Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Епителни тумори1. Какъв е злокачественият тумор на интегрименталния епител:

а) саркома

б) аденом

в) аденокарцином

ж) плоскоклетъчен епител

д) папилома

Правилен отговор: ж

2. Свойство на аденокарцином:

а) се развива от съединителната тъкан

б) се развива от жлезистия епител

в) специфични за органа

г) няма атипизъм

г) не дава метастази

Правилен отговор: b

3. Произход на хорионепителиом:

а) ендометриум

б) плацентата

в) миометриум

г) пъпна връв

г) плат от тека

Правилен отговор: b

4. Доброкачествен тумор на интегрименталния епител:

а) аденом

б) аденокарцином

в) фиброаденом

ж) папилома

д) плоскоклетъчен карцином

Правилен отговор: ж

5. В кой орган се развива еозинофилен аденом:

а) надбъбречната жлеза

б) хипофизната жлеза

в) щитовидната жлеза

г) яйчник

д) мозък

Правилен отговор: b

6. Предпочитаният път за ракови метастази:

а) хематогенен

б) лимфогенна

в) имплантиране

г) периневрална

д) смесени

Правилен отговор: b

7. Какъв клиничен синдром се развива с феохромоцитом:

а) шум от триене на перикарда

б) белодробна емболия

в) некроза в органите

ж) хипертоничен синдром

д) акромегалия

Правилен отговор: ж

8. Какъв диференциран злокачествен тумор може да се развие от аденом:

а) солиден рак

б) skyrr

в) аденокарцином

ж) малка клетка

д) лигавица

Правилен отговор: в

9. От какъв тип епител се развива папилома:

а) жлезисти

б) предсърдно

в) многослойна плоска

г) кубичен

д) от всички видове

Правилен отговор: в

10. Характеристика на фиброзния рак (Skirr):

а) се развива от стромални клетки

б) има капсула

в) паренхимът преобладава над стромата

г) стромата преобладава над паренхима

г) не дава метастази

Правилен отговор: ж

11. Аденом на надбъбречната кора:

а) базофилен аденом

б) алдостерома

в) феохромоцитом

ж) хорионепителиом

д) рак

Правилен отговор: b

12. Какво е името на растежа на тумора в стената на органа:

а) екзофитна

б) проникване

в) ендофитна

г) експанзивен

д) смесени

Правилен отговор: в

13. Какво е характерно за аденом:

а) степента на диференциация е ниска

б) клетъчен атапизъм

в) метастази

г) инфилтриращ растеж

д) тъканен атапизъм

Правилен отговор: d

14. Какъв синдром се развива с еозинофилен аденом:

а) акромегалия

б) Иценко-Кушинг

в) хипертонична

г) кахексия

д) затлъстяване

Правилният отговор е: a

15. Най-ранният път на метастазиране на злокачествен тумор от епитела:

а) хематогенен

б) периневрална

в) лимфогенна

ж) имплантиране

д) интраканална

Правилен отговор: в

16. Какво е характерно за хорионепителиом:

а) се развива от маточна тъкан

б) експанзивен растеж

в) особеност на структурата на стромата - много колагенови влакна

г) преобладаващият начин на метастазиране е хематогенен

д) не метастазирайте

Правилен отговор: ж

17. Произход на аденокарцином:

а) жлезист епител

б) покривен епител

в) преходен епител

г) съединителна тъкан

г) серозни мембрани

Правилният отговор е: a18. Какво е характерно за доброкачествен тумор от интегриращия епител:

а) инфилтративен растеж

б) расте на крак

в) метастазира

г) ендофитен растеж

д) липса на базисна мембрана

Правилен отговор: b

19. Вид на атипизъм при доброкачествени тумори:

а) тъкан

б) клетка

в) орган

г) смесена

д) фагоцитоза

Правилният отговор е: a

20. Какво е характерно за доброкачествения тумор на жлезистия епител:

а) степента на диференциация е ниска

б) клетъчен атипизъм

в) не метастазира

ж) метастазира

д) инфилтриращ растеж

Правилен отговор: в

21. Назовете специфичния за органа тумор на хипофизата:

а) фиброма

б) еозинофилен аденом

в) феохромоцитом

г) skyrr

д) папилома

Правилен отговор: b

22. Честа локализация на плоскоклетъчен карцином:

а) кожа

б) черния дроб

в) мозъкът

ж) черва

д) стомах

Правилният отговор е: a

23. Определение на папилома:

а) тумор от жлезистия епител

б) доброкачествен тумор от интегрименталния епител

в) кожен тумор

ж) злокачествен тумор от интегрименталния епител

д) орган-специфичен тумор от епитела

Правилен отговор: b

24. Злокачествен тумор на жлезистия епител:

а) аденокарцином

б) аденом

в) плоскоклетъчен карцином

г) саркома

д) папилома

Правилният отговор е: a

25. В какво тяло се развива хорионепител:

а) мозък

б) черния дроб

в) черва

г) матката

д) кости

Правилен отговор: ж

26. Характеристики на мозъчния рак:

а) се развива само от плоскоклетъчен епител

б) експанзивен растеж

в) стромата преобладава над паренхима

г) паренхимът преобладава над стромата

д) не метастазира

Правилен отговор: ж

27. В кой орган-специфичен тумор на хипофизата се развива акромегалия:

а) базофилен аденом

б) феохромоцитом

в) кортикостерома

г) алдостером

д) еозинофилен аденом

Правилен отговор: d

28. Какъв доброкачествен тумор се развива от интегриращия епител:

а) аденом

б) фиброаденом

в) папилома

ж) рак

д) skyrr

Правилен отговор: в

29. Какво е името на растежа на тумора в лумена на кух орган:

а) ендофитна

б) проникване

в) експанзивен

ж) екзофитна

д) смесени

Правилен отговор: ж

30. В кой орган се развива феохромоцитом:

а) хипофизна жлеза

б) яйчник

в) надбъбречната жлеза

ж) щитовидна жлеза

д) панкреас

Правилен отговор: в

31. Нивото на диференциация на фиброзния рак (Skirra):

б) висока

в) хистотипична

г) цитотипична

д) специфични за органа

Правилен отговор: ж

32. Как се нарича доброкачествен тумор на жлезистия епител със значително развита строма:

а) аденом

б) фибромиома

в) папилома

ж) полип

г) фиброаденом

Правилен отговор: d

33. Честа локализация на плоскоклетъчен карцином:

а) кожа

б) сърце

в) стомахът

г) далак

д) черен дроб

Правилният отговор е: a

34. Хистологичната особеност на рака:

а) базалната мембрана на епитела отсъства

б) полярността на епитела е запазена

в) редът на епитела е запазен

г) няма вторични промени

г) наличието на капсула

Правилният отговор е: a

35. Какво е доброкачествен тумор на хипофизата:

а) феохромоцитом

б) базофилен аденом

в) хорионепителиом

ж) папилома

г) хондрома

Правилен отговор: b

36. Какви са специфичните за органа доброкачествени тумори на гърдата:

а) аденом

б) фиброаденом

в) хорионепителиом

г) алдостерома

д) Рак на Пейдж

Правилен отговор: b

37. Какъв злокачествен тумор може да се развие от папилома:

а) аденокарцином

б) skyrr

в) рак на мозъка

ж) плоскоклетъчен карцином

д) рак на лигавицата

Правилен отговор: ж

38. Какъв синдром ще се развие при еозинофилен аденом на хипофизата:

а) акромегалия

б) Иценко-Кушинг

в) хипертонична

г) кахексия

д) затлъстяване

Правилният отговор е: a

39. Обърнете внимание на аденом на надбъбречната кора:

а) базален аденом

б) алдостерома

в) феохромоцитом

ж) хорионепителиом

д) рак

Правилен отговор: b

40. Какво е името на растежа на тумора в дебелината на стената на кух орган:

а) екзофитна

б) проникване

в) ендофитна

г) експанзивен

д) смесени

Правилен отговор: в

41. Дефиниция на рака:

а) злокачествен тумор от мезенхимата

б) злокачествен тумор от епитела

в) тератоиден тумор

ж) злокачествен тумор от съединителната тъкан

д) доброкачествен тумор от епитела

Правилен отговор: b

42. Хистологичната форма на рака:

а) папилома

б) аденом

в) фибросаркома

ж) аденокарцином

г) меланом

Правилен отговор: ж

43. Какъв доброкачествен тумор се развива от интегриращия епител:

а) аденом

б) фиброаденом

в) папилома

ж) рак

д) skyrr

Правилен отговор: в

44. Предпочитаният начин на метастазиране на хорионепителиом:

а) лимфогенна

б) периневрална

в) хематогенни

ж) имплантиране

д) смесени

Правилен отговор: в

45. Когато папилома често се развива:

а) черен дроб

б) мозъкът

в) сърце

ж) пикочен мехур

д) далак

Правилен отговор: ж

46. ​​Какъв синдром се развива при базофилен аденом:

а) Иценко-Кушинг

б) акромегалия

в) хипертонична

г) кахексия

д) затлъстяване

Правилният отговор е: a

47. Каква е разликата между рака и папилома:

а) наличието на клетъчен атипизъм

б) локализация

в) наличието на тъканен атипизъм

г) екзофитен растеж

д) разпространението на стромата над паренхима

Правилният отговор е: a

48. Как се казва доброкачествен тумор на жлезистия епител със значително развита строма:

а) фиброма

б) аденом

в) фибросаркома

ж) папилома

г) фиброаденом

Правилен отговор: d

49. Как се нарича туморният растеж в лумена на кухия орган:

а) ендофитна

б) проникване

в) експанзивен

ж) екзофитна

д) смесени

Правилен отговор: ж

50.
В кой орган се развива феохромоцитом:

а) хипофизна жлеза

б) яйчници

в) надбъбречната жлеза

ж) щитовидна жлеза

Правилен отговор: в

51. Локализация на феохромоцитом:

а) надбъбречната медула

б) задната хипофизна жлеза

в) предна хипофизна жлеза

г) кортикалният слой на надбъбречната жлеза

д) млечна жлеза

Правилният отговор е: a

52. Хистологична форма на рак:

а) аденом

б) фиброма

в) фиброаденом

ж) аденокарцином

д) папилома

Правилен отговор: ж

53. Какво е доброкачествен тумор на жлезистия епител:

а) аденом

б) аденокарцином

в) рак

ж) папилома

д) skyrr

Правилният отговор е: a

54. Какво е доброкачествен тумор на интегритенния епител:

а) скир

б) папилома

в) карцином

ж) аденокарцином

д) рак

Правилен отговор: b

55. Какви са специфичните за органа доброкачествени тумори на хипофизата:

а) фиброма

б) еозинофилен аденом

в) феохромоцитом

г) skyrr

д) папилома

Правилен отговор: b

56. Характеристика на доброкачествен тумор на жлезистия епител:

а) тъканен атипизъм

б) степента на диференциация е ниска

в) атипизъм - клетъчен

ж) метастазира

д) инфилтриращ растеж

Правилният отговор е: a

58. Какъв е злокачественият орган-специфичен тумор от интегриращия епител:

а) аденокарцином

б) плоскоклетъчен карцином

в) феохромоцитом

г) саркома

д) папилома

Правилен отговор: b

59. Особеността на метастазите на хорионепителиом

а) ранен лимфогенен

б) късен лимфогенен

в) ранен хематогенен

г) по-късно хематогенни

д) рано смесени

Правилен отговор: в

60. Раковите "перли" са характерни за:

а) медуларен рак на гърдата

б) плоскоклетъчен рак на кожата

в) аденокарцином на пикочния мехур

г) меланом на окото

г) гръдна скира

Правилен отговор: b

61. Кой от следните фактори на растеж стимулира ангиогенезата при тумори?

а. фактор на растеж на фибробластите

б. фактор на тумор некроза в

инча инсулинозависим фактор

d. IL-d. колоний стимулиращ фактор

Правилен отговор: b

62. Както е посочено от намаляване на експресията на молекулите на клетъчната адхезия в злокачествените тумори

а. висока пролиферативна активност

б. висока степен на злокачествено заболяване

инча склонност към освобождаване от туморния възел

Склонност към експанзивен растеж

Г. директно показва невъзможността за метастази

Правилен отговор: в

63. За рак на гърдата определението е по-подходящо.

а) естрогенни рецептори

б) прогестеронови рецептори

в) експресия на цитокини

г) автоантитела

г) амилоид

Правилният отговор е: a

64. За кой орган е канцерогенният ефект на афлотоксин Ba) на стомаха по-силно изразен

б) пикочния мехур

в) черен дроб

ж) бъбреци

д) бял дроб

Правилен отговор: в65. Epstein Virus - Barra May Причина

а) Лимфом на Бъркит

б) рак на пикочния мехур

в) хепатоцелуларен рак

ж) холангиоцелуларен рак

д) миелом

Правилният отговор е: a

66. Каква е функцията на протеин па) антиоксидант

б) потискане на клетъчната пролиферация

в) стимулиране на пролиферацията

г) потискане на апоптозата

д) антимутаген

Правилен отговор: b

67. Вирусите, които могат да причинят появата на злокачествени тумори при хората, включват всичко, освен

а) HTLV-b) човешки папиломен вирус

в) Вирус на Епщайн-Бар

ж) вирус на хепатит В

д) онкогенни поксивируси

Правилен отговор: d

68. Как се нарича генетично фиксирана, необратима промяна в свойствата му, наследена от туморна клетка

а) онкоген

б) протонкоген

в) туморна прогресия

г) анаплазия

д) катаплазия

Правилен отговор: в

69. Какъв е морфологичният израз на скоростта на растеж на неоплазмата

а) ядрено цитоплазмено съотношение

б) липса на полярност

в) липса на сложност

г) честота на митозата

д) процент на апоптотичните тела

Правилен отговор: ж

70. Ароматните амини са най-опасни за рака

а) простатната жлеза

б) черен дроб

в) мозъкът

ж) бял дроб

д) съдове

Правилен отговор: b

71. Човешкият папиломен вирус (HPV) може да причини рак

а) шийката на матката

б) ректума

в) кожа

г) всичко по-горе

д) причинява само доброкачествени тумори

Правилен отговор: ж

72. Кой от следните канцерогени може да причини лимфоми?

а) циклофосфамид

б) афлатоксин ВВ) б-нафтиламин

ж) арсен

д) винилхлорид

Правилният отговор е: a

73. Компонентите на антитуморен имунитет включват

а) NK клетки

б) Т-лимфоцити

в) макрофаги

г) система за допълване

д) всичко по-горе

Правилен отговор: d

74. Типичен хистологичен признак на липома

а) клетъчен атипизъм

б) тъканен атипизъм

в) хиперхромия на ядра

г) полиморфизъм на клетки и ядра

д) положителна CHIC реакция

Правилен отговор: b

75. Сред изброените тумори е най-честата наследствена предразположеност

а) меланом

б) Т-клетъчна левкемия

в) алдостерома

ж) ретинобластом

д) саркома на Юинг

Правилен отговор: ж

76. Злокачествените заболявания са най-често

а) епителни тумори

б) мезенхимни тумори

в) тумори на кръвоносната система

ж) тумори на ЦНС

д) тумори на периферната нервна система

Правилният отговор е: a

77. Protooncogenes от кодиращото семейство erb-B

а) протеин RB) тирозин киназа

в) транскрипционни активатори

г) EGF рецептори

г) TcFRf рецептори

Правилен отговор: ж

78. Буквата М в класификацията на тумора според принципа на TNM определя

а) размер на тумора

б) степента на покълване в заобикалящата тъкан

в) засягане на лимфните възли

г) регионални метастази

д) отдалечени метастази

Правилен отговор: d

79. При продължителна употреба на естроген, рискът от развитие

а) сърдечно-съдови заболявания

б) ендометриален рак

в) рак на гърдата

ж) остеопороза

д) амилоидоза

Правилен отговор: в

80. Причината за кахексията при пациенти с рак

а) намаляване на активността на панкреатичните ензими

б) повишена експресия на левкемичен инхибиращ фактор

в) прекомерно производство на фактор на тумор некроза b

г) нарушение на съотношението на Т-помощници и Т-супресори

д) всичко по-горе

Правилен отговор: в

81. Не принадлежат към паранеопластични синдроми

а) изтощение

б) ендокринопатия

в) първичен имунодефицит

г) анемия

д) тромбохеморагични синдроми

Правилен отговор: в

82. Ако бъдат открити множество туморни злокачествени възли с епителен произход, диагнозата се поставя:

а) дисеминиран карцином

б) skyrr

в) саркоматоза

ж) бластоматоза

д) карциноматоза

Правилен отговор: d

83. Какво представляват туморните маркери

а) всяко вещество, секретирано от туморната клетка

б) диференциране на туморни антигени

в) специфични антитела към туморната клетка

ж) набор от различни туморни антигени

д) всичко по-горе

Правилен отговор: b

84 Вирусът на Epstein-Barr може да причини появата на всичко по-горе

а) инфекциозна мононуклеоза

б) карцином на носоглътката

в) лимфоми на Бъркит

ж) В-клетъчен лимфом

д) саркомите на Юинг

Правилен отговор: d

85. Кой от следните тумори не метастазира

а) базално-клетъчен карцином

б) хорионепителиом

в) злокачествен хемангиоперицитом

ж) меланом

д) хиберном

Правилният отговор е: a

86. Кой от следните злокачествени тумори се развива предимно de novo

а) меланом

б) маточна лейомиосарком

в) карцином на пикочния мехур

ж) аденокарцином

д) липосаркома

Правилният отговор е: a

87. Нискодиференцираният карцином се различава от саркома по наличието на включвания в цитоплазмата на туморните клетки

а) слуз

б) меланин

в) мазнини

ж) хемосидерин

г) амилоид

Правилният отговор е: a

88. При осъществяването на инвазивен растеж на злокачествен тумор най-голямата роля играе

а) интерлевкини

б) трансмембранни гликопротеини

в) онкогени

г) онкопротеини

г) рецептори на растежен фактор

Правилен отговор: b

89. Прогнозата на меланома ще се определя от всички изброени, с изключение на

а) локализация

б) стадий на тумора

в) нивото на инвазия

г) дебела

д) наличието на метастази

Правилният отговор е: a

90. Намаляване, при което протеините са прогностично неблагоприятни за рака

а) DDC

б) NF-c) WT-d) bcl-e) p Правилен отговор: d

91. Свръхекспресия на гена erb-1 може да причини

а) саркома на Капоши

б) хемангиоперицитоми

в) плосък бронхопулмонален рак

ж) ретинобластом

д) аденокарциноми

Правилен отговор: в

92. Свръхекспресия на гена erb-2 може да причини

а) карциноми на гърдата

б) рак на яйчниците

в) рак на белия дроб

ж) аденокарцином на стомаха

д) всичко по-горе

Правилен отговор: d

93. Свръхекспресия на гена erb-3 може да причини

а) рак на шийката на матката

б) колоректален рак

в) рак на кожата

г) остеосаркома

д) рак на гърдата

Правилен отговор: d

94. Концепцията на Cudson („две попадения“) получи истинско потвърждение от

а) Пациенти на Юинг със саркома

б) деца, засегнати от ретинобластом

в) мъже с аденокарцином на простатата

г) жени с рак на матката

д) всичко по-горе

Правилен отговор: b<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Епителни тумори

 1. Епителни тумори
  Аденоми (аденоматозни или жлезисти полипи). Те са или малки екзофитни тумори на стъблото (виж глава 7), или големи новообразувания на широка основа. От 20 до 30% от такива тумори се срещат при хора под 40 години и 40-50% при хора над 60 години. Известно е семейно предразположение към спорадично развиващите се жлезисти полипи: сред непосредствени роднини
 2. Злокачествени епителни тумори
  Те се наричат ​​рак, или карцином. Общи характеристики. 1. Срещайте се много по-често от всички други злокачествени тумори. 2. Често се свързват с предишни заболявания и състояния, които се наричат ​​предракови. 3. Развитието на много карциноми (морфогенеза) е свързано с предишни промени в епитела - хиперплазия, метаплазия, дисплазия. 4. Единственият предраков
 3. Доброкачествени епителни тумори
  Тези новообразувания са широко разпространени и, въпреки че могат да причинят значителен психологически дискомфорт, все пак, като правило, те не са придружени от сериозни последици. Доброкачествените тумори, произхождащи от стратифицирания плоскоклетъчен кератинизиращ епител, кератиноцитите на космените фоликули и дукталната лигавица на кожните жлези, могат да се възпроизвеждат по време на растежа
 4. Обща информация за растежа на тумора. Епителни тумори без конкретна локализация
  Туморът е патологичен процес или субстрат, представен от новообразувана тъкан, при която промените в генетичния апарат на клетките водят до нарушаване на растежа и диференциацията им. Туморът се характеризира с неконтролирано размножаване на клетките, характеризиращо се с морфологичен, биохимичен, хистохимичен и антигенен атипизъм. Морфологичният атипизъм се разделя на тъканен и клетъчен. първи
 5. Епителни тумор-специфични тумори. Рак на отделни органи
  Специфичните за организма тумори са тумори, които се развиват в определени органи и запазват своите морфологични и функционални характеристики. Според честотата на възникване сред тумори с различна локализация ракът на белия дроб е първият, а стомашният рак е вторият. Ракът на гърдата е най-често срещаният тумор при жените. Базалноклетъчният рак на кожата (базално-клетъчен карцином) е плака, възел или дълбоко
 6. РАСТИТЕЛ НА ТУМОРА. ПРОГРЕСИЯ НА ТУМОРА. ТУМОРНА МОРФОГЕНЕЗА. ИНВАЗИОН И МЕТАСТАЗ НА МАЛИГНАНТНИ ТУМОРИ. БИОМОЛЕКУЛЯРНИ МАРКЕРИ ЗА ТУМОРИ. АНТИТУМОРНА ИМУНИТНОСТ. ПАРАНЕОПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТУМОРИТЕ. МОРФОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТУМОРИТЕ ОТ ЕПИТЕЛИЙ И ТУМОРИ ОТ ЦИКВИТЕ - ДЕРИВИРАНИ МЕСЕНХИМИ
  РАСТИТЕЛ НА ТУМОРА. ПРОГРЕСИЯ НА ТУМОРА. ТУМОРНА МОРФОГЕНЕЗА. ИНВАЗИОН И МЕТАСТАЗ НА МАЛИГНАНТНИ ТУМОРИ. БИОМОЛЕКТУЛНИ МАРКЕРИ ЗА ТУМОРИ. АНТИТУМОРНА ИМУНИТНОСТ. ПАРАНЕОПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТУМОРИТЕ. МОРФОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТУМОРИТЕ ОТ ЕПИТЕЛИЙ И ТУМОРИ ОТ ТИКУСИТЕ - ДЕРИВАТИВИ
 7. МЕСЕНХИМАЛНИ ТУМОРИ. ТУМОРИ НА МЕЛАНИНОВОТО ФОРМИРАНЕ И ТЕЛЕФОН. ТУМОРИ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВОВА СИСТЕМА, КЛЕТКИ НА ЗДРАВЕ И ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ
  МЕСЕНХИМАЛНИ ТУМОРИ. ТУМОРИ НА МЕЛАНИНОВОТО ФОРМИРАНЕ И ТЕЛЕФОН. ТУМОРИ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВОВА СИСТЕМА, МОЩНИТЕ КЛЕТКИ И ПЕРИФЕРАЛНИТЕ
 8. ЕПИТЕЛИАЛЕН ЦВЕТ
  Епителна тъкан - Епителът е вградена тъкан. От трите зародишни слоя се развива епител. От ектодермата се образува епителът на кожата, дихателните пътища, предния и задния отдели на храносмилателната тръба, пикочните канали и епитела на жлезите, принадлежащи към тези участъци. Ендодермалният произход на епитела е най-вече храносмилателната тръба и всички жлези
 9. ЕПИТЕЛИАЛЕН ЦВЕТ
  Эпителиальная ткань (эпителий) покрывает всю наружную поверхность тела человека и животных, выстилает слизистые оболочки полых внутренних органов (желудок, кишечник, мочевыводящие пути, плевру, перикард, брюшину) и входит в состав желез внутренней секреции. Выделяют покровный (поверхностный) и секреторный (железистый) эпителий. Эпителиальная ткань участвует в обмене веществ между организмом и
 10. Эпителиальная дисплазия
  ОПРЕДЕЛЕНИЕ Заболевание характеризуется дефектом базальной мембраны, нарушением прикрепления энтероцита. Это приводит к формированию скоплений энтероцитов: округлые энтероциты располагаются на вершине друг друга без контакта с базальной мембраной. Предполагают наличие патологии десмосом. КОД ПО МКБ-Р78.3 Неинфекционная диарея у новорожденного. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА Клиническая картина напоминает
 11. Опухоли: определение, номенклатура, классификация. Опухолевый рост и молекулярные основы канцерогенеза. Опухоли из эпителия.
  1. Основные теории опухолевого роста 1. воспалительная 2. дизонтогенетическая 3. вирусно-генетическая 4. химических канцерогенов 5. физических канцерогенов 2. Механизмы активации клеточных онкогенов 1. альтерация 2. регенерация 3. пролиферация 4. амплификация 5. точковая мутация 3. Стадии химического канцерогенеза 1. промоция 2. инициация 3. альтерация 4. пролиферация 5. прогрессия опухоли 4.
 12. Мезенхимальные опухоли. Опухоли меланинообразующеи ткани
  Мезенхимальные опухоли — это опухоли, развивающиеся из производных мезенхимы — соединительной, сосудистой, мышечной, жировой, костной, хрящевой тканей, синовиальных оболочек, фасций, сухожилий, апоневрозов. Среди доброкачественных мезенхимальных опухолей выделяют: 1) опухоли фиброзной ткани—фиброму и дерматофиброму (гистиоцитому); 2) опухоли жировой ткани — липому, внутримышечную
 13. Опухоли мезенхимальной ткани Опухоли жировой ткани
  Липома. Доброкачественная опухоль. Узел цвета неизменённой кожи или желтоватого оттенка, мягкий, часто дольчатый, безболезненный. Нередко опухоли множественные. Фибролипома. Развивается фиброзная ткань, в связи с чем опухоль имеет плотную консистенцию. Липосаркома. Множественные узлы или диффузная инфильтрация в подкожной клетчатке без четких очертаний. Течение злокачественное. Метастазы в
 14. ОПУХОЛИ ИЗ ЭПИТЕЛИЯ
  Опухоли из эпителия являются наиболее частыми среди опухолей. В основу классификации эпителиальных опухолей положены особенности гистогенеза (вид эпителия), степень дифференцировки и органная специфичность. 1. В зависимости от гистогенеза различают опухоли из покровного эпителия (многослойного плоского и переходного) и железистого. 2. По течению, которое в основном определяется степенью
 15. Тумори на пикочния мехур.
  Туморите на пикочния мехур се делят на доброкачествени и злокачествени, епителни и мезенхимни. Епителни тумори на пикочния мехур. Епителните тумори на пикочния мехур са най-чести, разделени на доброкачествени (преходни папиломи) и злокачествени (преходен рак). Епителните тумори съставляват повече от 98% от всички тумори на пикочния мехур, огромното мнозинство
 16. Опухоли желудка.
  Опухоли желудка, согласно классификации ВОЗ (2000 г.), делятся на эпителиальные и неэпителиальные. К эпителиальным опухолям относят: 1) интраэпителиальную неоплазию — аденому; 2) карциному (рак). Все остальные (неэпителиальные) опухоли в желудке встречаются крайне редко. Эпителиальные опухоли. Аденома желудка. В классификации опухолей ВОЗ и в Венской классификации желудочно-кишечной эпителиальной
 17. Опухоли поджелудочной железы
  Епидемиология. Злокачественные и доброкачественные гормонально-активные опухоли островкового аппарата поджелудочной железы встречаются довольно редко – одно наблюдение на 900 вскрытий. Среди них на долю злокачественных опухолей приходится 10% случаев. Женщины болеют в 2 раза чаще, чем мужчины. Наиболее часто встречаются в возрасте 35 – 55 лет. Етиология. Недостаточно изучена. В основе
 18. I. ОПУХОЛИ ТОНКОЙ КИШКИ
  1. Доброкачественные опухоли тонкой кишки. Международная классификация опухолей кишечника (ВОЗ, Женева, 1981) выделяет следующие доброкачественные опухоли тонкой кишки: 1) Эпителиальные опухоли представлены аденомой. Она имеет вид полипа на ножке или на широком основании и может быть тубу-лярной, ворсинчатой и тубуловорсинчатой. 2) Карциноиды возникают в области крипт слизистой
 19. Мезенхимальные опухоли
  Мезенхимальные опухоли происходят из тканей производных мезенхимы: соединительной (фиброзной), жировой, мышечной, сосудистой, костной, хрящевой тканей, а также синовиальных и серозных оболочек. Источником мезенхимальных опухолей является полипотентная мезенхимальная клетка. Уровень опухолевой трансформации клетки, направление и блок дифференцировки определяют конкретный вид опухоли: она может
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com