Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
Таранина Т. С., Климачев В. В., Лепилов А. В. Тестови задачи за патологична анатомия, 2009 г.
Целта на тези тестови задачи е да улеснят процеса на самообучение и да повишат нивото на ефективност на теоретичната и практическата подготовка на студентите за практически упражнения по патологична анатомия. Основата на тестовите задачи е „Примерна програма в дисциплината патологична анатомия за специалностите: 04100 - медицински бизнес, 04200 - педиатрия, 04300 - медицински и превантивен бизнес, Москва, 2002“. Тестовите задачи са подредени в зависимост от броя на класовете и включват раздели от обща и особена патологична анатомия, които се изучават съответно в 5-ти и 6-ти семестър. Предлагаме ви тестови задачи, в които може да има един, два, три или повече верни отговора! При задачи от други форми продължете в съответствие с инструкциите там. В края на всяка тема са верните отговори на поставените въпроси, които ще улеснят подготовката за часовете.

Книги и учебници по дисциплината Патологична анатомия:

 1. Шалига И.Ф., Мартемянова Л.А., Турченко С.Ю. Постемрологична диагноза. Несъответствия в диагностиката и техния анализ - 2012г
 2. Методическо ръководство. Тестове за патология за медицинския и педиатричния факултет - 2011г
 3. Чернобай Г.Н., Сидорова О.Д., Иванов А.В. Работилница по хода на частната патологична анатомия - 2010 г.
 4. Плотникова Н. А., Кемайкин С. П., Харитонов С. В. Обща и частна патологична анатомия - 2009 г.
 5. Базински В. А., Прокопчик Н. И., Силяева Н. Ф. Курс на лекциите по патологична анатомия - 2009 г.
 6. Соловиева И. П., Батиров Ф. А., Пономарев А. Б., Федоров Д. Н. Патологична анатомия на туберкулозата и диференциална диагноза на грануломатозни заболявания - 2005 г.
 7. Риков В. А. .. Наръчник по патология - 2004
 8. Мишнев О. Д., Щеголев А. И., Трусов О. А. Патологична диагноза на сепсис - 2004 г.
 9. Под редакцията на М. Палцев. Лекционен курс по патологична анатомия - 2003 г.
 10. Милованов А. П. Патологичен и анатомичен анализ на причините за смъртта на майката - 2003 г.
 11. Под редакцията на акад. М. Палцев Лекции по обща патологична анатомия - 2003
 12. Пръст М. А., Аничков Н. М .. Патологична анатомия - 2001г
 13. Пръст М. А., Аничков Н. М. Патологична анатомия - 2001
 14. Сидорова О. Д. Патологична анатомия на шока - 1997г
 15. Автандилов Г. Г. Основи на патологичната практика - 1994г
 16. И. И. Медведев. Основи на патологичната техника - 1969г
 17. Хрущелевски Е., Шперл-Зейфридова Г. .. Секция на трупове на плодове и новородени - 1962 г.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com