна форма

б) в миокарда фокус на триъгълна некроза

в) склерозен фокус в миокарда

г) тигрово сърце

д) в миокарда много малки огнища на склероза

Правилният отговор е: a

29. Какъв е 3-ти стадий на инфаркт на миокарда:

а) исхемична

б) некротични

в) некробиотични

г) организация на сърдечен удар

г) дистрофични

Правилен отговор: ж

30. Какъв е типът на инфаркт на миокарда в зависимост от местоположението на фокуса на некрозата:

а) трансмурални

б) хронична

в) подостър

ж) хеморагичен

д) тромботични

Правилният отговор е: a

31. Причина за инфаркт на миокарда:

а) тромбоза на коронарната артерия

б) възпаление на коронарните артерии

в) метаболитни нарушения в миокарда

г) възпаление на коронарните вени

д) компресия на коронарните вени от тумор

Правилният отговор е: a

32. Какво е характерно за миокарден инфаркт на етап 2:

а) фокусът на исхемия в миокарда

б) фокусът на некрозата в миокарда

в) голям белег в миокарда

г) хронична аневризма в сърцето

д) малки огнища на склероза в миокарда

Правилен отговор: b

33. Какъв е патогенетичният фактор на коронарната болест на сърцето:

а) хиперглобулинемия

б) хиперлипидемия

в) хипербилирубинемия

г) анемия

д) хипоалбуминемия

Правилен отговор: b

34. Смъртоносно усложнение при остра коронарна болест:

а) разкъсване на сърцето

б) инфаркт на бъбреците

в) белодробен инфаркт

г) разкъсване на аортата

д) хронична сърдечна недостатъчност

Правилният отговор е: a

35. Морфологична проява на хронична коронарна болест на сърцето:

а) инфаркт на миокарда

б) малка фокална дифузна кардиосклероза

в) затлъстяване на сърцето

ж) остра аневризма на сърцето

д) разкъсване на сърцето

Правилен отговор: b

36. Нежелани резултати от инфаркт на миокарда:

а) кардиосклероза

б) затлъстяване на сърцето

в) сърдечна болест

ж) разкъсване на сърцето

д) сърдечна атрофия

Правилен отговор: ж

37. Какво е усложнението на миокардния инфаркт:

а) остра аневризма

б) кардиосклероза

в) спазъм на коронарните артерии

ж) сърдечна болест

д) сърдечна хипертрофия

Правилният отговор е: a

38. Какво усложнение може да се развие при пациент с остра аневризма:

а) разкъсване на стената на аневризма

б) кардиосклероза

в) миокарден инфаркт

ж) хипертрофия на сърцето

д) сърдечна атрофия

Правилният отговор е: a

39. Усложнение на хроничната аневризма на сърцето във връзка с тромбоза на неговата кухина:

а) мозъчен инфаркт

б) фибринозен перикардит

в) мозъчен кръвоизлив

ж) белодробен инфаркт

д) хипертрофия на миокарда

Правилният отговор е: a

40. На фона на какви заболявания се развива хронична исхемична болест на сърцето:

а) атеросклероза, хипертония

б) ревматизъм

в) идиопатичен миокардит

ж) тиреотоксикоза, захарен диабет

г) гломерулонефрит, пиелонефрит

Правилният отговор е: a

41. Посочете стадия на инфаркт на миокарда:

а) атрофичен

б) метаболитен

в) тромботични

г) смесена

д) исхемична

Правилен отговор: d

42. Морфологична проява на хронична коронарна болест на сърцето:

а) фокусът на некрозата в миокарда

б) фокусът на исхемията в миокарда

в) сърдечна хипертрофия

г) хронична сърдечна аневризма

д) сърдечна болест

Правилен отговор: ж

43. Форми на коронарна болест на сърцето:

а) остър, хроничен

б) остър, рецидивиращ

в) повторни, хронични

г) подостър смесен

д) некротични, склеротични

Правилният отговор е: a

44. Причина за инфаркт на миокарда:

а) възпаление на коронарните артерии

б) компресия на коронарните артерии чрез тумор

в) функционално претоварване на миокарда в условия на недостатъчно кръвообращение

ж) застой в коронарните вени

д) сърдечна болест

Правилен отговор: в

45. Резултатът от острата коронарна болест на сърцето:

а) фокална кардиосклероза

б) малка фокална кардиосклероза

в) сърдечна болест

ж) хипертрофия на сърцето

д) кафява атрофия на сърцето

Правилният отговор е: a

46. ​​Каква промяна може да се развие в мозъка на пациент с хронична сърдечна аневризма:

а) кръвоизлив

б) абсцес

в) сърдечен удар

г) менингит

д) мозъчна атрофия

Правилен отговор: в

47. Смъртоносно усложнение на остра коронарна болест:

а) сърдечна болест

б) разкъсване на сърцето

в) кардиосклероза

г) развитието на хронична сърдечна аневризма

д) белодробна гангрена

Правилен отговор: b

48. Благоприятен изход от остър миокарден инфаркт:

а) гноен синтез

б) белези

в) миомалация

ж) разкъсване на сърцето

г) образуването на остра сърдечна аневризма

Правилен отговор: b

49. Най-честата причина за смърт при остра коронарна болест на сърцето:

а) кардиогенен шок

б) хронична сърдечна недостатъчност

в) хронична белодробна недостатъчност

ж) бъбречна недостатъчност

д) чернодробна недостатъчност

Правилният отговор е: a<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Коронарна болест на сърцето

 1. Сърдечно заболяване. Коронарна болест на сърцето (ИБС). Синдром на реперфузия. Хипертонична болест на сърцето. Остро и хронично белодробно сърце.
  1. IHD е 1. продуктивен миокардит 2. миокардна мастна дегенерация 3. десен камерна недостатъчност 4. абсолютна коронарна недостатъчност на кръвообращението 5. относителна коронарна недостатъчност 2. форми на остра коронарна болест 1. инфаркт на миокарда 2. кардиомиопатия 3. ангина 4. ексудативен миокардит 5 внезапна коронарна смърт 3. С ангина пекторис в кардиомиоцити
 2. БОЛЕСТИ НА СЪРЦЕТО ИЗХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО. ХИПЕРТЕНЗИВНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО. Хипертрофия на миокарда. ОСТРОВО И Хронично пулмонарно сърце
  БОЛЕСТИ НА СЪРЦЕТО ИЗХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО. ХИПЕРТЕНЗИВНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО. Хипертрофия на миокарда. Остър и хроничен пулмонарен
 3. Коронарна болест на сърцето. Класификация на коронарна болест на сърцето
  Коронарна болест на сърцето (ИБС) е остър или хроничен процес в миокарда, причинен от намаляване или прекъсване на доставката на кръв в миокарда в резултат на исхемичен процес в системата на коронарната артерия, дисбаланс между коронарната циркулация и метаболитните нужди на миокарда. Сърце: а - изглед отпред на сърцето: 1 - дясна камера; 2 - лявата камера;
 4. Коронарна болест на сърцето
  Терминът "коронарна болест на сърцето" е групово понятие. ICD код: 120-125 120 Angina pectoris (angina pectoris) 120.0 Нестабилна стенокардия Angina pectoris • нарастваща • напрежение, първо възникващо • прогресивно напрежение 120.1 Angina pectoris с документиран спазъм Angina pectoris • angiospastic • Prinzmetal • причинено от спазъм • вариант
 5. Коронарна болест на сърцето
  Коронарна болест на сърцето - заболяване, причинено от абсолютна или относителна недостатъчност на коронарното кръвоснабдяване. ИБС - коронарна болест на сърцето. Като независима болест тя е обособена в отделна форма от експерти на СЗО през 1965 г. ИХД е сърдечна форма на атеросклероза или хипертония. Има остри форми на коронарна болест на сърцето (инфаркт на миокарда) и хронични. Най-
 6. ИЗХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕ
  Понастоящем има доста дефиниции за коронарна болест на сърцето, но същността им се свежда до следното: при това състояние има ясно изразено несъответствие между потока на кислород и метаболитните субстрати (хранителни вещества) през коронарните артерии към миокарда и тяхната нужда. Тоест създават се условия за исхемичен сърдечен мускул. В момента
 7. Коронарна болест на сърцето
  Основните клинични синдроми на коронарна болест на сърцето Ангина пекторис. • ???? Нестабилна стенокардия. • ???? Остър миокарден инфаркт. Безболезнена форма на исхемия на миокарда е по-честа при пациенти със захарен диабет. Функционално диагностични техники, използвани за коронарна болест на сърцето ЕКГ Между ангина атаки ЕКГ може да бъде нормално. 80%
 8. ИЗХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕ
  Исхемична (коронарна) сърдечна болест - увреждане на миокарда, причинено от нарушение на коронарната циркулация, в резултат на дисбаланс между коронарния кръвен поток и метаболитните нужди на сърдечния мускул. Различават се следните клинични форми на коронарна болест на сърцето. I. Внезапна коронарна смърт (първичен сърдечен арест) - внезапно събитие,
 9. Коронарна болест на сърцето
  "Коронарна болест на сърцето" (ИБС) е групово обозначаване на патологични явления, възникващи от исхемия на миокарда, с други думи, несъответствието между нивото на кислородно снабдяване с нивото на търсене от сърдечния мускул. Под недостатъчно кръвоснабдяване се разбира недостатъчен прием на не само кислород в миокарда (води до хипоксия, аноксия), но и
 10. Резюме. Съвременни принципи на лечение на коронарна болест на сърцето, 2012 г.
  Въведение Коронарна болест на сърцето. Класификация на коронарна болест на сърцето Съвременни принципи на лечение на коронарна болест на сърцето Заключение Списък на използваните
 11. ИЗХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО
  Andrew P. Selwyn, Eugene Braunwald (Andrew P. Selwyn, Eugene Braunwald) Исхемията възниква поради липса на кислород поради недостатъчна перфузия. Етиологията на коронарната болест на сърцето е много разнообразна. Общо за различните форми на коронарна болест на сърцето е нарушение на сърдечния мускул поради несъответствие между доставката на кислород към миокарда и нуждата от него.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com