Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна

ОЦЕНКА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ПРЕД ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДЕЦА И АДОЛЕСЦЕНТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


(Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М.,
Rapoport I.K., Yampolskaya Yu.A.)
Мониторинг на здравословното състояние на децата и юношите - мониторингът се извършва въз основа на резултатите от масовите превантивни прегледи на деца и юноши в предучилищни и образователни институции от общ и поправителен тип, интернати и професионални учебни заведения. Масивните превантивни медицински прегледи трябва да обхващат деца на възраст от 3 до 18 години.
Организацията на мониторинга на здравословното състояние на детското население трябва да се осъществява от отдела за организиране на медицински грижи за деца и юноши в учебни заведения на амбулаторните клиники.
Отговорен за мониторинга на здравословното състояние на децата в образователна институция трябва да бъде лекарят, който работи в него, служител на отдела за организиране на медицински грижи за деца и юноши в образователни институции на извънболнична клиника. Лекарят на учебното заведение е подчинен на главния лекар и началника на отделението на детската клиника, към която принадлежи учебното заведение.
Цялостен превантивен медицински преглед означава преглед на деца, посещаващи образователна институция, педиатър и лекари специалисти: хирург / ортопед, педиатричен невролог, офталмолог, отоларинголог, стоматолог, логопед (деца от предучилищна възраст), педиатричен гинеколог или уролог / андролог (юноши) също така провеждане на лабораторни и инструментални изследвания, регламентирани със съответните разпореждания на Министерството на здравеопазването на Руската федерация (№ 186/272 от 30.06.92 г., № 60 от 14.03.95 г., № 151 от 05/07/98 г., № 154 от 05/05/99 г., № 241 от 03/03/20000 г.) ,
Екип от медицински специалисти се сформира от персонала на детската клиника по местонахождението на учебното заведение.
Организацията и провеждането на превантивни медицински прегледи се регулира от горните документи на Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската федерация. За по-систематичен мониторинг на състоянието на здравето - мониторинг, бяха направени промени в процедурата за провеждане на прегледи относно честотата на прегледите и състава на екипа от лекари. Всяко дете за период от 3 до 18 години трябва да бъде прегледано от лекари специалисти по време на профилактичните прегледи 10 пъти.
1. Честотата на комплексните превантивни прегледи на деца и юноши (с цел проследяване на здравословното състояние): трябва да се извършват прегледи:
- на 3 години (или при постъпване в предучилищна институция),
- една година преди да влезе в училището (на 5-6 години),
- преди да влезе в училище (на 6-7 години),
- в края на първия клас (на 7-8 години),
- в края на трети клас (на 9-10 години, предпубертетен период),
- в пети клас (на възраст 11-12 години) по време на прехода към предметно обучение, в началото на пубертета),
- В седми клас (13-14 години) поради факта, че през този период по-голямата част от момичетата имат менструален цикъл),
- в девети клас (на възраст 15-16 години) в периода на завършване на основното училище),
- в десети клас (16-17 години)
- в единадесети клас (на възраст 17-18 години).
Наред с цялостните превантивни медицински прегледи, в онези възрастови периоди, когато те не се извършват, веднъж годишно се провежда програма за медицински скрининг за скрининг и задължителен превантивен преглед на деца от педиатър, работещ в образователна институция.
Превантивните прегледи на деца са най-добре организирани във всяка образователна институция през втората половина на учебната година, приблизително по едно и също време.
Превантивните прегледи се извършват в следните възрастови периоди на 3 етапа и включват:
Преглеждам дете на възраст 3 години и / или преди да влезе в предучилищна институция.
Предмедицински етап 1 - се провежда на базата на скринингова тестова програма от медицинска сестра и включва:
- тест на въпросника (родителите попълват въпросника);
- антропометрия (определяне на дължината и телесното тегло, жизнения капацитет на белите дробове (VC);
—Лабораторен преглед: изследвания на кръв, урина, изпражнения за яйца от глисти.
Етап 2 - медицински преглед от педиатър и специалисти (хирург / ортопед, отоларинголог, офталмолог, невролог, стоматолог, логопед).
Етап 3 - специализиран (според показания, задълбочен преглед от медицински специалисти в детска клиника или болница).
Изводът включва: окончателна диагноза (включително основните и съпътстващи заболявания); оценка на физическото развитие, оценка на невропсихичното развитие, здравна група, препоръки относно режима на деня и храненето, по-нататъшно наблюдение и лечение на детето.
II проверка година преди да влезе в училище
Предмедицински етап от първия етап - програмата за скрининг тест се провежда от медицинска сестра на образователна институция или в амбулатория по местоживеене.
Предмедицинският етап включва:
- Тест за кандидатстване (родителите попълват въпросника;
—Антропометрия (определяне на дължина и телесно тегло, VC);
—Оценка: състояние на стойка, стъпало (според растиограмата), зрителна острота,
- рефракция, свързана с възрастта (според теста на Malinowski), острота на слуха, сила на компресия на ръката (според динамиката на водещата ръка);
—Лабораторно изследване (определяне на протеин и глюкоза в урината с помощта на тест ленти се извършва в образователна институция; вземане на проби за фекален анализ, анализ на кръвта и при липса на тест ленти се провежда сутрешна доза урина в образователна институция; изследвания се извършват в детска лаборатория клиники).
Етап 2 - медицински преглед от педиатър и специалисти (хирург / ортопед, отоларинголог, офталмолог, невролог, стоматолог, логопед).
Етап 3 - специализиран (според показания, задълбочен преглед от медицински специалисти в детска клиника или болница).
Освен това, за да се определи функционалната готовност на детето да започне подготовка за училище, в изпита участват учител и психолог.
Изводът включва: окончателна диагноза (включително основните и съпътстващи заболявания); оценка на физическото развитие, оценка на физическата годност, оценка на невропсихичното развитие, здравна група, препоръки за по-нататъшно ежедневие и хранене, наблюдение и лечение на дете.
III инспекция преди постъпване в училище
Предварителната медицинска скринингова тест програма за етап 1 се извършва от медицинска сестра на образователна институция или в амбулатория по местоживеене.
Предмедицинският етап включва:
- тест на въпросника (родителите попълват въпросника);
—Антропометрия (определяне на дължина и телесно тегло, VC);
—Оценка: състояние на стойка, стъпало (според растиограмата), зрителна острота,
- рефракция, свързана с възрастта (според теста на Malinowski), острота на слуха, сила на компресия на ръката (според динамиката на водещата ръка), определяне на кръвното налягане,
—Лабораторно изследване (определяне на протеин и глюкоза в урината с помощта на тест ленти се извършва в образователна институция; вземане на проби за фекален анализ, анализ на кръвта и при липса на тест ленти се провежда сутрешна доза урина в образователна институция; изследвания се извършват в детска лаборатория клиники).
Етап 2 - медицински преглед от педиатър и специалисти (хирург / ортопед, отоларинголог, офталмолог, невролог, стоматолог, логопед).
Електрокардиографско изследване се извършва в образователна институция (ако има налично преносимо оборудване в детска клиника) или в детска амбулатория.
Етап 3 - специализиран (според показания, задълбочен преглед от медицински специалисти в детска клиника или болница).
Функционалната готовност на детето за учене в училище се определя от учителя и психолога, работещи в психологическата, медицинската и педагогическата комисия (консултации).
Изводът включва: окончателна диагноза (включително основните и съпътстващи заболявания); оценка на физическото развитие, оценка на физическата годност, оценка на невропсихичното развитие, здравна група, медицинска група за физическо възпитание, препоръки за по-нататъшен режим на деня, организация на занятия, хранене, наблюдение и лечение на детето.
IV изпит в края на първата година на училище
Изследването на детето се извършва на всички етапи в един и същ обем, т.е.
както преди да влезе в училище, с изключение на логопед, който изследва учениците според показанията. Предмедицинският етап на програмата за скринингово изследване се извършва от медицинска сестра на образователна институция или в амбулатория по местоживеене. Лабораторно изследване (определяне на протеин и глюкоза в урината с помощта на тест ленти се извършва в образователна институция; вземане на проби от материал за фекален анализ, анализ на кръвта, а при липса на тест ленти - сутрешна урина) се извършва в образователна институция; Изследванията се извършват в лабораторията на детска клиника.
Електрокардиографското изследване е задължително
Педиатърът след приключване на превантивния преглед дава препоръки на родителите за здравето на детето през летните ваканции.
V инспекция в края на третата година на училището (на 9-10 години).
Прегледът на детето се извършва в по-широк обхват, отколкото в
края на първата година на училище. Предмедицинският етап на скрининговата тестова програма се осъществява от средния фелдшер в училището или в амбулаторията по местоживеене. Лабораторното изследване се извършва подобно на начина, по който се е провеждал в края на първия клас.
Електрокардиографският преглед е задължителен, а в амбулаторни условия - гинекологичен преглед на момичета (9-10 години) от педиатричен гинеколог. За да установи навреме анатомичните дефекти, гинекологът трябва да обърне внимание на правилното развитие на гениталиите на момичето, както и да диагностицира признаци на възпалителни процеси, ако има такива.
Педиатърът дава препоръки на родителите за здравето на детето през летните ваканции.
VI изпит по време на прехода към предметно обучение, в пети клас (на 11-12 години)
Предмедицинският етап 1 се провежда в съответствие с програмата за скринингови изследвания от медицинска сестра на образователна институция или в амбулатория по местоживеене. Анкетите, които идентифицират оплакванията и рисковите фактори, се попълват от студента. Лабораторното изследване се извършва подобно на начина, по който се е провеждал в трети клас.
На 2-ри етап на прегледа детето се преглежда от педиатъра и лекарите специалисти в същия обем, както в края на третата година на изследване.
В допълнение, електрокардиографският преглед е задължителен, а в амбулаторни условия - гинекологичен преглед на момичета (11 и повече години) от педиатричен гинеколог и момчета (11 и повече години) от уролог / андролог.
Етап 3 - специализиран (според показания, задълбочен преглед от лекари специалисти, включително ендокринолог в детска клиника или болница).
Изводът трябва да включва оценка на невропсихичното и физическото развитие, вкл. определяне на нивото на биологично развитие на детето, оценка на адаптацията на детето към предметната форма на обучение. Изводът посочва здравната група, медицинската група за физическо възпитание и годността за трудово обучение. В заключение и препоръки трябва да се включат предварителни медицински и професионални консултации за студенти със сериозни здравословни проблеми или анатомични дефекти и деца с увреждания с ограничен избор на професии. Педиатърът трябва да дава препоръки на родителите относно формирането на правилния професионален избор на детето в съответствие с неговото здравословно състояние и функционални възможности.
VII изпит в седми клас (13-14 години)
Предмедицинският етап се провежда подобно на прегледа на дете на възраст 11-12 години. На първия етап от превантивния преглед трябва да се обърне специално внимание на момичетата. В същото време скрининговите тестове се използват за оценка на пубертета според тежестта на вторичните сексуални характеристики (определяне на сексуалната формула) и тест с въпросник за оценка на състоянието на менструалната функция при момичета на 13-14 години. Лабораторното изследване се извършва подобно на начина, по който се е провеждал в пети клас.
Организацията и обхватът на медицинския преглед на 2-ри етап, формата на заключението и препоръките трябва да съответстват на превантивния преглед в предходния възрастов период. Необходимо е електрокардиографско изследване.
Изводът трябва да включва оценка на състоянието на соматичното, психологическото и репродуктивното здраве, физическото развитие и физическата годност. Изводът посочва здравната група, медицинската група за физическо възпитание и годността за трудово обучение. Освен това се дават препоръки за рехабилитация, корекция, лечение и рехабилитация и, според индикации, психологическа и педагогическа корекция. В заключение и препоръки трябва да се включват медицински и професионални консултации за студенти със сериозни здравословни проблеми или анатомични дефекти и деца с увреждания с ограничен избор на професии.
VIII изпит в девети клас (15-16) години
Предмедицинският етап се провежда подобно на прегледа на дете на възраст 13-14 години. Лабораторното изследване се провежда по същия начин, както е извършено в предишните етапи. Необходимо е електрокардиографско изследване. В допълнение, от 15 години се провежда флуорографски преглед веднъж на 2 години.
На първия етап от превантивния преглед трябва да се обърне специално внимание на момичетата. В същото време скрининговите тестове се използват за оценка на пубертета според тежестта на вторичните сексуални характеристики (определяне на сексуалната формула) и тест с въпросник за оценка на състоянието на менструалната функция при по-възрастните тийнейджърки.
Организацията и обхватът на медицинския преглед на 2-ри етап, формата на заключението и препоръките трябва да съответстват на превантивния преглед в предходния възрастов период.
Въз основа на данните от цялостен медицински преглед със задължителното участие на педиатричен гинеколог и ендокринолог се идентифицира рискова група за репродуктивно здраве. За да се предотвратят нарушения в репродуктивното здраве, момичетата в риск преминават клинично наблюдение и се предприемат здравни и коригиращи мерки.
Резултатите от превантивните прегледи на момчета на предварителна възраст се прехвърлят в регионалните служби за военна регистрация и записване, за да се определят и прилагат необходимите диагностични и терапевтични мерки на етапа преди регистрация.
В същия период се провеждат медицински и професионални консултации на всички студенти и се дават предварителни препоръки относно избора на професия и специалност в съответствие със здравословното състояние. Особено внимание се обръща на учениците, които ще напуснат училище след завършване на основно образование и работа в индустрии или получават обучение в начални и средни професионални учебни заведения.
IX-X изпити преди дипломирането (отделно на 16 и 17 години)
Младите мъже и жените в по-голяма юношеска възраст преминават два превантивни прегледа - на 16 и 17 години.
Предмедицинският, 2-ри и 3-ти етап на превантивни прегледи, лабораторни и инструментални прегледи се извършват подобно на прегледа на 15-16 години.

При съставянето на заключението и препоръките се обръща специално внимание на соматичното, невропсихичното и репродуктивното здраве на младите мъже и жени, тяхното физическо развитие и физическа годност, както и медицинско и професионално консултиране за ученици от гимназията.
Резултатите от превантивните прегледи на млади мъже се прехвърлят в регионалните военни служби за регистрация и записване и се вземат предвид по време на медицински преглед при регистриране на 17-годишна възраст и определяне на годността за служба във въоръжените сили на 18-годишна възраст.
Събитията, свързани със здравето, се назначават на подрастващите със здравословни проблеми, които се провеждат в териториални лечебни заведения, а ако има условия, в образователни институции.
2. Етапи на цялостен превантивен медицински преглед на деца и юноши:
• пред-медицински (въз основа на скринингова тестова програма),
• медицински (преглед от педиатър (обикновено лекар, работещ в образователна институция) и лекари специалисти: хирург / ортопед, педиатричен невролог, офталмолог, отоларинголог, стоматолог, логопед (деца от предучилищна възраст), педиатричен гинеколог (момичета, начиная с 9-10 лет) или урологом/андрологом (мальчиков-подростков, начиная с 11-12 лет). Лабораторное обследование (анализы крови, мочи и кала на яйца глистов) должно предварять врачебный этап осмотра с тем, чтобы врачи во время осмотра могли ознакомиться с результат ами анализов. Электрокардиографическое обследование, проводимое, начиная с осмотра перед поступлением ребенка в школу, при наличии в детской поликлинике переносных аппаратов, должно проводиться в образовательном учреждении, при отсутствии переносных электрокардиографов — осуществляется в кабинете функциональной диагностики поликлиники. Флюорографическое обследование, проводимое подросткам, начиная с 15-летнего возраста один раз в два года, осуществляется в флюорографическом кабинете поликлиники или противотуберкулезного диспансе ра.
• специализированный (по показаниям углубленное обследование врачами-специалистами узкого профиля, в т.ч. кардиологом (ревматологом), гастроэнтерологом, эндокринологом, урологом, нефрологом, аллергологом, пульмонологом, психиатром, дерматологом и др. с проведением необходимых лабораторно-инструментальных исследований).
3. Объем и методики, используемые при осмотрах, определяются:
— особенностями различных этапов онтогенетического развития;
— вариантами нормы функционального состояния и особенностями клинического течения нарушений здоровья;
— необходимостью принятия экспертных решений по вопросам оценки состояния здоровья;
— необходимостью приоритетного использования амбулаторнополиклинической базы.
Педиатр и врачи-специалисты с помощью анкетного опроса выявляют жалобы ребенка, анамнез и факторы риска формирования отклонений в здоровье ребенка: нарушения режима дня, питания, низкую двигательную активность, чрезмерные дополнительные учебные нагрузки, употребление психоактивных веществ. Затем каждый врач проводит осмотр ребенка в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ № 60 от14.03.95 и заносит результаты обследования в Медицинскую карту ребенка для образовательных учреждений (ф. 026/у-2000).
4. Индивидуальное заключение о состоянии здоровья ребенка: по результатам комплексного профилактического осмотра, оформляемое врачом-педиатром, работающим в образовательном учреждении (а при его отсутствии оформляемое педиатром, ответственным за профилактический осмотр), должно включать:
• заключительный диагноз (основной и сопутствующие заболевания),
• оценку физического и психического развития,
• группу здоровья,
• медицинскую группу для занятий физкультурой,
• допуск к трудовому обучению,
• ограничения по состоянию здоровья в дальнейшей профессиональной деятельности (для подростков),
• возможные ограничения годности к военной службе (для юно- шей-подростков),
• рекомендации по режиму дня, питанию, физическому воспитанию, вакцинопрофилактике, направлению на диспансерное наблюдение к врачам-специалистам, дополнительному обследованию и восстановительному лечению.
При выявлении впервые возникших у ребенка функциональных нарушений и хронических заболеваний или при диагностировании неблагоприятных тенденций в течении патологических процессов и функциональных расстройств педиатр, работающий в образовательном учреждении, в индивидуальном порядке направляет ребенка на обследование в детскую поликлинику по месту жительства к участковому педиатру или к врачам-специалистам по профилю заболевания. При этом педиатр извещает родителей о выявленных у ребенка нарушениях здоровья и необходимости медицинского обследования и лечения. Обследование, лечение и диспансерное наблюдение за больным ребенком проводится врачами-специалистами в условиях детской поликлиники по месту жительства. Участковый педиатр и врачи-специалисты детской поликлиники по месту жительства ребенка могут рекомендовать проведение определенных оздоровительных мероприятий в образовательном учреждении (например, витаминотерапию, некоторые физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру и др.), если имеются соответствующие условия и подготовленный персонал.
5. Регистрация индивидуальных результатов профилактических осмотров (для последующего мониторинга состояния здоровья). Индивидуальные данные результатов комплексного профилактического осмотра ребенка и осмотра педиатром заносятся в Медицинскую карту ребенка для образовательных учреждений (ф.026/у-2000), в Медицинскую карту ребенка, воспитывающегося в доме ребенка (ф.112-1/у-2000), в Карту диспансеризации ребенка (ф.030-Д/у, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ № 310 от 09.12.2004), которые ведутся в образовательном учреждении.
6. Регистрация общих результатов профилактических осмотров
6.1. В настоящее время общие сведения о результатах профилактических осмотров детей соответствующего возраста вносятся ежегодно в отчетную форму Федерального Государственного статистического наблюдения № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подрос- ткам-школьникам». В отчетной форме № 31 указывается абсолютное количество детей, у которых при профилактических осмотрах выявлены понижение остроты слуха, понижение остроты зрения, дефект речи, сколиоз и нарушение осанки. Сравнительный анализ ежегодных результатов осмотров позволяет определить (при пересчете в относительные показатели) динамику распространенности указанных заболеваний среди детей и подростков.
6.2. Для более углубленного анализа данных о нарушениях здоровья, выявленных среди детских контингентов, врачу образовательного учреждения целесообразно использовать шаблоны. В шаблоны заносятся раздельно функциональные нарушения, относимые ко II группе здоровья, и хронические заболевания, относимые к III —V группам здоровья. Отнесение того или иного функционального отклонения и хронического заболевания к группе здоровья представлено в «Алгоритме (схеме) определения групп здоровья детей в возрасте от 3 лет до 17 лет включительно (по результатам профилактических медицинских осмотров)», утвержденном приказом МЗ РФ № 621 от 30.12.2003. Алгоритм (схема) определения групп здоровья детей приведен в приложении 5.
На основе раздельного анализа показателей, касающихся функциональных расстройств и хронической патологии, можно определить приоритетные задачи по организации и проведению адекватной профилактической, оздоровительной и коррекционной работы среди детей, установить необходимые объемы и технологии такой работы. Анализ данных об уровнях, структуре и динамике показателей хронической патологии позволяет формировать группы риска прогрессирования патологии и дает возможность целенаправленно осуществлять лечебно-оздоровительные и коррекционные мероприятия, проводимые на индивидуальном и групповом уровнях.
Комплексная оценка состояния здоровья детей (группы здоровья)
В результате анализа данных профилактических осмотров дается комплексная оценка состояния здоровья ребенка на момент обследования. При этом учитываются острые заболевания, в том числе перенесенные ранее, возможность рецидива, вероятность возникновения нового заболевания, обусловленная наследственной предрасположенностью или условиями жизни. Обязательно учитываются данные проведенных ранее диагностических обследований, результаты доврачебного этапа, предшествовавшего настоящему осмотру. Кроме того, для более правильной оценки состояния здоровья необходимо учитывать вариант клинического течения, стадию заболевания, а также степень сохранности (утраты) основных функций органов или систем, пораженных патологическим процессом.
Функциональное состояние органов и систем выявляется клиническими методами, а также с использованием функциональных проб и тестов, проводимых как в процессе врачебного осмотра, так и на этапе доврачебного скрининга.
О степени сопротивляемости организма неблагоприятным внешним воздействиям судят по количеству острых заболеваний или обострений хронических болезней за год, предшествующий настоящему осмотру.
Уровень достигнутого психического развития устанавливается при профилактическом осмотре детским неврологом с учетом мнения педагогов и психологов, основанного на результатах использования соответствующего набора тестов и анкет. Анкетирование детей, родителей и педагогов, психофизиологическая диагностика с помощью скрининг- и экспресс-методов проводится психологом школы на доврачебном этапе комплексного профилактического осмотра.
Состояние физического развития определяется при помощи антропометрии ведущих морфофункциональных показателей, а также установлением уровня биологического развития по срокам второй дентиции в детском возрасте и выраженности вторичных половых признаков — в подростковом.
Полученные медицинской сестрой антропометрические данные оцениваются врачом-педиатром по соответствующим возрастнополовым нормативам.
Комплексная оценка состояния здоровья каждого ребенка или подростка с формализацией результата в виде отнесения к одной из «групп здоровья» дается с обязательным учетом всех перечисленных критериев.
Отнесение больного ребенка или подростка к II, III, IV или V группам здоровья проводится врачом с учетом приведенных критериев и признаков, приведенных в приказе № 621 от 3012.2003г. «О комплексной оценке состояния здоровья детей».
Чрезвычайно важным требованием к проведению мониторинга является то, что каждый врач-специалист, участвующий в осмотре, должен определять группу здоровья ребенка в пределах своей компетенции. Группа здоровья должна определяться врачом-специалистом на основании анализа анамнестических данных, сведений, содержащихся в Медицинской карте ребенка для образовательных учреждений, результатов скрининг-обследования и собственного осмотра, а также инструментальных и лабораторных исследований.
В заключении профилактического осмотра врач-специалист выносит (по своей специальности) полный клинический диагноз с указанием основного заболевания (функционального нарушения), его стадии, варианта течения, степени сохранности функций, наличия осложнений, сопутствующих заболеваний или врач выносит заключение «здоров». Кроме того, специалист (по своей специальности) в обязательном порядке указывает соответствующую группу здоровья ребенка.
Итоговую комплексную оценку состояния здоровья ребенка на основании заключений специалистов и результатов собственного обследования дает врач-педиатр, работающий в образовательном учреждении и возглавляющий работу медицинской бригады, проводящей комплексный профилактический осмотр.
При наличии нескольких функциональных отклонений и заболеваний у одного ребенка окончательная оценка состояния здоровья производится по наиболее тяжелому из них.
По результатам профилактического медицинского осмотра комплексная оценка состояния здоровья дается не всегда. Детям с впервые заподозренными в момент осмотра заболеваниями или функциональными нарушениями, а также с подозрением на изменившийся характер течения болезни, уровень функциональных возможностей, появление осложнений и др. должно быть проведено в полном объеме необходимое диагностическое обследование в условиях детской поликлиники или стационара. После получения результатов обследования выносится уточненный диагноз, заключения и дается комплексная оценка состояния здоровья.
Все дети, отнесенные к III, IV и V группам здоровья должны состоять на диспансерном учете в детской поликлинике по месту жительства у педиатра и/или врачей-специалистов в зависимости от выявленной патологии. Дети с хроническими заболеваниями проходят профилактические медицинские осмотры в соответствующие возрастные периоды, а также диспансерное обследование и наблюдение у врачей-специалистов по профилю патологии. Эти дети должны быть обследованы врачами- специалистами с применением соответствующих лабораторно-инструментальных методов неоднократно в зависимости от тяжести течения основного и сопутствующих заболеваний, но не реже двух раз в году.
Контроль за состоянием здоровья детей, состоящих на диспансерном учете, и оценка эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий должны осуществляться врачами поликлиники по месту жительства в соответствии с приказом Минздрава России от 07.05.1998 № 151 «О временных отраслевых стандартах объема медицинской помощи детям».
Большое медико-социальное значение имеет выделение II группы здоровья, так как функциональные возможности детей и подростков, отнесенных к этой группе, еще не снижены, но у них, как правило, существует высокий риск формирования хронической патологии. Дети этой группы, зачастую, нуждаются в проведении определённых оздоровительных и коррекционных мероприятий и врачебном наблюдении. При отсутствии медицинского контроля и адекватной лечебно-оздоровительной работы на фоне функциональных нарушений могут сформироваться хронические заболевания.
Контроль за состоянием здоровья детей, отнесенных ко II группе здоровья, осуществляется при профилактических медицинских осмотрах педиатром и врачами-специалистами.
В промежутках между профилактическими медицинскими осмотрами 1 раз в год оценка динамики состояния детей с II группой здоровья дается врачом-педиатром, работающим в образовательном учреждении, а при его отсутствии — участковым педиатром. При этом педиатру следует учитывать результаты ежегодного доврачебного скрининг-тестирования, проводимого в образовательных учреждениях.
При выявлении признаков усиления функциональных расстройств педиатр самостоятельно проводит лечебно-коррекционные мероприятия или направляет на обследование к врачам-специалистам в соответствии с характером функциональных нарушений.
Дети, отнесенные к I группе здоровья, проходят профилактические медицинские осмотры в полном объеме в сроки, определенные действующими нормативно-методическими документами.
Комплексные профилактические осмотры детей могут проводиться как в условиях образовательного учреждения при временном переоборудовании необходимого числа помещений в медицинские кабинеты, так и в условиях детских поликлиник и амбулаторий.
В первом случае бригада врачей-специалистов выходит в образовательное учреждение для проведения медицинских осмотров. Во втором случае дети в организованном порядке под руководством медицинского персонала образовательного учреждения приходят в назначенные сроки в детскую поликлинику или амбулаторию.
<< Предишна
= Преминете към съдържанието на учебника =

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
  (Кучма В.Р., Скоблина Н.А.) Анализ информативности методик оценки показателей физического развития детей и подростков на популяционном и индивидуальном уровне позволяет отдать предпочтения методикам, использующим региональные шкалы регрессии. Оценка по региональным модифицированным шкалам регрессии массы тела по длине тела и комплексная схема имеют много общего: — показатели физического
 2. Информативность методик оценки показателей физического развития детей и подростов на популяционном уровне
  В последнее десятилетие XX и в начале XXI века был опубликован ряд работ, посвященных физическому развитию детей и подростков и его связи с факторами окружающей среды и условиями жизнедеятельности (Богомолова Е.С., 1994, Михайлова С.А., 1995, Суханова Н.Н., 1996, Свинарев М.Ю., 2002, Иванников А.И., Ситникова В.П. с соавт., 2007, Белякова Н.А., 2006 и др.). Используя разные методики оценки
 3. ФИЗИЧЕСКОЕ И НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
  ФИЗИЧЕСКОЕ И НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ И
 4. Информативность методик оценки показателей физического развития детей и подростов на индивидуальном уровне
  (Кучма В.Р., Скоблина Н.А., Пинелис В.Г., Карганов М.Ю). Литературные данные свидетельствуют о связи физического развития и состояния здоровья детей и подростков: причем разными авторами вопрос «что первично?» решается по-разному. VN Кардашенко, Е.П. Стромская с соавт. (1982, 1985) отмечают, что зависимости между особенностями физического развития и состоянием здоровья остается недостаточно
 5. ИНФОРМАТИВНОСТЬ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ
  ИНФОРМАТИВНОСТЬ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО
 6. ОЦЕНКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
  Методы, при помощи которых изучается физическое развитие, включают в себя • антропометрию; • осмотр и описание признаков телосложения и внешнего облика (соматоскопия); • исследование функции: динамометрия с помощью специальных приборов-динамометров; • исследование физической работоспособности с помощью стептеста или велоэргометрии; • физические показатели (жизненная емкость легких, данные ЭКГ,
 7. Физическое развитие. Методы определения и оценки физического развития детей
  Под физическим развитием понимают совокупность морфологических и функциональных признаков организма: рост, вес, окружность грудной клетки, емкость легких, мышечная сила рук и т. д. Физическое развитие непосредственно связано с состоянием сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, опорно-двигательной и других систем. В свою очередь от уровня физического развития зависит устойчивость
 8. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
  (Баранов А.А., Кучма В.Р.) Существуют два метода сбора антропометрического материала. 1. Индивидуализирующий метод — обследование конкретного ребенка однократное или в динамике нескольких лет с последующей оценкой его биологического уровня развития и гармоничности морфо-функционального состояния с использованием соответствующих оценочных таблиц. 2. Генерализирующий метод — одномоментное
 9. Учебно-воспитательные учреждения для детей с нарушениями умственного и физического развития
  Строительство и реконструкция этих учреждений проводится в соответствии с заданиями на проектирование дошкольных учреждений для четырех типов дошкольных учреждений: для детей с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие), зрения (слабовидящие — с остротой зрения от 0 до 0,4, с косоглазием и амблиопией), функции опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллекта. Предусмотрено
 10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
  ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Овладеть прямым методом стандартизации. Уметь рассчитывать интенсивные, ожидаемые (условные) и стандартизованные показатели, анализировать и сопоставлять интенсивные и стандартизованные показатели, делать вывод. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Студенты самостоятельно готовятся к практическому занятию по рекомендованной литературе и выполняют индивидуальное домашнее задание.
 11. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПОПУЛЯЦИЙ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПОПУЛЯЦИЙ ДЕТЕЙ И
 12. Физическое развитие социально различающихся популяций детей и подростков, проживающих на различных территориях России в первом десятилетии XXI век
  В предыдущем параграфе была дана гигиеническая характеристика изученных популяций детей и подростков и показаны их социальные различия. Поскольку физическое развитие рассматривается как показатель санитарно-эпидемиологического благополучия населения, можно предположить, что оно будет иметь различия в данных популяциях. Для описания и анализа показателей физического развития были выбраны
 13. Баранов А.А., Кучма В.Р., Скоблина Н.А.. Физическое развитие детей и подростков на рубеже тысячелетий, 2008

 14. МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.
  Постоянный динамический контроль за нервно-психическим развитием ребенка, организация мероприятий, направленных на достижение индивидуумом его максимального психического здоровья - важнейшая составляющая работы детского врача. В условиях созревания коры головного мозга в течение периода раннего детства и дошкольного периода (до 6 лет) психическое развитие ребенка достаточно тесно связано с
 15. Положение о порядке организации и проведения клинико-пагологоанатомических конференций в лечебно-профилактических учреждениях
  (Приложение № 7 к приказу МЗ СССР от 04.04.83 г. № 375) 1. Основные задачи клинико-патологоанатомических конференций: а) повышение квалификации врачей лечебно-профилактических учреждений и улучшение качества клинической диагностики и лечения больных путем совместного обсуждения и анализа клинических и секционных данных; б) выявление причин и источников ошибок в диагностике и лечении на всех
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com